Home / Bilag 6 (page 10)

Bilag 6

BILAG 6: Regulering af bifangst af mørksej i Østersøen og Bælterne

For fartøjer, der ikke har FartøjsKvoteAndele af mørksej eller er MAF-fartøjer, indføres med virkning fra mandag den 12. januar 2015 regulering af bifangst af mørksej i Østersøen og Bælterne, således det for sådanne fartøjer er tilladt at fiske, medbringe og ...

Read More »

BILAG 6: Ny eLog version 8.1 er frigivet

En ny eLog version 8.1 er frigivet. Version 8.1 skal, for fartøjer der fører elektronisk logbog, være installeret senest med udgangen af januar måned 2015. Installationsfristen er fastsat efter § 4 stk. 2 i bekendtgørelse nummer 1593 af 17. december ...

Read More »

Bilag 6: Startvilkår for FKA-rationsfiskerier i 2015

Rødspættefiskeri i Østersøen Med virkning fra den 1. januar 2015 og indenfor 20 % af den danske disponible mængde rødspætte i Østersøen åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre reguleret med kalendermånedsration på 10.000 kg. Rødspættefiskeri i Kattegat ...

Read More »

Bilag 6: Startvilkår (rationer) for Mindre Aktive Fartøjer i 2015

Jf. § 133 i Reguleringsbekendtgørelsen meddeles herved, hvilke mængder af FKA-kvoter, det med fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal. Af FKA-kvoter er fiskeri for MAF-fartøjer kun tilladt på de arter, der ...

Read More »

BILAG 6 Regulering af bifangster af sild i industrifiskeriet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i 2015

Regulering af bifangster af sild i industrifiskeriet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i 2015 Som følge af landingsforpligtelsen, som for visse fiskerier træder i kraft pr. 1. januar 2015, indføres en regulering med fixpunkter for bifangster af sild i industrifiskeriet ...

Read More »

BILAG 6 Regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen indføres mængdemæssig regulering således, det er tilladt at lande højst 12.000 kg andre arter fra norsk fiskerizone i Nordsøen pr. kalenderuge. Reguleringsbekendtgørelsens § 130, stk. 2 og 3 finder indtil ...

Read More »

BILAG 6: Forbud mod industrifiskeri i Nordsøen

Den danske sildebifangstkvote er opbrugt og der indføres derfor forbud mod industrifiskeri med småmaskede fangstredskaber med mindre maskestørrelse end 32 mm i Nordsøen (ICES-områderne 2A (EU-delen), 4 og 7D) med virkning fra onsdag den 17. december 2014. Forbud mod at ...

Read More »

Bilag 6: Lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

”Lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne Den disponible mængde er opfisket og der indføres derfor forbud mod fiskeri af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med virkning fra den 10. december 2014. Forbud mod at medbringe ...

Read More »

BILAG 6 Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Nordsøen

Idet den til ordningen for MAF-fiskeri af torsk i Nordsøen disponible mængder er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Nordsøen fra og med lørdag den 6. december 2014. Forbud mod at medbringe og lande torsk fra Nordsøen ...

Read More »

BILAG 6 Forbud mod visse FKA-rationsfiskerier

De til FKA-rationsfiskeri disponible mængder af henholdsvis rødspætter i Østersøen og Bælterne og kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af henholdsvis rødspætter i Østersøen og Bælterne og kuller i ...

Read More »