Home / Author Archives: Elisabeth Tejlmand

Author Archives: Elisabeth Tejlmand

Den grønne skrøne

Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, skriver: Vil Danmark have et rentabelt, effektivt og bæredygtigt erhvervsfiskeri eller ej? Det spørgsmål trænger sig i stadig højere grad på, efter at en række organisationer har indgået en alliance for at ”redde” dansk ...

Read More »

Vi er langt men vi skal helt i mål

Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, skriver: Den 18. december var en bemærkelsesværdig dag for fiskeriet i EU. Ministerrådets medlemmer valgte enstemmigt at sige nej til Kommissionens automat-krav om yderligere reduktion på kW-dagene i Nordsøen og Skagerrak, og dermed blev ...

Read More »

Formandens beretning 2013

Den 13. april 2013 afholdt Danmarks Fiskeriforening sin årlige ordinære generalforsamling for 2012. Det skete på Munkebjerg Hotel ved Vejle. Foreningens formand, Svend-Erik Andersen, aflagde i den forbindelse sin mundtlige beretning. Den findes her i sin skriftlige udgave – med ...

Read More »

Elektronik og kommunikation 2013

Læs mere om nyheder og baggrund indenfor elektronik og kommunikation i fiskerierhvervet. Temaet er bragt i Fiskeri Tidende den 2. marts 2013. Du kan downloade temaet – klik her: Elektronik og kommunikation 2013

Read More »

Stop snakken om overfiskeri

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, skriver: De danske forbrugere kan roligt købe danskfangede torsk, rødspætter, tunger, kuller eller muslinger. I dag er de nemlig for hovedpartens vedkommende fisket efter de standarder for bæredygtigt fiskeri, som bliver fastlagt af MSC ...

Read More »

Indkaldelse til generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening

Ordinær generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening I henhold til Danmarks Fiskeriforenings love § 11 stk. 1 og stk. 3 skal det herved oplyses, at der afholdes ordinær generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening lørdag den 13. april 2013 kl. 9.30 på Munkebjerg Hotel, ...

Read More »

BILAG 6: Mulighed for tidlig afsejling i forbindelse med starten på tobisfiskeriet i forvaltningsområde 1

Fangstrejser, hvor der medbringes tobisredskaber, kan tidligst indledes fra det tidspunkt, hvor fartøjet er optaget på licensliste nr. 1138 eller licensliste nr. 1238, dog tidligst fra den 1. april 2013. Det vil dog være tilladt for fartøjer at afsejle fra ...

Read More »

Minister glæder sig over tobiskvote

Fødevareminister Mette Gjerskov (A)

Fødevareminister fik i dag, mandag, vished for, at EU fastsætter en tobiskvote, der giver dansk fiskeri 249.000 ton at fiske på i 2013, samt at fiskeriet kan igangsættes fra den 1. april. – Jeg er rigtig glad for, at mine ...

Read More »

Tobisstart d. 1. april er positivt

Danmarks Fiskeriforening er meget tilfreds med, at tobisfiskeriet nu bliver sikret igangsætning fra den 1. april. Det har nemlig været et grundlæggende krav fra fiskeriets side, at tobisfiskeriet kan sættes i gang fra starten af april. – Den biologiske rådgivning ...

Read More »