Home / Økonomi / 2017 er på niveau med rekordåret 2016

2017 er på niveau med rekordåret 2016

Fiskeriet kan glæde sig over, at 2017 tegner lige så godt som rekordåret 2016

Bruttoomsætningen ved det danske fiskeri er i første kvartal på højde med første kvartal sidste år, som endte med en rekordstor omsætning. Det viser tal, som Fiskeri Tidende har trukket i Landbrugs- og Fiskeristyrelsens afregningsregister. I årets første 3 måneder lyder den samlede bruttoomsætning på 768,8 mio. kroner, det er bare små 2 procent mindre end samme periode sidste år, hvor bruttoomsætningen lød på 781,4 mio. kroner. Tallene dækker over, at fiskerne faktisk har været mere flittige i år, end det var tilfældet sidste år. I hvert fald er de landede mængder steget med 16 procent. Fra 131.488 tons sidste år til 152.192 tons i år. Det er industrifiskerne, der står for stigningen i mængderne, da de i år har landet 35 procent større mængder i år. Desværre er det til lavere priser.

Industri
På trods af større mængder har industrifiskeriet i første kvartal skabt en bruttoomsætning, der er 6 procent mindre end samme tidsrum sidste år. I år lyder den på 114,5 mio. kroner mod 121,3 mio. kroner sidste år. Fiskerne må notere sig et prisfald på 30 procent sammenlignet med sidste år, hvor fiskerne fik 2,11 kroner i gennemsnit pr. kilo. I år har den gennemsnitlige kilopris kun været i stand til at snige sig op på 1,48 kroner. Det skal hertil dog bemærkes, at prisen sidste år var høj set i et historisk perspektiv.

Konsum
Tallene i konsumfiskeriet i år ligner til forveksling tallene fra sidste år. I første kvartal lyder bruttoomsætningen på 649,8 kroner mod 656,6 sidste år. Mængderne er næsten også på samme niveau som sidste år. I år har konsumfiskerne landet 67.675 tons mod 67.631 sidste år. Den gennemsnitlige kilopris har i konsumfiskeriet i år været 9,60 kroner mod 9,71 sidste år.

 

 

About Lars Gammelgaard

Journalist/kommunikationsmedarbejder | Tlf. 76 10 96 66 | Mobil 30 58 33 55