Home / Alle nyhederpage 385

Alle nyheder

Reinhardt Schmidt er ny kystfiskerformand

Kystfiskerudvalget har efter valget til udvalget tidligere på året konstitueret sig, og udvalget har fået ny formand i form af Reinhardt Schmidt, Thyborøn, der afløser den hidtidige formand, Niels Bjerregaard Pedersen, Hirtshals. Samtidig er Søren Jacobsen, Hornbæk, konstitueret som næstformand ...

Read More »

Skal have fyldt de sidste kasser

HM 635 Karbak – Vi er på hjem, siger skipper på HM Karbak Jacob Klemmesen, da Fiskeri Tidende fangende ham på telefonen på en position lige syd for Norges sydspids. HM 635 Karbak har været af sted i en uge, ...

Read More »

Fiskeri Tidende er udkommet

Fiskeri Tidende udkommer lørdag med blandt andet historier om årets fiskeri af jomfruhummer. Efter en ganske god start på året gik det nedad bakke i marts måned, og fiskerne mangler knap 40 millioner kroner i omsætning for at holde trit ...

Read More »

Lukkede områder: Fiskere ser frem til hurtig afklaring

Formanden for Fiskeriforening Øst, Kim Kær Hansen, tager positivt imod det svar, som fødevareminister Karen Hækkerup har sendt omkring fiskernes anmodning om at få åbnet de lukkede områder i Kattegat for fiskeri. – Der skal ikke herske nogen tvivl om, ...

Read More »

Ny minister afviser ikke åbning af lukkede områder

Fødevareminister Karen Hækkerup har som noget af det første siden sit ministerskifte svaret på en henvendelse fra Fiskeriforening Øst og Gilleleje Fiskeriforening omkring en åbning af de lukkede områder i Kattegat. Og fødevareministeren er ikke afvisende overfor at imødekomme fiskerne, ...

Read More »

Servicefag får mere viden om discardforbud

Fiskeriets Servicefag afholder i dag seminar i Hirtshals. En række repræsentanter fra medlemsvirksomhederne, der til daglig servicerer fiskerne, og udgør fiskeriets bagland i land, er mødt frem for at blive klogere på, hvad det kommende discardforbud kommer til at betyde ...

Read More »

Tobis sikrede fremgang i første halvår

De danske fiskeres bruttoomsætning viser i første halvår af 2013 en fremgang på 248 millioner kroner sammenlignet med i fjor. Det svarer til en stigning på 21 procent. I første halvår var den samlede bruttoomsætning 1.407 millioner kroner. Det viser ...

Read More »

EU er klar med TAC-forslag for Østersøen

Torsdag offentliggjorde EU-Kommissionen sit forslag til TAC i 2014 for en lang række arter i Østersøen. Der bliver lagt op til få stigninger i kvoten – bl.a. for østtorsk og sild – mens der for de øvrige bestande bliver foreslået ...

Read More »

Sverige lover mere kontrol af rejefiskeriet

De svenske myndigheder er ganske klar over, at de svenske rejefiskere smider en stor del af deres fangster over bord i forsøget på at optimere den økonomiske gevinst, når de fisker i Skagerrak. I en vurdering fra det svenske Lantbruksuniversitet ...

Read More »