Home / Bilag 6page 4

Bilag 6

Faglige meddelelser fra Fiskeristyrelsen.
På Fiskeristyrelsens hjemmeside bliver bilag 6 løbende offentligt gjort. Tidligere bilag finder du hos Landbrugsstyrelsen.

 

BILAG 6: Forbud mod fiskeri af blåmuslinger i del af Horsens Fjord

”Forbud mod fiskeri af blåmuslinger i N2000 område N56, Horsens Fjord Idet den afsatte mængde på 15.000 tons blåmuslinger i N2000 område N56, Horsens Fjord, muslingeproduktionsområde 63, 64, 65, 66, 67 og 68 er opfisket, indføres der forbud mod muslingefiskeri ...

Read More »

BILAG 6 Mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2016 til 2017 for visse kvoter

Overførsel af årsmængde fra 2016 til 2017. For fartøjer, der råder over Individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) af følgende kvotebestande er der mulighed for at overføre op til 10 % uudnyttede mængder fra 2016 til 2017. Mængden beregnes i forhold til ...

Read More »

BILAG 6 Forbud mod diverse fiskerier i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Idet de til ordningerne for FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Kattegat, MAF-fiskeri af rødspætte i Skagerrak og MAF-fiskeri af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne afsatte mængder er opfisket, indføres der forbud mod under de anførte ordninger fra og ...

Read More »

BILAG 6 Forbud mod visse fiskerier

Forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Kattegat, MAF-fiskeri af rødspætte i Skagerrak og MAF-fiskeri af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne Idet de til ordningerne for FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Kattegat, MAF-fiskeri af rødspætte i Skagerrak og MAF-fiskeri ...

Read More »

BILAG 6 Vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen

Med virkning fra og med torsdag den 1. december 2016 gælder følgende vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen. Fiskeri af brisling og sperling i Nordsøen. Fartøjer der fisker brisling og/eller sperling i Nordsøen må ...

Read More »

BILAG 6: Regulering af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

Meddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen: ”Regulering af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen Med virkning fra den 24. oktober 2016 ophæves den hidtil gældende regulering, og der gælder indtil videre således ingen mængdemæssig begrænsning ved fiskeri af andre ...

Read More »

BILAG 6: Ændring af tilladte årsmængder for fiskeri af brisling i Nordsøen

Den danske kvote for brisling i Nordsøen for 2016 er ved Rådets forordning (EU) 2016/1252 af 28. juli 2016 reduceret fra 300.915 tons til 199.746 tons. Der vil snarest blive udstedt nye tilladelser med reducerede årsmængder for fartøjer, der har ...

Read More »

BILAG 6 Forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen

Den til FKA-rationsfiskeri disponible mængde pighvar og slethvar i Nordsøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar fra og med lørdag den 2. juli 2016. Forbud mod at medbringe og lande pighvar og slethvar ...

Read More »

BILAG 6 Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2

Den disponible mængde tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen skønnes opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2 med virkning fra og med torsdag den 19. maj 2016. Forbud mod at medbringe og lande tobis ...

Read More »