Home / EU / Blåhvillingkvote bliver forhandlet færdig i december

Blåhvillingkvote bliver forhandlet færdig i december

De såkaldte Kyststater – EU,Norge, Rusland, Island og Færøerne – blev onsdag enige om, at man udskyder de videre forhandlinger om TAC i 2014 for blåhvilling til december. Det skyldes, at parterne har ekstra spørgsmål til ICES, som Det Internationale Havundersøgelsesråd først kan give svar på sidst i november.

– Kyststaterne vurderede, at man havde brug for at vente på yderligere oplysninger fra ICES, siger direktør Esben Sverdrup-Jensen fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

– Fra dansk side har vi anbefalet, at man følger MSY og fastsætter TACen til ca. 1,5 mio. tons. Det er vores forventning, at ICES igen i november vil bekræfte, at en TAC på det niveau er både bæredygtig og ansvarlig, tilføjer han fra mødet i London.

I 2013 var TAC på 619.000 tons, men ICES rådgivningen for 2014 har understreget, at bestanden af blåhvilling er langt mere robust end tidligere antaget. ICES rådgiver således for 2014, at en TAC på over 1,5 mio. tons vil være i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.

Danmarks kvote på blåhvilling udgør knap 5 procent af den samlede TAC.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678