Home / Alle nyhederpage 430

Alle nyheder

Island opfordrer til at genoptage makrelforhandlinger

Den islandske fiskeriminister, Sigurdur Ingi Johansson, opfordrer EU og de øvrige parter i den verserende makrelstrid til at komme tilbage til forhandlingsbordet for at finde en løsning. Det fremgår af en pressemeddelelse efter et møde mellem Johansson og fiskerikommissær Maria ...

Read More »

Manglende vedtagelse af støtteordninger kan ramme fiskerne

Det kommer til at give problemer for fiskerne, at man i EU har svært ved at vedtaget den nye støtteordning – EHFF – der skal afløse den nuværende EFF-ordning fra den 1. januar 2014. EHFF er en forkortelse for Den ...

Read More »

Fremtiden er fortsat usikker for fabriksbygning i Hirtshals

Rahbek Fisk, der siden 2008 har været en del af A.Espersen A/S, meddelte tidligere på året, at de til juli lukker ned for produktionen på fabrikken i Hirtshals med 40 medarbejdere. Siden har der i Hirtshals været forhåbninger om, at ...

Read More »

40 olieudslip i den norske del af Nordsøen

40 gange i løbet af det sidste år er der sluppet olie ud i Nordsøen fra de norske olieplatforme, skriver FiskeribladetFiskaren. Der er tale om udslip, som vel og mærke holder sig indenfor de tilladte grænser for olieudslip i Nordsøen. ...

Read More »

Tobisfiskeriet klinger af i Skagerrak

 – Fiskeriet efter tobis i Skagerrak er kraftigt aftagende nu, fortæller Ejner Klitlund Jensen, der er skipper på FN 267 Emilie. I de sidste fire dage har FN Emilie 267 fisket efter tobis nord og vest for Hanstholm.  Ejner Klitlund ...

Read More »

Ny markedsordning er ved at være klar

Der er nu meget tæt på at være enighed mellem Ministerrådet og Europa Parlamentet omkring en ny markedsordning. De Faste Repræsentanters Komité – også kaldet for COREPER – har indgået en aftale med Europa Parlamentet, og dermed er der reelt ...

Read More »

Ålefiskere fanger sortmundet kutling

De to erhvervsfiskere, Cextin Jørgensen og Lasse Jørgensen fra Guldborgsundområdet, har opfisket otte tons sortmundet kutlinger. Og i modsætning til tidligere så bliver de ikke genudsat. I stedet er de blevet del i et forsøg på at undersøge, om bifangsten ...

Read More »

Fiskerikontrollen på Bornholm opdagede ulovlige garn

 Sent tirsdag aften i forrige uge opdagede fiskerikontrollen på Bornholm under en rutinemæssig kontrolsejlads ved Snogebæk cirka fem kilometer garn, der var  ulovligt sat uden markering med ejerens navn og adresse. Fiskerikontrollen har mistanke om, at der er tale om ...

Read More »

Svenske myndigheder vil have kamera i Skagerrak

Der er to muligheder for at kontrollere, at et kommende forbud mod discard i Skagerrak overholdes. Det er opfattelsen hos de svenske myndigheder, der netop har udgivet en rapport om deres tanker omkring kontrollen i Skagerrak. Rapporten er blandt andet ...

Read More »

Svenske fiskere er imod kameraovervågning

De svenske fiskere har været involveret i dialogen omkring den rapport, som Havs- og Vattenmyndigheten netop har offentliggjort omkring de svenske tanker om kontrol i Skagerrak. I rapporten lægges op til kameraovervågning på fiskefartøjerne, men det sker ikke med billigelse ...

Read More »