Home / Fiskeri / Tobissæsonen er slut

Tobissæsonen er slut

Tobissæsonen 2017 sluttede den 31. juli og de samlede landinger i ugerne 14 – 30 endte på 392.735 tons. I det tal indgår landinger fra både danske og udenlandske fartøjer, i det tallene er baseret på indhandlingstal fra fabrikkerne.  De foreløbige tal viser, at de danske fartøjer har landet 355.223 tons.  Den samlede danske kvote var i 2017 på 458.522 tons, og det vil sige at  en restkvote på ca. 100.000 tons blev ikke fanget. Den danske kvoteudnyttelse på forvaltningsområder fremgår af tabellen herunder

 

De samlede landinger endte på 392.735 tons med både udenlandske og danske fartøjer indregnet. Kurverne fra 2017 er baseret på tal fra fabrikkerne, og de øvrige år er tal fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Landingsregister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortet herover viser det danske tobisfiskeri i 2017 i forvaltningsområderne

About Lars Gammelgaard

Journalist/kommunikationsmedarbejder | Tlf. 76 10 96 66 | Mobil 30 58 33 55