Home / Alle nyhederpage 385

Alle nyheder

Ingen grund til panik over olieudslip fra norske boreplatforme

De norske olieboreplatforme slap sidste år olie ud 40 gange i den norske del af Nordsøen. De registrerede udslip holder sig indenfor tilladelserne, men alligevel mener det norske Klima- og Forureningsdirektorat, Klif, at grænsen bør sættes yderligere ned, og dansk WWF ...

Read More »

Vi skal have fisket de sidste tobis op

Tobisfiskeriet går på hæld for 2013, men der er endnu noget af kvoten på 220.000 tons, der endnu ikke er fisket. Og det får Jesper Juul Larsen fra Sydvestjysk Fiskeriforening til at opfordre medlemmerne overalt til at få fisket de sidste tons ...

Read More »

Fiskerne har også brug for beskyttelse

Næstformanden i Danmarks Fiskeriforening, Kim Kær Hansen, bliver forarget, når han læser fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhrs udtalelser om sæler – at vi som samfund skal beskytte sælerne og huske, at “sælerne er med til at give mange danskere en ...

Read More »

Minister vil beskytte sælerne

Fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhr (SF) afviser, at sælerne skal reguleres – fx ved skydning eller på anden måde – men vil dog godt være med til, at fiskerne kan få en form for kompensation. Det fremgår af Politiken i ...

Read More »

Minister: Hjælpepakke er ikke vejen frem

Fødevareminister Mette Gjerskov afviser i et svar til Dennis Flydtkjær (V), at regeringen vil tage initiativ til, at der bliver etableret en hjælpepakke med fx en garantiordning, så fiskeriet kan få nedsat den store rentebyrde, som erhvervet har i øjeblikket. ...

Read More »

Parlamentet lægger op til stramninger for ålefiskeriet

Fiskeriudvalget under Europa Parlamentet er i dag, tirsdag, nået til enighed om at opfordre EU-Kommissionen til at fremlægge et helt nyt lovforslag, der skal redde den europæiske ål. Derudover opfordrer fiskeriudvalget også til, at medlemslandene skal evaluere oftere på effekterne ...

Read More »

Jomfruhummerfiskeriet kom skidt fra start

De gode jomfruhummerfangster lader vente på sig i år. Meldingerne fra fiskerne har alt for ofte lydt på små fangster i dette forår, og det kan da også tydeligt aflæses i tallene for jomfruhummerfiskeriet i de første fire måneder af ...

Read More »

Island opfordrer til at genoptage makrelforhandlinger

Den islandske fiskeriminister, Sigurdur Ingi Johansson, opfordrer EU og de øvrige parter i den verserende makrelstrid til at komme tilbage til forhandlingsbordet for at finde en løsning. Det fremgår af en pressemeddelelse efter et møde mellem Johansson og fiskerikommissær Maria ...

Read More »

Manglende vedtagelse af støtteordninger kan ramme fiskerne

Det kommer til at give problemer for fiskerne, at man i EU har svært ved at vedtaget den nye støtteordning – EHFF – der skal afløse den nuværende EFF-ordning fra den 1. januar 2014. EHFF er en forkortelse for Den ...

Read More »

Fremtiden er fortsat usikker for fabriksbygning i Hirtshals

Rahbek Fisk, der siden 2008 har været en del af A.Espersen A/S, meddelte tidligere på året, at de til juli lukker ned for produktionen på fabrikken i Hirtshals med 40 medarbejdere. Siden har der i Hirtshals været forhåbninger om, at ...

Read More »