Home / 2017 / august

Monthly Archives: august 2017

Dansk fisk kommer i fokus på Food Festival i Aarhus i weekenden

Food Festivalen i Aarhus har eksisteret siden 2012, og lige fra begyndelsen har Danmarks Fiskeriforening PO sammen med lokale fiskeriforeninger været en meget synlig og populær aktør på festivalen. I år finder festivalen sted i dagene 1., 2. og 3. ...

Read More »

Nuværende forvaltning kan fortsætte i et årti efter brexit 

Den eksisterende fiskeriforvaltning i britisk farvand kan vare i 10 år efter Brexit, vurderer en juraprofessor ved Hull University, der har specialiseret sig i havret. I BBC  Worlds TV-program “Global Business – Fish to Share”, som udforskede den potentielle fremtid for Storbritanniens fiskeri efter Brexit, blev professor Richard Barnes spurgt, om han vurderede, at Storbritannien ville have deres ...

Read More »

Individuelle omsættelige fiskekvoter er blevet en fast del af fiskernes dagligdag

En rejse på næste 36 år i fiskeriet er nu stoppet. Christian Olesen forlod kort før sommerferien posten som formand for Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) og overlod den til Fridi Magnussen. Dermed er en lang rejse, der startede 1. december ...

Read More »

Thyborøn Havn vil bygge nyt havnekontor

Kontoret er gammelt, utæt og ikke særlig energivenligt, og det er årsagen til at bestyrelsen for Thyborøn Havn nu vil undersøge muligheden for at bygge et helt nyt havnekontor. Ifølge Jesper Holt Jensen, direktør for Thyborøn Havn, står regnvandet ind ...

Read More »

Fiskeriregulering og kvotekoncentration

– kommentarer affødt af Rigsrevisionens beretning.  Af Niels Wichmann, adm. direktør for Danmarks Fiskeriforening PO  Rigsrevisionen er fremkommet med en såkaldt beretning om KVOTEKONCENTRATIONEN I DANSK FISKERI og har afgivet beretningen til Statsrevisorerne.  Rigsrevisionen er en statslig myndighed med ansatte embedsmænd, ...

Read More »

Industriregnskabet er opmuntrende læsning

Regnskabet for industrifiskeriet i årets første syv måneder er set med de økonomiske briller ganske opmuntrende læsning. En god tobiskvote i år er fulgt op af et historisk godt fiskeri, som har banket industriomsætningen i vejret. Den samlede bruttoomsætning i ...

Read More »

Professor: Embedsmændene fulgte spillet for forvaltningen i dansk og europæisk politik

Det er en umådelig indviklet sag, skriver tidligere professor i Statskunskab, Jørgen Grønnegård Christensen i en kronik i Weekendavisen, hvor han forsøger at forklare, hvorfor embedsmændene har handlet som de har gjort i sagen om kvotekoncentration. Han har læst den ...

Read More »

Skagen Havn vil trække flere arbejdspladser til

Der skal sættes ekstra turbo på udviklingen på Skagen Havn. Havnen har i samarbejde med Erhvervshus Nord ansat den 38 årige Jesper Rulffs, der skal afdække såvel kortsigtede som langsigtede forretningsmuligheder for Skagen Havn. Planen er, at han skal igangsætte ...

Read More »

Fiskere skal anmelde arbejdsulykker to steder

Trangen til at reducere i antallet af arbejdsopgaver for de danske fiskere synes ikke at være gældende, når det gælder indberetningen af arbejdsulykker. Kort før sommerferien lancerede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Arbejdstilsynet og ATP et helt nyt indberetningssystem, der skal gøre det ...

Read More »

Danske Redningsmænd har reddet fiskere og søfolk i 100 år

Kystredningstjenesten har 21 redningsstationer fordelt ud over landet, og omkring 230 redningsmænd er i dag tilknyttet de 21 redningsstationer. Redningsmændene er organiseret i Foreningen Danske Redningsmænd, som blev dannet i juli 1917 og altså i år har 100 års jubilæum. ...

Read More »