Home / Bilag 6page 5

Bilag 6

Faglige meddelelser fra Fiskeristyrelsen.
På Fiskeristyrelsens hjemmeside bliver bilag 6 løbende offentligt gjort. Tidligere bilag finder du hos Landbrugsstyrelsen.

 

BILAG 6: Forbud mod MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande og forbud mod FKA-rationsfiskeri af tunger i Nordsøen

”Forbud mod MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande og forbud mod FKA-rationsfiskeri af tunger i Nordsøen Idet de til ordningerne for MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande og til FKA-rationsfiskeri af tunger i Nordsøen afsatte mængder er opfisket, indføres der ...

Read More »

BILAG 6: Ændrede generelle vilkår for tobisfiskeri

Ændrede generelle vilkår for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat gældende fra 26. april 2016.  De generelle vilkår for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er følgende: Fartøjet skal være tilmeldt tobisfiskeriet og være opført på enten NaturErhvervstyrelsens licensliste nr. ...

Read More »

BILAG 6: Regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige regulering således, den højst tilladte fangstmængde pr. kalenderuge er 12.000 kg med virkning fra den 11. april 2016. Reguleringsbekendtgørelsens § 130, stk. 2 og 3 finder indtil ...

Read More »

BILAG 6: Vilkår for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april 2016

Fiskerimuligheder for tobis i 2016 og disses fordeling på forvaltningsområder og formål. Danmark forventes i 2016 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på 82.273 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som ...

Read More »

BILAG 6 Ekstra årsmængder til fangstkvotefartøjer

I § 173, stk. 3 og § 175, stk. 5 i Reguleringsbekendtgørelsen[1] er fastsat procentsatser for de ekstra mængder, der kan tildeles et fartøj med fangstkvotetilladelse i det enkelte farvandsområde.   På baggrund heraf meddeles, at procentsatserne for ekstra mængder ...

Read More »

BILAG 6: Ny eLog version 9.5 er frigivet

En ny eLog version 9.5 er frigivet. Version 9.5 skal, for fartøjer der fører elektronisk logbog, være installeret senest den 31. marts 2016. Installationsfristen er fastsat efter § 4 stk. 2 i bekendtgørelse nummer 1593 af 17. december 2014 om ...

Read More »

BILAG 6 Gennemsnitlige afregningspriser for 2016

I forbindelse med bytte af årsmængder i henhold til Reguleringsbekendtgørelsens § 77 foretages værdiopgørelse på grundlag af de gennemsnitlige afregningspriser for 2015. De gennemsnitlige afregningspriser for 2015 anvendes derudover i medfør af §§ 82-83 bl.a. i forbindelse med overførsel af ...

Read More »

BILAG 6 Fleksibel adgang til at deltage i fiskeriet i visse redskabssegmenter

Fleksibel adgang til at deltage i fiskeriet i visse redskabssegmenter i forvaltningsperioden 1. februar 2016 til 31. januar 2017 for fartøjer med kW-dage tilladelse. Udvidelse af tilladelsen for fartøjer, som har kW-dage tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen ...

Read More »