Home / Bilag 6page 4

Bilag 6

Faglige meddelelser fra Fiskeristyrelsen.
På Fiskeristyrelsens hjemmeside bliver bilag 6 løbende offentligt gjort. Tidligere bilag finder du hos Landbrugsstyrelsen.

 

BILAG 6: Regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige regulering således, den højst tilladte fangstmængde pr. kalenderuge er 12.000 kg med virkning fra den 11. april 2016. Reguleringsbekendtgørelsens § 130, stk. 2 og 3 finder indtil ...

Read More »

BILAG 6: Vilkår for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april 2016

Fiskerimuligheder for tobis i 2016 og disses fordeling på forvaltningsområder og formål. Danmark forventes i 2016 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på 82.273 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som ...

Read More »

BILAG 6 Ekstra årsmængder til fangstkvotefartøjer

I § 173, stk. 3 og § 175, stk. 5 i Reguleringsbekendtgørelsen[1] er fastsat procentsatser for de ekstra mængder, der kan tildeles et fartøj med fangstkvotetilladelse i det enkelte farvandsområde.   På baggrund heraf meddeles, at procentsatserne for ekstra mængder ...

Read More »

BILAG 6: Ny eLog version 9.5 er frigivet

En ny eLog version 9.5 er frigivet. Version 9.5 skal, for fartøjer der fører elektronisk logbog, være installeret senest den 31. marts 2016. Installationsfristen er fastsat efter § 4 stk. 2 i bekendtgørelse nummer 1593 af 17. december 2014 om ...

Read More »

BILAG 6 Gennemsnitlige afregningspriser for 2016

I forbindelse med bytte af årsmængder i henhold til Reguleringsbekendtgørelsens § 77 foretages værdiopgørelse på grundlag af de gennemsnitlige afregningspriser for 2015. De gennemsnitlige afregningspriser for 2015 anvendes derudover i medfør af §§ 82-83 bl.a. i forbindelse med overførsel af ...

Read More »

BILAG 6 Fleksibel adgang til at deltage i fiskeriet i visse redskabssegmenter

Fleksibel adgang til at deltage i fiskeriet i visse redskabssegmenter i forvaltningsperioden 1. februar 2016 til 31. januar 2017 for fartøjer med kW-dage tilladelse. Udvidelse af tilladelsen for fartøjer, som har kW-dage tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen ...

Read More »

BILAG 6 Midlertidig ophævelse af forbud mod fiskeri med trawl og snurrevod i underområde 22 i Østersøen og Bælterne

Det i § 30, stk. 2 i Reguleringsbekendtgørelsen anførte forbud mod fiskeri med trawl og snurrevod i underområde 22 i Østersøen og Bælterne i tidsrummet fra fredag kl. 18.00 til søndag kl. 18.00 ophæves for så vidt angår fiskeri med ...

Read More »

BILAG 6: Forbud mod industrifiskeri i Skagerrak og Kattegat

På grund af stort træk på den til 1. kvartal 2016 til industrifiskeri i Skagerrak/Kattegat afsatte mængde af sildebifangstkvoten, indføres der forbud mod industrifiskeri med småmaskede fangstredskaber med mindre maskestørrelse end 32 mm i Skagerrak og Kattegat med virkning fra ...

Read More »