Home / Indland / 2013 gav lidt større omsætning

2013 gav lidt større omsætning

Apriltobis 12 2 OI Foto

Tobisfiskeriet var stærkt medvirkende til, at den samlede bruttoomsætning i dansk fiskeri viser fremgang i 2013

Kalenderen siger nu 2014, og dansk fiskeri kan så småt gøre status over resultatet af anstrengelserne i 2013. Målt på bruttoomsætningen er der fremgang at spore i 2013 i forhold til 2012. Ifølge de foreløbige tal fra Naturstyrelsens Afregningsregister bliver den samlede bruttoomsætning i dansk fiskeri i 2013 på 3,0 milliarder kroner, hvor omsætningen i 2012 lød på 2,9 milliarder kroner. Tallene dækker dog over en tilbagegang i konsumfiskeriet og en fremgang i industrifiskeriet.

Stigningen i bruttoomsætningen dækker også over, at de danske fiskere, både når det gælder fisk til konsum og til industri, har landet flere fisk end det var tilfældet i 2012. I alt blev der i 2013 landet 668 tusinde tons mod bare 496 tusinde tons i 2012.

Konsum
I konsumfiskeriet viser de foreløbige tal en samlet omsætning i 2013 på 2,3 milliarder kroner, mod 2,4 milliarder kroner i 2012. Konsumfiskerne må altså sluge en tilbagegang i omsætningen på trods af, at de med 301 tusinde tons landede flere fisk end i 2012, hvor der blev landet 248 tusinde tons. Konsumfiskerne har således fanget fisk nok, men priserne, de har fået for deres fisk, er gået fra det slemme i 2012 til det endnu værre i 2013.  I 2013 har den gennemsnitlige kilopris været på 7,72 kroner mod 9,81 i 2012.

Industri
Modsat konsumfiskerne kan industrifiskerne notere en pæn fremgang i bruttoomsætningen fra 436 millioner kroner i 2012 til 714 millioner kroner i 2013. Fremgangen i omsætningen bæres af en stigning i mængderne fra 208 tusinde tons i 2013 til 360 tusinde tons i 2013. Det skyldes, at der i 2012 på grund af en næsten ikke eksisterende kvote blev landet meget få tobis. I 2013 har tobiskvoten været på et mere normalt niveau, og det kan således aflæses i regnskabet som en pæn fremgang i bruttoomsætningen, og understreger betydningen af et stabilt tobisfiskeri. I gennemsnit har industrifiskerne fået 1,98 kroner kiloet for deres industrifisk. Det er lidt mindre end i 2012, hvor den gennemsnitlige kilopris lød på 2,09 kroner.

About Lars Gammelgaard

Journalist/kommunikationsmedarbejder | Tlf. 76 10 96 66 | Mobil 30 58 33 55