Home / Bilag 6page 14

Bilag 6

Faglige meddelelser fra Fiskeristyrelsen.
På Fiskeristyrelsens hjemmeside bliver bilag 6 løbende offentligt gjort. Tidligere bilag finder du hos Landbrugsstyrelsen.

 

Bilag 6: Fleksibel adgang til visse redskabskategorier i kW-dage ordningen

1. Udvidelse af tilladelsen for fartøjer, som har kW-dage tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen (3 AN/4) med redskaber af kategorien TR 1 eller TR 2. Vilkårene for kW-dage tilladelse udvides for forvaltningsperioden 1. februar 2014 til 31. ...

Read More »

Forbud mod rationsfiskeri af sperling

NaturErhvervstyrelsen har udsendt meddelelse om, at den til rationsfiskeri disponible mængde sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er opfisket. Der indføres derfor forbud mod rationsfiskeri af sperling fra og med lørdag den 7. december 2013. Forbud mod at medbringe og ...

Read More »

Bilag 6: Midlertidig lukning af område i Skagerrak

I perioden fra og med lørdag den 5. oktober 2013 til og med fredag 25. oktober 2013 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende 4 ...

Read More »

BILAG 6: Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Med virkning fra den 7. oktober 2013, åbnes der for fiskeri af østers på Limfjorden uden for de områder, der er udpeget som Natura 2000 områder. Fiskeriet åbnes indenfor en fastsat mængde på 130.000 kg. Af de 130.000 kg afsættes ...

Read More »

BILAG 6: FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Den aktuelt gældende kalendermånedsration ophæves, således der fra den 1. oktober 2013 og indtil videre ikke gælder nogen mængdemæssig regulering af fiskeriet. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. ...

Read More »

BILAG 6: FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak

Den aktuelt gældende kalendermånedsration reduceres, således det fra den 1. oktober 2013 og indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 5.000 kg rødspætter pr. kalendermåned. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af ...

Read More »

Bilag 6: Rettelse vedr. MAF-ration for tunger i bilag 6 udsendt 27/8

NaturErhvervstyrelsens meddeler, at der i deres udsendelse af bilag 6 i går den 27. august er en fejl vedr. MAF-ration for tunger. Herunder følger den korrekte tekst FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak Den aktuelt gældende kalendermånedsration forhøjes, således det fra den ...

Read More »

Bilag 6: Ændring af reguleringen af visse fiskerier

FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak Den aktuelt gældende kalendermånedsration forhøjes, således det fra den 1. september 2013 og indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 7.500 kg rødspætter pr. kalendermåned. FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak Den aktuelt ...

Read More »

Bilag 6: FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen og Bælterne

Der genåbnes for FKA-rationsfiskeri således det med fartøjer, for hvilke der søgt og opnået tilladelse hertil med virkning fra mandag den 19. august 2013 og indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 500 kg rødspætter pr. kalenderuge. ...

Read More »