Home / Bilag 6page 10

Bilag 6

Faglige meddelelser fra Fiskeristyrelsen.
På Fiskeristyrelsens hjemmeside bliver bilag 6 løbende offentligt gjort. Tidligere bilag finder du hos Landbrugsstyrelsen.

 

BILAG 6: Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2

Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2 Den disponible mængde tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen skønnes opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2 med virkning fra og med fredag den 22. maj ...

Read More »

BILAG 6: Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 1

Den disponible mængde tobis i forvaltningsområde 1 i Nordsøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 1 med virkning fra og med torsdag den 21. maj 2015. Forbud mod at medbringe og lande tobis ...

Read More »

BILAG 6: Forbud mod FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen og Bælterne

Idet den til ordningen for FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen og Bælterne disponible mængde er opfisket, indføres der i Østersøen og Bælterne forbud mod FKA-rationsfiskeri af laks fra og med mandag den 11. maj 2015. Forbud mod at medbringe og ...

Read More »

Bilag 6 Regulering af fiskeri af skader og rokke i Nordsøen

Den disponible mængde er nu opfisket i en sådan grad, at der indføres en mængdemæssig regulering, og det er derfor tilladt alle fartøjer uanset størrelse at fiske, medbringe og lande højst 100 kg skader og rokke pr. fangstrejse gældende for ...

Read More »

BILAG 6: Tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april 2015.

Fiskerimuligheder for tobis i 2015 og disses fordeling på forvaltningsområder og formål. Danmark forventes i 2015 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på 336.964 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som ...

Read More »

Bilag 6: Procentsatser for tildeling af ekstra årsmængder til fangstkvotefartøjer, samt forlængelse af frist for frameldelse af tilladelse som fangstkvotefartøj

I § 173, stk. 3 og § 175, stk. 5 i Reguleringsbekendtgørelsen[1] er fastsat procentsatser for de ekstra mængder, der kan tildeles et fartøj med fangstkvotetilladelse i det enkelte farvandsområde. På baggrund heraf meddeles, at procentsatserne for ekstra mængder i ...

Read More »

Bilag 6: Forbud mod MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande og MAF-fiskeri af kuller i Nordsøen

Idet de til ordningerne for MAF-fiskeri af henholdsvis mørksej i alle farvande og MAF-fiskeri af kuller i Nordsøen disponible mængder er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af de nævnte arter i de anførte områder fra og med fredag den ...

Read More »

Bilag 6: Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Med virkning fra den 16. marts 2015, åbnes der for forsøgsfiskeri af østers på Limfjorden. Limfjorden opdeles i to reguleringsområder. Reguleringsområde 1 udgøres af N2000 området (område nr. 65 og Habitatområde H58) i Nissum Bredning muslingeproduktionsområde 1, 2, 3 og ...

Read More »