Home / Indland / 25 nye fartøjer er tilmeldt kystfiskerordningen

25 nye fartøjer er tilmeldt kystfiskerordningen

Marstal FiskerihavnSidste års meget omtalte kystfiskerordning, hvor der er mulighed for at få ekstra fiskerettigheder af torsk, tunge og rødspætter i en række farvande, havde også en indbygget mulighed for ny-tilmelding i årets første måned. For i løbet af januar måned kunne interesserede fiskere melde sig til ordningen for de to næste år, 2015 og 2016. Det tilbud benyttede 25 kystfiskere sig af, og dermed øges antallet af kystfiskere fra de 191 tilmeldte primo 2014 til over to hundrede.

De nye tilmeldinger til ordningen får dermed også konsekvenser for de nuværende medlemmer af ordningen. For fisken fordeles mellem kystfiskerne i ordningen,og det betyder, at der nu ”populært sagt” bliver flere kystfiskere om at dele mængderne.

NaturErhvervstyrelsen er netop nu ved at behandle de indkomne ansøgninger blandt andet ud fra en vurdering af, om de lever op til kravene i ordningen. I løbet af marts måned fordeles fisken, og ved udgangen af marts måned venter NaturErhvervstyrelsen at meddele fiskerne, hvad de får af ekstra kvoterettigheder i 2015 og 2016 baseret ud fra de nye tilmeldinger.

 

 

About Rene Dandanell

Redaktør Fiskeritidende | Tlf. 76 10 96 60 | Mobil 24 41 69 30