Home / Bilag 6 (page 10)

Bilag 6

Bilag 6: Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Med virkning fra den 16. marts 2015, åbnes der for forsøgsfiskeri af østers på Limfjorden. Limfjorden opdeles i to reguleringsområder. Reguleringsområde 1 udgøres af N2000 området (område nr. 65 og Habitatområde H58) i Nissum Bredning muslingeproduktionsområde 1, 2, 3 og ...

Read More »

BILAG 6: Midlertidig lukning af område i Skagerrak

I perioden fra og med tirsdag den 24. februar 2015 til og med mandag 16. marts 2015 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende 4 ...

Read More »

BILAG 6: Overskridelse af et fartøjs årsmængder

Kravet i reguleringsbekendtgørelsens § 25, stk. 2 om dokumentation for at en fartøjsfører eller dennes fuldmægtig senest 5 dage efter landing har erhvervet kvoteandele eller årsmængder for den mængde eller art der er fisket ud over den tilladte fangstmængde, vil ...

Read More »

BILAG 6: Forbud mod industrifiskeri i Skagerrak og Kattegat

Den til 1. kvartal 2015 til industrifiskeri i Skagerrak/Kattegat afsatte mængde af sildebifangstkvoten er opfisket, og der indføres derfor forbud mod industrifiskeri med småmaskede fangstredskaber med mindre maskestørrelse end 32 mm Skagerrak og Kattegat med virkning fra fredag den 23. ...

Read More »

BILAG 6: Gennemsnitlige afregningspriser for 2014

I forbindelse med bytte af årsmængder i henhold til Reguleringsbekendtgørelsens § 77 foretages værdiopgørelse på grundlag af de gennemsnitlige afregningspriser for 2014. De gennemsnitlige afregningspriser for 2014 anvendes derudover i medfør af §§ 82-83 bl.a. i forbindelse med overførsel af ...

Read More »

BILAG 6: Regulering af bifangst af mørksej i Østersøen og Bælterne

For fartøjer, der ikke har FartøjsKvoteAndele af mørksej eller er MAF-fartøjer, indføres med virkning fra mandag den 12. januar 2015 regulering af bifangst af mørksej i Østersøen og Bælterne, således det for sådanne fartøjer er tilladt at fiske, medbringe og ...

Read More »

BILAG 6: Ny eLog version 8.1 er frigivet

En ny eLog version 8.1 er frigivet. Version 8.1 skal, for fartøjer der fører elektronisk logbog, være installeret senest med udgangen af januar måned 2015. Installationsfristen er fastsat efter § 4 stk. 2 i bekendtgørelse nummer 1593 af 17. december ...

Read More »

Bilag 6: Startvilkår for FKA-rationsfiskerier i 2015

Rødspættefiskeri i Østersøen Med virkning fra den 1. januar 2015 og indenfor 20 % af den danske disponible mængde rødspætte i Østersøen åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre reguleret med kalendermånedsration på 10.000 kg. Rødspættefiskeri i Kattegat ...

Read More »