Home / Bilag 6page 15

Bilag 6

Faglige meddelelser fra Fiskeristyrelsen.
På Fiskeristyrelsens hjemmeside bliver bilag 6 løbende offentligt gjort. Tidligere bilag finder du hos Landbrugsstyrelsen.

 

Bilag 6: FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen og Bælterne

Der genåbnes for FKA-rationsfiskeri således det med fartøjer, for hvilke der søgt og opnået tilladelse hertil med virkning fra mandag den 19. august 2013 og indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 500 kg rødspætter pr. kalenderuge. ...

Read More »

Bilag 6: Åbning af fiskeri efter makrel for krogfartøjer

Med virkning fra den 1. august 2013 åbnes der for fiskeri af makrel for krogfartøjer (dørgemakrel) Fiskeriet gælder for fartøjer, til hvilke der er udstedt tilladelse. Når den disponible mængde er opfisket med 70 %, svarende til 327 tons, træffes der ...

Read More »

Bilag 6: Ændring af regulering af visse fiskerier

FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak Den aktuelt gældende kalendermånedsration forhøjes, således det fra den 1. juli 2013 og indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 5.000 kg rødspætter pr. kalendermåned. FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak Den aktuelt ...

Read More »

Bilag 6: Forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen

Den til FKA-rationsfiskeri disponible mængde pighvar og slethvar i Nordsøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar fra og med lørdag den 20. juli 2013. Forbud mod at medbringe og lande pighvar og slethvar ...

Read More »

Bilag 6: Forbud mod fiskeri af tobis i Nordsøen, forvaltningsområde 2

Den disponible mængde er opfisket og der indføres derfor forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen med virkning fra den 13. juli 2013. Forbud mod at medbringe og lande tobis fra det anførte forvaltningsområde træder i kraft ...

Read More »

Bilag 6: Regulering af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen

Med virkning fra mandag den 1. juli 2013 indføres regulering af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen, således det indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 2.000 kg kulmule pr. kalenderuge. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i ...

Read More »

BILAG 6: Mulighed for tidlig afsejling i forbindelse med starten på tobisfiskeriet i forvaltningsområde 1

Fangstrejser, hvor der medbringes tobisredskaber, kan tidligst indledes fra det tidspunkt, hvor fartøjet er optaget på licensliste nr. 1138 eller licensliste nr. 1238, dog tidligst fra den 1. april 2013. Det vil dog være tilladt for fartøjer at afsejle fra ...

Read More »