Home / Bilag 6page 14

Bilag 6

Faglige meddelelser fra Fiskeristyrelsen.
På Fiskeristyrelsens hjemmeside bliver bilag 6 løbende offentligt gjort. Tidligere bilag finder du hos Landbrugsstyrelsen.

 

Bilag 6: Regulering af bifangst af mørksej i Østersøen og Bælterne

For fartøjer, der ikke har FartøjsKvoteAndele af mørksej eller er MAF-fartøjer, indføres med virkning fra mandag den 16. juni 2014 regulering af bifangst af mørksej i Østersøen og Bælterne. Det vi herefter  være tilladt for sådanne fartøjer  at fiske, medbringe og ...

Read More »

Bilag 6: Regulering af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen

NaturErhvervstyrelsen meddeler i en bilag 6 meddelelse at der med virkning fra mandag den 16. juni 2014 indføres regulering af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen. Indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande højst 5.000 kg kulmule pr. ...

Read More »

BILAG 6: Rationstobis er næsten fisket op

Forbud mod rationsfiskeri af tobis. NaturErhverstyrelsen meddeler idag i en bilag 6 meddelelse, at den til fiskeri af tobis på rationsvilkår disponible mængde for forvaltningsområderne 1, 2 og 3 på i alt 15.000 tons skønnes nært opfisket. Der indføres derfor med ...

Read More »

BILAG 6: Forbud mod fiskeri af tobis i område 2

Den disponible mængde tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen med virkning fra og med torsdag den 22. maj 2014. Forbud mod at medbringe og ...

Read More »

Bilag 6: Torsk i Nordsøen for MAF

Ændring af tilladte fangstrationer på torsk i Nordsøen for Mindre Aktive Fartøjer Fra den 1. januar 2014 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: Fartøjer under 6 meter         ...

Read More »

Bilag 6: Fleksibel adgang til visse redskabskategorier i kW-dage ordningen

1. Udvidelse af tilladelsen for fartøjer, som har kW-dage tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen (3 AN/4) med redskaber af kategorien TR 1 eller TR 2. Vilkårene for kW-dage tilladelse udvides for forvaltningsperioden 1. februar 2014 til 31. ...

Read More »

Forbud mod rationsfiskeri af sperling

NaturErhvervstyrelsen har udsendt meddelelse om, at den til rationsfiskeri disponible mængde sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er opfisket. Der indføres derfor forbud mod rationsfiskeri af sperling fra og med lørdag den 7. december 2013. Forbud mod at medbringe og ...

Read More »

Bilag 6: Midlertidig lukning af område i Skagerrak

I perioden fra og med lørdag den 5. oktober 2013 til og med fredag 25. oktober 2013 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende 4 ...

Read More »

BILAG 6: Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Med virkning fra den 7. oktober 2013, åbnes der for fiskeri af østers på Limfjorden uden for de områder, der er udpeget som Natura 2000 områder. Fiskeriet åbnes indenfor en fastsat mængde på 130.000 kg. Af de 130.000 kg afsættes ...

Read More »

BILAG 6: FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Den aktuelt gældende kalendermånedsration ophæves, således der fra den 1. oktober 2013 og indtil videre ikke gælder nogen mængdemæssig regulering af fiskeriet. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. ...

Read More »