Home / Bilag 6 (page 10)

Bilag 6

BILAG 6 Ny E-log version 8.0 er frigivet

En ny eLog version 8.0 er frigivet. Version 8.0 skal, for fartøjer der fører elektronisk logbog, være installeret senest med udgangen af december måned 2014. Installationsfristen er fastsat efter § 4 stk. 2 i bekendtgørelse nummer 5 af 2. januar ...

Read More »

BILAG 6 Midlertidig lukning af område i Skagerrak

I perioden fra og med lørdag den 22. november 2014 til og med fredag 12. december 2014 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende 4 ...

Read More »

Bilag 6: Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Skagerrak

Idet den til ordningen for MAF-fiskeri af torsk i Skagerrak disponible mængder er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Skagerrak fra og med søndag den 16. november 2014. Forbud mod at medbringe og lande torsk fra Skagerrak ...

Read More »

Bilag 6: Overførsel af årsmængde fra 2014 til 2015

”Mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2014 til 2015 for visse kvoter. Overførsel af årsmængde fra 2014 til 2015 For fartøjer, der råder over IOK af følgende kvotebestande gælder følgende mulighed for at videreføre uudnyttede årsmængder fra ...

Read More »

Bilag 6: Bytte af tunge med torsk i Nordsøen

”Mulighed for bytte af årsmængder af tunge i Nordsøen med torsk i Nordsøen. Der er mellem Danmark og andre medlemslande gennemført kvotebytter, der indebærer at Danmark afgiver 100 tons tunge i Nordsøen i bytte for 200 tons torsk i Nordsøen. ...

Read More »

BILAG 6: Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Med virkning fra den 20. oktober 2014, åbnes der for forsøgsfiskeri af østers på Limfjorden. Limfjorden opdeles i to reguleringsområder. Reguleringsområde 1 udgøres af N2000 området (område nr. 65 og Habitatområde H58) i Nissum Bredning muslingeproduktionsområde 1, 2, 3 og ...

Read More »

Bilag 6: Kvotebytter, hvor der er uddelt brisling

Orientering om aktuel fordeling af 2014-kvoter omfattet af FKA- og IOK-ordningerne samt senest opdaterede oversigt over gennemførte kvotebytter  NaturErhvervstyrelsen har på baggrund af en række kvotebytter, hvor Danmark har byttet sig til brisling i Nordsøen, fra Fiskefonden d.d. uddelt 6.190 ...

Read More »

Bilag 6: Ændring af fangstrationer for MAF

Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer Rødspætter i Kattegat Fra den 1. oktober 2014 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætter pr. kvartal:   Fartøjer under 6 meter 1.600 kg Fartøjer ...

Read More »

Bilag 6 Regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige regulering således, det er tilladt at lande højst 22.000 kg andre arter fra norsk fiskerizone i Nordsøen pr. kalenderuge. Reguleringsbekendtgørelsens § 130, stk. 2 og 3 finder ...

Read More »

Bilag 6: Ændring af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen

Ændring af kalendermånedsration for  FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen  Med virkning fra den 1. september 2014 forhøjes den tilladte halve kalendermånedsration således det indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 5.000 kg pr. halve kalendermåned. Denne meddelelse ...

Read More »