Home / Alle nyhederpage 385

Alle nyheder

Godt fiskeri inden skibet skal forlænges

Årets fiskeri synger på sidste vers for S 530 Yokotani. Da Fiskeri Tidende fanger skipper Jørgen Stenstrup Jakobsen onsdag eftermiddag på telefonen om bord på S 530 Yokotani, er besætningen i gang med at hive de sidste garn for i ...

Read More »

Danmarks Fiskeriforening er stærkt kritisk over ny Kystfiskerordning

Den politiske aftale om en ny Kystfiskerordning møder meget stærk kritik hos Danmarks Fiskeriforening. Det gælder især to punkter i aftalen – at der skal tages fisk fra det øvrige fiskeri til medlemmerne af Kystfiskerordningen, og at der bliver nogle ...

Read More »

Poltisk aftale om Kystfiskerordning er klar

Regeringspartierne er nu klar med en politisk aftale om en ny Kystfiskerordning, der skal gælde fra den 1. januar 2014. Den politiske aftale om Kystfiskerordningen skal afløse den ordning, der gælder for 2013. Et af elementerne er, at medlemmerne af ...

Read More »

Husk at få digital postkasse inden 1. november

Alle virksomheder skal inden den 1. november havde oprettet en digital postkasse, hvor det offentlige kan sende mails til. Postkassen er gratis. I postkassen vil kommunikation med myndighederne foregå. Det gælder eksempelvis meddelser om årsregnskab, sygedagpenge, strafffeattester med videre. – Det er ...

Read More »

Pakkeløsning kan måske stoppe sildekrigen

Kyststaterne afbrød torsdag forhandlingerne om kvoterne på Atlantoskandisk sild, og der er fortsat ingen umiddelbare tegn på, at der er en løsning på vej for fordelingen af makrelkvoterne heller. Dertil kommer, at Kyststaterne heller ikke er nået til enighed om ...

Read More »

Sildeforhandlinger endte uden aftale

Kyststaterne måtte endnu en gang opgive at nå til enighed om kvotefordelingen for Atlantoskandisk sild i Nordatlanten. Det måtte parterne – EU, Norge, Rusland, Island og Færøerne – konstatere i løbet af torsdag i denne uge, da de var nået ...

Read More »

Kvoterne i Østersøen er generelt ikke tilfredsstillende

Danmarks Fiskeriforening er generelt ikke tilfreds med de TAC / kvoter for Østersøen i 2014, der blev besluttet på Ministerrådsmødet torsdag i Luxembourg. Reelt er Danmarks Fiskeriforening kun blevet imødekommet med en kvoteforhøjelse på den østlige torsk, konstaterer Michael Andersen, ...

Read More »

Fiskeriforening glæder sig over melding om mindstemål

Det har i lang tid været et meget stort ønske hos de danske fiskere i Østersøen, at man får reduceret mindstemålet for torsk. Det vil reducere udsmiddet af torsket ganske markant, og det vil dermed også bidrage til at fiskerne ...

Read More »

Der bliver ingen ekstra tiltag i Område 22

Selv om fiskerne i Område 22 nu både kan se frem til færre havdage og til en markant reduktion på torskekvoten i 2014 – den bliver reduceret med 15 procent – så kommer der ingen ekstra foranstaltninger til regulering af ...

Read More »

Danmarks Fiskeriforening langer ud efter Kommissionen

Der er ros til den danske minister og den danske delegation fra formanden for Danmarks Fiskeriforening efter Ministerrådets vedtagelse af TAC / kvoter for 2014 i Østersøen.Til gengæld er Svend-Erik Andersen stærkt utilfreds med Kommissionens tilgang til fiskeriet. – Den ...

Read More »