Home / Bilag 6page 10

Bilag 6

Faglige meddelelser fra Fiskeristyrelsen.
På Fiskeristyrelsens hjemmeside bliver bilag 6 løbende offentligt gjort. Tidligere bilag finder du hos Landbrugsstyrelsen.

 

BILAG 6: Forbud mod industrifiskeri i Nordsøen

Den danske sildebifangstkvote er opbrugt og der indføres derfor forbud mod industrifiskeri med småmaskede fangstredskaber med mindre maskestørrelse end 32 mm i Nordsøen (ICES-områderne 2A (EU-delen), 4 og 7D) med virkning fra onsdag den 17. december 2014. Forbud mod at ...

Read More »

Bilag 6: Lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

”Lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne Den disponible mængde er opfisket og der indføres derfor forbud mod fiskeri af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med virkning fra den 10. december 2014. Forbud mod at medbringe ...

Read More »

BILAG 6 Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Nordsøen

Idet den til ordningen for MAF-fiskeri af torsk i Nordsøen disponible mængder er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Nordsøen fra og med lørdag den 6. december 2014. Forbud mod at medbringe og lande torsk fra Nordsøen ...

Read More »

BILAG 6 Forbud mod visse FKA-rationsfiskerier

De til FKA-rationsfiskeri disponible mængder af henholdsvis rødspætter i Østersøen og Bælterne og kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af henholdsvis rødspætter i Østersøen og Bælterne og kuller i ...

Read More »

BILAG 6 Ny E-log version 8.0 er frigivet

En ny eLog version 8.0 er frigivet. Version 8.0 skal, for fartøjer der fører elektronisk logbog, være installeret senest med udgangen af december måned 2014. Installationsfristen er fastsat efter § 4 stk. 2 i bekendtgørelse nummer 5 af 2. januar ...

Read More »

BILAG 6 Midlertidig lukning af område i Skagerrak

I perioden fra og med lørdag den 22. november 2014 til og med fredag 12. december 2014 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende 4 ...

Read More »

Bilag 6: Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Skagerrak

Idet den til ordningen for MAF-fiskeri af torsk i Skagerrak disponible mængder er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Skagerrak fra og med søndag den 16. november 2014. Forbud mod at medbringe og lande torsk fra Skagerrak ...

Read More »

Bilag 6: Overførsel af årsmængde fra 2014 til 2015

”Mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2014 til 2015 for visse kvoter. Overførsel af årsmængde fra 2014 til 2015 For fartøjer, der råder over IOK af følgende kvotebestande gælder følgende mulighed for at videreføre uudnyttede årsmængder fra ...

Read More »

Bilag 6: Bytte af tunge med torsk i Nordsøen

”Mulighed for bytte af årsmængder af tunge i Nordsøen med torsk i Nordsøen. Der er mellem Danmark og andre medlemslande gennemført kvotebytter, der indebærer at Danmark afgiver 100 tons tunge i Nordsøen i bytte for 200 tons torsk i Nordsøen. ...

Read More »

BILAG 6: Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Med virkning fra den 20. oktober 2014, åbnes der for forsøgsfiskeri af østers på Limfjorden. Limfjorden opdeles i to reguleringsområder. Reguleringsområde 1 udgøres af N2000 området (område nr. 65 og Habitatområde H58) i Nissum Bredning muslingeproduktionsområde 1, 2, 3 og ...

Read More »