Home / Bilag 6page 5

Bilag 6

Faglige meddelelser fra Fiskeristyrelsen.
På Fiskeristyrelsens hjemmeside bliver bilag 6 løbende offentligt gjort. Tidligere bilag finder du hos Landbrugsstyrelsen.

 

BILAG 6 Regulering af bifangst af mørksej i Østersøen og Bælterne

For fartøjer, der ikke har FartøjsKvoteAndele af mørksej eller er MAF-fartøjer, indføres med virkning fra mandag den 4. januar 2016 regulering af bifangst af mørksej i Østersøen og Bælterne, således det for sådanne fartøjer er tilladt at fiske, medbringe og ...

Read More »

BILAG 6: Vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Med virkning fra og med fredag den 1. januar 2016 gælder følgende vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Fiskeri af brisling i Østersøen. Fartøjer der fisker brisling i Østersøen må maksimalt have 20 % bifangst ...

Read More »

BILAG 6: Regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen indføres mængdemæssig regulering således, det med virkning fra den 1. januar 2016 er tilladt at lande højst 10.000 kg andre arter fra norsk fiskerizone i Nordsøen pr. kalenderuge. Reguleringsbekendtgørelsens § ...

Read More »

BILAG 6: Startvilkår (rationer) for Mindre Aktive Fartøjer i 2016

Jf. § 133 i Reguleringsbekendtgørelsen meddeles herved, hvilke mængder af FKA-kvoter, det med fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal. Af FKA-kvoter er fiskeri for MAF-fartøjer kun tilladt på de arter, der ...

Read More »

BILAG 6: Startvilkår for FKA-rationsfiskerier i 2016

Rødspættefiskeri i Østersøen Med virkning fra den 1. januar 2016 og indenfor 20 % af den danske disponible mængde rødspætte i Østersøen åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre reguleret med kalendermånedsration på 10.000 kg. Rødspættefiskeri i Kattegat ...

Read More »

Midlertidig ophævelse af forbud mod fiskeri med trawl og snurrevod i underområde 22 i Østersøen og Bælterne

Det i § 30, stk. 2 i Reguleringsbekendtgørelsen anførte forbud mod fiskeri med trawl og snurrevod i underområde 22 i Østersøen og Bælterne i tidsrummet fra fredag kl. 18.00 til søndag kl. 18.00 ophæves i årets sidste weekend således, at ...

Read More »

BILAG 6: Forbud mod industrifiskeri i Skagerrak og Kattegat

Den i 2015 i Skagerrak/Kattegat disponible sildebifangstkvote er opfisket, og der indføres derfor forbud mod industrifiskeri med småmaskede fangstredskaber med mindre maskestørrelse end 32 mm i Skagerrak og Kattegat med virkning fra onsdag den 16. december 2015. Forbud mod at ...

Read More »

BILAG 6 Forbud mod MAF-fiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen

Den til ordningen for MAF-fiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen disponible mængde er opfisket. Der indføres derfor forbud mod MAF-fiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen fra og med lørdag den 12. december 2015. Forbud mod at medbringe og ...

Read More »

BILAG 6 FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Med virkning fra den 4. december 2015 ophæves den hidtil gældende regulering og fiskeriet er fra denne dato ikke mængdemæssigt reguleret. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag ...

Read More »

BILAG 6 Fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige regulering således det på fangstrejser, der er påbegyndt eller påbegyndes den 3. december 2015 eller derefter, er tilladt at lande højst 14.000 kg andre arter fra norsk ...

Read More »