Home / Bilag 6

Bilag 6

Bilag 6: Overførsel af årsmængde fra 2018 til 2019

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2018 til 2019 for visse kvoter: For fartøjer, der råder over Individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) af følgende kvotebestande er der mulighed for ...

Read More »

Bilag 6: ændring af FKA-rationen for tunge i Nordsøen

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om Ændring af FKA-rationsfiskerier i 2019; Tungefiskeri i Nordsøen:  Med virkning fra den 1. februar 2019 nedsættes FKA-rationen for tunge i Nordsøen, således at fiskeriet indtil videre er reguleret med halve kalendermånedsrationer på 400 ...

Read More »

Gennemsnitlige afregningspriser for 2018

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om Gennemsnitlige afregningspriser for 2018: De gennemsnitlige afregningspriser for 2018, anvendes i medfør af reguleringsbekendtgørelsens §46 til beregning af værdien af de årsmængder et fartøj er tildelt på baggrund af fartøjets kvoteandele. De ...

Read More »

Vilkår for fiskeri af visse industriarter

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om Vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen: Med virkning fra og med den 1. januar 2019 gælder følgende vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, ...

Read More »

Startvilkår for fiskeri i 2019

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt en række bilag 6 med meddelelse om startvilkår for fiskerier i 2019: Startvilkår for FKA-rationsfiskerier i 2019 Startvilkår for fiskeri af andre arter i norsk økonomisk zone Startvilkår (rationer) for Mindre Aktive Fartøjer i 2019 Startvilkår ...

Read More »

Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer: På baggrund af disponible mængder af torsk afsat til Mindre Aktive Fartøjer, ændres følgende rationer med virkning fra 1. oktober 2018. Torsk i Nordsøen ...

Read More »

Forbud mod rationsfiskeri af sild under kystfiskerordningen

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om Forbud mod rations fiskeri af sild i Østlige og Vestlige Østersø under kystfiskerordningen. Idet de disponible mængder af sild i Østlige og Vestlige Østersø, afsat til rationsfiskeri under kystfiskerordningen, er opfisket, ...

Read More »

Ændring af regulering af Andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om Ændring af regulering af Andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen: For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen fjernes den hidtidige fastsatte fangstmængde, med virkning fra den 26. ...

Read More »

Ændring af regulering af Andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om Ændring af regulering af Andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen: For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den hidtidige fastsatte fangstmængde, med virkning fra den 12. ...

Read More »

Midlertidigt krav om afgivelse af meldinger via telefon

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om midlertidigt krav om afgivelse af meldinger via telefon: For alle fartøjer, der anvender elektronisk logbog, indføres der, med øjeblikkelig virkning et krav om, at alle meldinger som fartøjet skal afgive efter gældende ...

Read More »