Home / 2018 / januar (page 3)

Monthly Archives: januar 2018

Du skal ikke betale praktikplads-AUB

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har sendt et brev til en række fiskere, der er arbejdsgivere. Se brev herunder. En række registrerede fiskere har modtaget et brev fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med et krav om betaling, hvis man ikke har lærlinge ombord. Ordningen, Praktikplads ...

Read More »

Skagens formand takkede farvel til formandsposten

Der var stort fremmøde i Skagen, da Skagen Fiskeriforening holdt reception for Carl Jesper Hermansen fredag den 5. januar for at takke ham for hans 12 års virke som formand. Efter mere end 30 år som medlem af bestyrelsen i ...

Read More »

Kend din fisker hædret med initiativpris

Det blev projektet ”Kend din fisker”, der blev årets modtager af Thyborøn Havns initiativpris 2017. – Hverken jeg eller priskomitéen var ikke i tvivl om, at Konsumfisk er en særdeles værdig modtager af Thyborøn Havns initiativpris i 2017 for netop ...

Read More »

Thybyrøn Havn er gået igang med byggeri af nyt havnekontor

Omkring den 1. maj 2019 ventes administrationen af Thyborøn Havn at flytte i nyt kontorhus. I 2017 besluttede bestyrelsen at bygget et nyt havnekontor i stedet for en renovering af det eksisterende. En renovering ville blive for dyr, da den ...

Read More »

Fødevareudvalget afholder offentlig høring om Brexit

Storbritannien og EU arbejder på at få landet en aftale om Storbritanniens udtrædelse af EU. Aftalen vil få stor betydning for danske interesser, og dansk fiskeri kan være blandt de erhverv, der bliver hårdest ramt af Brexit. Men hvad kommer ...

Read More »

Vi har brug for flere fiskere

På generalforsamlingen i Hirtshals Fiskeriforening lagde formand Niels Kr. Nielsen ikke skjul på, at der bruge for flere fiskere. – Fiskeriet har været særdeles godt. Når jeg siger, de har haft et særdeles godt fiskeri, er der desværre et lille ...

Read More »

Lokalforeningsformand tror stadig på bundgarnsfiskeri i Østersøen

På trods af kvotenedskæringer og lukkeperioder er der stadig tiltro til, at bundgarnsfiskeriet i Østersø-området har en fremtid. Således har Allan Buch, som er formand for Bælternes Fiskeriforening, netop investeret i nye bundgarnspæle samtidig med, at han har indhentet tilbud ...

Read More »

Et dårligt år for Lynæs-fiskerne

Det er en undrende og ikke særlig glad formand, som Fiskeri Tidende taler med om det år, vi lige har lagt bag os. I løbet af 2017 har de oplevet ting, de i lokalforeningen undrer sig over, og så har ...

Read More »