Home / Bilag 6page 5

Bilag 6

Faglige meddelelser fra Fiskeristyrelsen.
På Fiskeristyrelsens hjemmeside bliver bilag 6 løbende offentligt gjort. Tidligere bilag finder du hos Landbrugsstyrelsen.

 

BILAG 6: Regulering af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

Meddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen: ”Regulering af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen Med virkning fra den 24. oktober 2016 ophæves den hidtil gældende regulering, og der gælder indtil videre således ingen mængdemæssig begrænsning ved fiskeri af andre ...

Read More »

BILAG 6: Ændring af tilladte årsmængder for fiskeri af brisling i Nordsøen

Den danske kvote for brisling i Nordsøen for 2016 er ved Rådets forordning (EU) 2016/1252 af 28. juli 2016 reduceret fra 300.915 tons til 199.746 tons. Der vil snarest blive udstedt nye tilladelser med reducerede årsmængder for fartøjer, der har ...

Read More »

BILAG 6 Forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen

Den til FKA-rationsfiskeri disponible mængde pighvar og slethvar i Nordsøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar fra og med lørdag den 2. juli 2016. Forbud mod at medbringe og lande pighvar og slethvar ...

Read More »

BILAG 6 Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2

Den disponible mængde tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen skønnes opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2 med virkning fra og med torsdag den 19. maj 2016. Forbud mod at medbringe og lande tobis ...

Read More »

BILAG 6: Forbud mod MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande og forbud mod FKA-rationsfiskeri af tunger i Nordsøen

”Forbud mod MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande og forbud mod FKA-rationsfiskeri af tunger i Nordsøen Idet de til ordningerne for MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande og til FKA-rationsfiskeri af tunger i Nordsøen afsatte mængder er opfisket, indføres der ...

Read More »

BILAG 6: Ændrede generelle vilkår for tobisfiskeri

Ændrede generelle vilkår for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat gældende fra 26. april 2016.  De generelle vilkår for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er følgende: Fartøjet skal være tilmeldt tobisfiskeriet og være opført på enten NaturErhvervstyrelsens licensliste nr. ...

Read More »

BILAG 6: Regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige regulering således, den højst tilladte fangstmængde pr. kalenderuge er 12.000 kg med virkning fra den 11. april 2016. Reguleringsbekendtgørelsens § 130, stk. 2 og 3 finder indtil ...

Read More »