Home / Økonomi / Bruttoomsætningen blev lige over 3,5 mia. kr. i 2018

Bruttoomsætningen blev lige over 3,5 mia. kr. i 2018

Danske fiskere fangede i 2018 fisk til en værdi over 3,5 mia. kroner. Det viser en opgørelse, som Fiskeritidende.dk har foretaget på basis af Fiskeristyrelsens registre. Således lå den samlede omsætning 113 mio. kr. over, hvad der blev landet for i 2017.

Det kan dog ikke helt følge trop med rekordåret 2016, hvor den samlede omsætning nåede op på 3,67 mia. kroner.

Det er især fiskeriet af industrifisk, der hev økonomien op i 2018. For konsumfiskeriet var lavere i 2018 end den var i både 2017 og 2016.

Industrifiskerne hnetede sålede industrifisk for 859 mio. kr. Det var den tredjehøjeste værdi siden 2010. Kun i 2015 var den højere med 962 mio. kr., og i 2010 med 887 mio. kr. Og det var ikke kun fordi prisen i gennemsnit lå på 1,74 kr. pr. kg. Mængden har nemlig kun få gange siden 2010 været højere end i 2018.

Til gengæld så var konsumfiskeriet ikke helt så godt set ud fra den samlede økonomi, som i årene før. I 2018 lå den samlede værdi på 2,688 mio. kr., mens bruttoomsætningen i 2017 var på 2,691 mia. kr., og i 2016 var på 2,962 mia. kr.

En forklaring på faldet i den samlede omsætning er et fald i mængden af fisk. Mængden af fisk fanget i 2018 er ikke set mindre siden 2012 og årene før, hvor mængden af konsumfisk lå under de 300.000 tons.

 

Nordsøen giver mest 

Det danske fiskeri foregår både i farvande og farvande langt fra de danske kyster. Eksempelvis blev der i 2018 fisket for omkring 70 mio. kr. i Norskehavet/Svalbard. Men det er Nordsøen, der er den suveræn største fiskeplads ifølge tallene fra Fiskeristyrelsen.

Sidste år blev der fanget fisk for 2,1 mia. kr. i Nordsøen ud af den samlede værdi på lige over 3,5 mia. kr. Skagerrak er det næststørste fiskeområde, hvor der hentet fisk for 570 mio. kr. , mens Østersøen bød på en omsætning på ialt 215 mio. kr.

Særligt Østersøen har dog over de sidste ni år vist sig at give mindre og mindre værdi. I 2011 blev der således fisket for 339 mio. kr. i Østersøen. Til gengæld er værdien i både Nordsøen og Skagerrak vokset gennem årene.

About Rene Dandanell

Redaktør Fiskeritidende | Tlf. 76 10 96 60 | Mobil 24 41 69 30