Home / Bilag 6page 5

Bilag 6

Faglige meddelelser fra Fiskeristyrelsen.
På Fiskeristyrelsens hjemmeside bliver bilag 6 løbende offentligt gjort. Tidligere bilag finder du hos Landbrugsstyrelsen.

 

BILAG 6 Midlertidig ophævelse af forbud mod fiskeri med trawl og snurrevod i underområde 22 i Østersøen og Bælterne

Det i § 30, stk. 2 i Reguleringsbekendtgørelsen anførte forbud mod fiskeri med trawl og snurrevod i underområde 22 i Østersøen og Bælterne i tidsrummet fra fredag kl. 18.00 til søndag kl. 18.00 ophæves for så vidt angår fiskeri med ...

Read More »

BILAG 6: Forbud mod industrifiskeri i Skagerrak og Kattegat

På grund af stort træk på den til 1. kvartal 2016 til industrifiskeri i Skagerrak/Kattegat afsatte mængde af sildebifangstkvoten, indføres der forbud mod industrifiskeri med småmaskede fangstredskaber med mindre maskestørrelse end 32 mm i Skagerrak og Kattegat med virkning fra ...

Read More »

BILAG 6 Regulering af bifangst af mørksej i Østersøen og Bælterne

For fartøjer, der ikke har FartøjsKvoteAndele af mørksej eller er MAF-fartøjer, indføres med virkning fra mandag den 4. januar 2016 regulering af bifangst af mørksej i Østersøen og Bælterne, således det for sådanne fartøjer er tilladt at fiske, medbringe og ...

Read More »

BILAG 6: Vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Med virkning fra og med fredag den 1. januar 2016 gælder følgende vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Fiskeri af brisling i Østersøen. Fartøjer der fisker brisling i Østersøen må maksimalt have 20 % bifangst ...

Read More »

BILAG 6: Regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen indføres mængdemæssig regulering således, det med virkning fra den 1. januar 2016 er tilladt at lande højst 10.000 kg andre arter fra norsk fiskerizone i Nordsøen pr. kalenderuge. Reguleringsbekendtgørelsens § ...

Read More »

BILAG 6: Startvilkår (rationer) for Mindre Aktive Fartøjer i 2016

Jf. § 133 i Reguleringsbekendtgørelsen meddeles herved, hvilke mængder af FKA-kvoter, det med fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal. Af FKA-kvoter er fiskeri for MAF-fartøjer kun tilladt på de arter, der ...

Read More »

BILAG 6: Startvilkår for FKA-rationsfiskerier i 2016

Rødspættefiskeri i Østersøen Med virkning fra den 1. januar 2016 og indenfor 20 % af den danske disponible mængde rødspætte i Østersøen åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre reguleret med kalendermånedsration på 10.000 kg. Rødspættefiskeri i Kattegat ...

Read More »

Midlertidig ophævelse af forbud mod fiskeri med trawl og snurrevod i underområde 22 i Østersøen og Bælterne

Det i § 30, stk. 2 i Reguleringsbekendtgørelsen anførte forbud mod fiskeri med trawl og snurrevod i underområde 22 i Østersøen og Bælterne i tidsrummet fra fredag kl. 18.00 til søndag kl. 18.00 ophæves i årets sidste weekend således, at ...

Read More »

BILAG 6: Forbud mod industrifiskeri i Skagerrak og Kattegat

Den i 2015 i Skagerrak/Kattegat disponible sildebifangstkvote er opfisket, og der indføres derfor forbud mod industrifiskeri med småmaskede fangstredskaber med mindre maskestørrelse end 32 mm i Skagerrak og Kattegat med virkning fra onsdag den 16. december 2015. Forbud mod at ...

Read More »

BILAG 6 Forbud mod MAF-fiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen

Den til ordningen for MAF-fiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen disponible mængde er opfisket. Der indføres derfor forbud mod MAF-fiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen fra og med lørdag den 12. december 2015. Forbud mod at medbringe og ...

Read More »