Home / Bilag 6page 4

Bilag 6

Faglige meddelelser fra Fiskeristyrelsen.
På Fiskeristyrelsens hjemmeside bliver bilag 6 løbende offentligt gjort. Tidligere bilag finder du hos Landbrugsstyrelsen.

 

BILAG 6: Startvilkår for kystfisker-rationsfiskerier pr. 1. april 2017 

Startvilkår for kystfisker-rationsfiskerier pr. 1. april 2017 Jomfruhummerfiskeri i Skagerrak, Kattegat og Østersøen Med virkning fra den 1. april 2017 og indenfor den afsatte mængde på 98.123 kg åbnes for rationsfiskeri for fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne. Fiskeriet er indtil videre reguleret ...

Read More »

BILAG 6: Regulering af andre arter i norsk zone

”Regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen ” For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige regulering således den højst tilladte fangstmængde pr. kalenderuge er 14.000 kg med virkning fra den 6. ...

Read More »

BILAG 6: Mulighed for at bytte torsk i vestlige Østersø for torsk i Nordsøen 

Fartøjsejere, der afgiver årsmængder af torsk i vestlige Østersø vil på særlige vilkår få mulighed for at bytte sig til torsk i Nordsøen inden for en samlet mængde på 500 tons. Fartøjsejere vil for hver afgivet årsmængde af torsk i ...

Read More »

BILAG 6: Mulighed for bytte af årsmængder af pighvar/slethvar for torsk i Nordsøen.

”Mulighed for bytte af årsmængder af pighvar/slethvar  for torsk i Nordsøen. Danmark har eller forventes at indgå aftale om kvotebytte med Belgien og Nederlandene, der indebærer at Danmark afgiver pighvar/slethvar i Nordsøen i bytte for torsk i Nordsøen. Der forventes ...

Read More »

BILAG 6: Forbud mod fiskeri af blåmuslinger i del af Horsens Fjord

”Forbud mod fiskeri af blåmuslinger i N2000 område N56, Horsens Fjord Idet den afsatte mængde på 15.000 tons blåmuslinger i N2000 område N56, Horsens Fjord, muslingeproduktionsområde 63, 64, 65, 66, 67 og 68 er opfisket, indføres der forbud mod muslingefiskeri ...

Read More »

BILAG 6 Mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2016 til 2017 for visse kvoter

Overførsel af årsmængde fra 2016 til 2017. For fartøjer, der råder over Individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) af følgende kvotebestande er der mulighed for at overføre op til 10 % uudnyttede mængder fra 2016 til 2017. Mængden beregnes i forhold til ...

Read More »

BILAG 6 Forbud mod diverse fiskerier i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Idet de til ordningerne for FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Kattegat, MAF-fiskeri af rødspætte i Skagerrak og MAF-fiskeri af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne afsatte mængder er opfisket, indføres der forbud mod under de anførte ordninger fra og ...

Read More »

BILAG 6 Forbud mod visse fiskerier

Forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Kattegat, MAF-fiskeri af rødspætte i Skagerrak og MAF-fiskeri af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne Idet de til ordningerne for FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Kattegat, MAF-fiskeri af rødspætte i Skagerrak og MAF-fiskeri ...

Read More »

BILAG 6 Vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen

Med virkning fra og med torsdag den 1. december 2016 gælder følgende vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen. Fiskeri af brisling og sperling i Nordsøen. Fartøjer der fisker brisling og/eller sperling i Nordsøen må ...

Read More »