Home / Bilag 6page 13

Bilag 6

Faglige meddelelser fra Fiskeristyrelsen.
På Fiskeristyrelsens hjemmeside bliver bilag 6 løbende offentligt gjort. Tidligere bilag finder du hos Landbrugsstyrelsen.

 

Bilag 6: Ændring af FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak

Ændring af kalendermånedsration for FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak   Med virkning fra den 1. september 2014 forhøjes den tilladte kalendermånedsration således det indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 3.500 kg pr. kalendermåned. Denne meddelelse er udsendt ...

Read More »

Bilag 6: Regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige regulering således, det for fangstrejser, der påbegyndes den 1. september 2014 eller derefter er tilladt at lande højst 15.000 kg andre arter fra norsk fiskerizone i Nordsøen ...

Read More »

Bilag 6: Forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen

Den til FKA-rationsfiskeri disponible mængde pighvar og slethvar i Nordsøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar fra og med lørdag den 30. august 2014. Forbud mod at medbringe og lande pighvar og slethvar ...

Read More »

Bilag 6: Forbud mod MAF-fiskeri af sild i vestlige Østersø og af mørksej i alle farvande

Forbud mod MAF-fiskeri af sild i vestlige Østersø og MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande Idet de til ordningerne for MAF-fiskeri af henholdsvis sild i vestlige Østersø og mørksej i alle farvande disponible mængder er opfisket, indføres der forbud mod ...

Read More »

Bilag 6: Bytte af rødspætter i Nordsøen og Skagerrak

Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med rødspætte i Skagerrak.  Der er mellem Nederlandene og Danmark gennemført kvotebytter, der indebærer at Danmark afgiver 554 tons rødspætte i Nordsøen i bytte for 616 tons rødspætte i Skagerrak. Meddelelse ...

Read More »

Bilag 6: Regulering af bifangst af mørksej i Østersøen og Bælterne

For fartøjer, der ikke har FartøjsKvoteAndele af mørksej eller er MAF-fartøjer, indføres med virkning fra mandag den 16. juni 2014 regulering af bifangst af mørksej i Østersøen og Bælterne. Det vi herefter  være tilladt for sådanne fartøjer  at fiske, medbringe og ...

Read More »

Bilag 6: Regulering af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen

NaturErhvervstyrelsen meddeler i en bilag 6 meddelelse at der med virkning fra mandag den 16. juni 2014 indføres regulering af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen. Indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande højst 5.000 kg kulmule pr. ...

Read More »

BILAG 6: Rationstobis er næsten fisket op

Forbud mod rationsfiskeri af tobis. NaturErhverstyrelsen meddeler idag i en bilag 6 meddelelse, at den til fiskeri af tobis på rationsvilkår disponible mængde for forvaltningsområderne 1, 2 og 3 på i alt 15.000 tons skønnes nært opfisket. Der indføres derfor med ...

Read More »

BILAG 6: Forbud mod fiskeri af tobis i område 2

Den disponible mængde tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen med virkning fra og med torsdag den 22. maj 2014. Forbud mod at medbringe og ...

Read More »

Bilag 6: Torsk i Nordsøen for MAF

Ændring af tilladte fangstrationer på torsk i Nordsøen for Mindre Aktive Fartøjer Fra den 1. januar 2014 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: Fartøjer under 6 meter         ...

Read More »