Home / Bilag 6

Bilag 6

Faglige meddelelser fra Fiskeristyrelsen.
På Fiskeristyrelsens hjemmeside bliver bilag 6 løbende offentligt gjort. Tidligere bilag finder du hos Landbrugsstyrelsen.

 

Forbud mod rationsfiskeri af sild under kystfiskerordningen

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om Forbud mod rations fiskeri af sild i Østlige og Vestlige Østersø under kystfiskerordningen. Idet de disponible mængder af sild i Østlige og Vestlige Østersø, afsat til rationsfiskeri under kystfiskerordningen, er opfisket, ...

Read More »

Ændring af regulering af Andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om Ændring af regulering af Andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen: For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen fjernes den hidtidige fastsatte fangstmængde, med virkning fra den 26. ...

Read More »

Ændring af regulering af Andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om Ændring af regulering af Andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen: For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den hidtidige fastsatte fangstmængde, med virkning fra den 12. ...

Read More »

Midlertidigt krav om afgivelse af meldinger via telefon

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om midlertidigt krav om afgivelse af meldinger via telefon: For alle fartøjer, der anvender elektronisk logbog, indføres der, med øjeblikkelig virkning et krav om, at alle meldinger som fartøjet skal afgive efter gældende ...

Read More »

Ændring af regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om ændring af regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen: For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den hidtidige fastsatte fangstmængde, med virkning fra den ...

Read More »

Korrektion af forbud mod fiskeri af lange

Fiskeristyrelsen har udsendt en korrektion til Bilag 6-meddelelse fra 25. september angående forbud mod fiskeri af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne. Fiskeristyrelsen skal hermed korrigere det af 25. september 2018 udsendte forbud mod fiskeri af lange i ...

Read More »

Forbud mod fiskeri af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Opfiskning af den disponible mængde skønnes nært forestående, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne fra og med fredag den 28. september 2018. Forbud mod at medbringe og lande lange fra ...

Read More »

Ændring af regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen: For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den hidtidige fastsatte fangstmængde, med virkning fra den 24. september ...

Read More »

Regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen: For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen indføres der, med virkning fra den 3. september 2018, mængdemæssig regulering, ...

Read More »