Home / Alle nyhederpage 419

Alle nyheder

Tobisfiskeriet klinger af i Skagerrak

 – Fiskeriet efter tobis i Skagerrak er kraftigt aftagende nu, fortæller Ejner Klitlund Jensen, der er skipper på FN 267 Emilie. I de sidste fire dage har FN Emilie 267 fisket efter tobis nord og vest for Hanstholm.  Ejner Klitlund ...

Read More »

Ny markedsordning er ved at være klar

Der er nu meget tæt på at være enighed mellem Ministerrådet og Europa Parlamentet omkring en ny markedsordning. De Faste Repræsentanters Komité – også kaldet for COREPER – har indgået en aftale med Europa Parlamentet, og dermed er der reelt ...

Read More »

Ålefiskere fanger sortmundet kutling

De to erhvervsfiskere, Cextin Jørgensen og Lasse Jørgensen fra Guldborgsundområdet, har opfisket otte tons sortmundet kutlinger. Og i modsætning til tidligere så bliver de ikke genudsat. I stedet er de blevet del i et forsøg på at undersøge, om bifangsten ...

Read More »

Fiskerikontrollen på Bornholm opdagede ulovlige garn

 Sent tirsdag aften i forrige uge opdagede fiskerikontrollen på Bornholm under en rutinemæssig kontrolsejlads ved Snogebæk cirka fem kilometer garn, der var  ulovligt sat uden markering med ejerens navn og adresse. Fiskerikontrollen har mistanke om, at der er tale om ...

Read More »

Svenske myndigheder vil have kamera i Skagerrak

Der er to muligheder for at kontrollere, at et kommende forbud mod discard i Skagerrak overholdes. Det er opfattelsen hos de svenske myndigheder, der netop har udgivet en rapport om deres tanker omkring kontrollen i Skagerrak. Rapporten er blandt andet ...

Read More »

Svenske fiskere er imod kameraovervågning

De svenske fiskere har været involveret i dialogen omkring den rapport, som Havs- og Vattenmyndigheten netop har offentliggjort omkring de svenske tanker om kontrol i Skagerrak. I rapporten lægges op til kameraovervågning på fiskefartøjerne, men det sker ikke med billigelse ...

Read More »

Mange torsk i Nordsøen kan give behov for flere lejefisk

En del fiskearter har fået det bedre i Nordsøen, og det er noget de danske fiskere også har mærket til. De har haft lettere ved at få fyldt trawlet end tidligere. Selvom det er positivt, er der også lidt malurt i bægeret. ...

Read More »

Fiskersnak på Folkemødet

Formanden for Danmarks Fiskeriforening var blandt de mange deltagere på Folkemødet på Bornholm. Folkemødet finder sted fra torsdag til søndag i denne uge, og Svend-Erik Andersen var til stede fra torsdag til fredag – primært for at mødes med udvalgte ...

Read More »

Svært at leje fisk ud i kystfiskerordningen

Efter revideringen af kystfiskerordningen har det siden årsskiftet ikke været muligt for kystfiskerne at leje en del af deres fisk ud til andre end andre medlemmer i kystfiskerordningen. Det er problematisk for en del af kystfiskerne. – Det er problematisk, ...

Read More »

Garntyve på spil ved Rødby

 NF 146 Kristina-Louise  Her i årets første sommermåned fisker Jan Rasmussen fra Kramnitze med garn efter fladfisk fra sit fartøj NF 146 Kristina-Louise. Det er blandt andet pighvar, som gerne må finde vej til Jan Rasmussens garn i denne periode.  ...

Read More »