Home / 2017 / juni (page 3)

Monthly Archives: juni 2017

Fiskerne skal rapportere om tab af fiskegrej

Håndteringen af tabte redskaber og de såkaldte ”spøgelsesgarn” kommer jævnligt op i den miljø- og fiskeripolitiske debat. Tidligere i år har WWF bragt emnet på bane, og senest har Enhedslistens miljøordfører Maria Reumert Gjerding stillet spørgsmål til ministeren om, hvordan ...

Read More »

Skagenfood bliver en del af Dansk Supermarked

Skagenfood, som har specialiseret sig i levering af fiske- og måltidskasser til døren, bliver nu en del af Dansk Supermarked, som overtager 80 procent af aktierne i Skagenfood fra firmaets grundlæggere, ægteparret Betina Kühn og Peter Bagge-Nielsen. Markedet for  måltidskasser til døren er i ...

Read More »

Klyngesamarbejde skal gøre Hanstholm bedst på service

  Nystartet klyngesamarbejde skal være med til at sikre, at kapacitet og udbuddet af serviceområder lever op til fremtidens krav for brugerne på Hanstholm Havn Virksomhederne på Hanstholm Havn trådte i denne uge for første gang sammen i den nystartede serviceklynge, der ...

Read More »

Der er mulighed for erstatning til fiskeriet

I henhold til Fiskeriloven er fiskerne erstatningsberettigede hvis ”foranstaltninger eller indgreb, der kan forårsage ulemper eller hindre fiskeriet i saltvandsområder, gøre bundforholdene uegnede til fiskeri eller i øvrigt påvirke fauna og flora på fiskeriterritoriet”. Energnet.dk er indstillet på, at der ...

Read More »

Energinet laver restriktionszoner omkring Kriegers Flak

De indledende arbejder i forbindelse med opbygningen af en havvindmøllepark på Kriegers Flak er nu i gang. Fra mølleparken vil der blive udlagt 2 stærkstrømskabler til ilandføring lidt sydvest for Rødvig på Stevns. Desuden skal der udlægges et kabel der ...

Read More »

Rødspætterne har tabt pusten de seneste måneder

  Rødspættefiskeriet er en vigtig del af dansk fiskeris DNA, og rødspætterne har stor økonomisk betydning for mange fiskere. Første kvartal bød på en solid fremgang i både mængder og bruttoomsætning i rødspættefiskeriet. Det billede har ændret sig i april ...

Read More »

Kulmulen er blevet en populær spise

Rødspætte og torsk kender danskerne og deres sikre valg, når der skal vildtfanget fisk på tallerkenen. Men efterhånden sætter danskerne, som sydeuropæerne har gjort det længe, mere og mere pris på den velsmagende kulmule. Tidligere var det også et absolut ...

Read More »

23-årig fisker har fået sin nybygning – HM 17

Det er ikke så tit, at en 23-årig fisker får leveret en nybygning. Men det er ikke desto mindre tilfældet for fiskeskipper Rasmus Højslet Olsen, der har haft sit eget fartøj siden han var 18 år. Men det gamle fartøj, ...

Read More »

Det har været et gråt forår for Østersøens torskefiskere

Torskefiskeriet er traditionelt et økonomisk meget vigtig fiskeri for fiskerne i Østersøen ikke mindst i de kolde måneder. Kvotehug og lukkeperioder har dog gjort livet meget svært for fiskerne i Østersøen, og det har resulteret i et et noget i ...

Read More »

Karstensen fordobler omsætningen på tre år

Ordrebøgerne er ganske godt fyldte, og der er jævnligt nye ordrer i bogen hos Karstensens Skibsværft i Skagen. Det har ført til, at det nordjyske værft i løbet af tre år har fordoblet omsætningen. I 2013 lå omsætningen på knap ...

Read More »