Home / 2016 / juni (page 4)

Monthly Archives: juni 2016

Fiskere vil have skarvbestand reguleret ned

Skarven er atter på fremmarch over alt i Danmark, og det har nu ført til, at der netop nu er en revidering af den eksisterende forvaltningsplan for skarv til høring. For Danmarks Fiskeriforening PO er det en kærkommen lejlighed til ...

Read More »

Prisniveauet på konsumfisk giver fremgang

De danske konsumfiskere har opadgående mundvige lige nu. I de første fem måneder af 2016 har de realiseret en bruttoomsætning ved deres fiskeri til konsum på 997,5 mio. kroner. Det er en fremgang på 29 procent sammenlignet med samme periode ...

Read More »

Skarv, sæler og kutling er med på Folkemødet

Når Folkemødet bliver skudt i gang torsdag i denne uge, vil der i lighed med de foregående år blive afholdt masser af åbne debatter, hvor politikere møder borgere samt erhvervs- samt organisationsfolk. På Folkemødet vil der også blive talt om ...

Read More »

Limfjordsfiskere vil have 175 tons østerskvote

Bestanden af østers vurderes at være vokset med omkring 200 tons fra 2015 til 2016, og det danner grundlag for, at Centralforeningen Limfjorden og Danmarks Fiskeriforening PO ønsker tilladelse til fiskeri af 175 tons østers i Nissum Bredning. Det fremgår ...

Read More »

Jomfruhummerfiskerne har næsten fordoblet omsætningen

Jomfruhummerfiskerne kan glæde sig over, at de i årets første fem måneder både har øget mængderne og fået mere for deres jomfruhummer i årets første fem måneder. Sammenlignet med samme tidsrum sidste år er mængderne steget med 60 procent fra ...

Read More »

Fiskere vil fortsætte fiskeri efter søstjerner

I såvel Løgstør Bredning som i Nissum Bredning har muslingefiskerne i Limfjorden et stort ønske om at kunne fortsætte søstjernefiskeriet, så man mindsker de skader, som søstjernerne volder på bestanden af muslinger. Samlet beder fiskerne om tilladelse til at fiske 8.000 ...

Read More »

Rødspætter hele året – indtil videre

Med stævnen direkte mod indsejlingen til Thyborøn Havn bliver skipper Bo Kristensen på bomtrawleren L 248 Maja Lyng ringet op af Fiskeri Tidende og bedt om at fortælle lidt om deres fiskeri. Og skipper fortæller da også gerne om det. ...

Read More »

Ålegræskasser hæmmer muslingefiskeriet

Muslingefiskerne i Lovns Bredning går glip af store mængder muslinger, fordi bufferzonen ved ålegræsforekomster ikke er præcise nok. Derfor foreslår Centralforeningen Limfjorden sammen med Danmarks Fiskeriforening PO, at man i forhold til den forestående nye muslingesæson arbejder med mere præcise ...

Read More »

Hummeren er pludselig væk

Trawleren FN 338 Sonjan I ligger nord for Hirtshals og fisker, da Fiskeri Tidende får fat i skipper Martin Larsen for at høre lidt nærmere om, hvad de ligger og fisker efter i øjeblikket. – Lige nu ligger vi ude ...

Read More »

Østersø-udmeldinger slider hårdt på fiskernes psyke

  Den nylige udmelding fra ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd – om en torskekvote på helt ned til 917 tons i den vestlige Østersø tager hårdt på fiskerne i den vestlige Østersø. Det slår formanden for Bælternes Fiskeriforening fast. – ...

Read More »