Home / 2015 / august

Monthly Archives: august 2015

BILAG 6 Forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen

Den til FKA-rationsfiskeri disponible mængde pighvar og slethvar i Nordsøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar fra og med lørdag den 5. september 2015. Forbud mod at medbringe og lande pighvar og slethvar ...

Read More »

Tre ting har rettet sig samtidigt

Der er gang i rødspættefiskeriet på L 120 Linette fra Thyborøn, fortæller fiskeskipper Alfred Fisker Hansen, hvis fartøj ligger ved kajen i Thyborøn for at reparere nogle grejer. – Vores fiskeri har været fornuftigt i år – indtil videre. Vi ...

Read More »

Skarven går to procent frem

  Nye tal for bestanden af skarv i Danmark viser en fremgang på to procent fra 2014 til 2015. Det er DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, der hvert år offentliggjør tallene for bestandens støttelse. I 2015 blev ...

Read More »

Ansjoserne blander sig med brislingerne

Vejret er ret afgørende for fiskeriet efter brislinger i Kattegat/Skagerrak, fortæller fiskeskipper Søren Clausen på O 91 Albatros fra Kerteminde. – Vi prøver at fange brisling, siger han. Netop denne uges fiskeri har været ringe på grund af dårligt vejr. ...

Read More »

Skotter og irere frygter for fremtiden

Selvom det ser ganske godt ud for fiskebestandene i Nordsøen, så er de skotske og irske fiskere bange for, at ICES vuderingen af fiskebestandenes ve og vel vest for Skotland, i det irske hav og det Keltiske hav kan blive ...

Read More »

Iltsvind er kommet tidligere end forventet

Den første årlige iltsvindsrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser, at iltsvindet er kommet tidligt i det nordlige Bælthav. Allerede i juni, hvilket er usædvanligt tidligt for området, blev der registreret iltsvind. Også i ...

Read More »

PensionDanmarks opsparere kan glæde sig over 1. halvår

Den positive udvikling i beskæftigelsen løftede indbetalingerne til PensionDanmark med 6 pct. til samlet 5,3 mia. kr. i første halvdel af 2015 – det hidtil højeste niveau i et halvår. Investeringsafkastet blev på 8 mia. kr. ”Vi kom godt igennem ...

Read More »

EU godkender dansk støtteprogram

  EU-Kommissionen har nu sagt god for den støtteordning, som Den Europæiske Hav- og Fiskerifond giver mulighed for. Støtteordningen, der løber i perioden fra 2014 til 2020, giver en investeringspakke på 268 mio. euro, svarende til lidt over to mia. ...

Read More »

Olieprisen fortsætter med at falde

Olieprisen er det sidste års tid mere end en halveret, og det har betydning for mange fiskerne, som har brændstof som en af de helt store poster i udgiftsbudgettet. De kan glæder sig over at faldet fortsætter. Prisen er faldet ...

Read More »

Fiskeriet efter brisling er i top

En positiv rådgivning fra ICES Det Internationale Havforskningsråd ved halvårsskiftet for brisling i Nordsøen, har fået fiskerierhvervet til at anmode Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen, om aktivt at arbejde for en forhøjelse af brislingekvoten allerede i indeværende år. Forventningen ...

Read More »