Home / Bilag 6 (page 10)

Bilag 6

Bilag 6: Bytte af tunge med torsk i Nordsøen

”Mulighed for bytte af årsmængder af tunge i Nordsøen med torsk i Nordsøen. Der er mellem Danmark og andre medlemslande gennemført kvotebytter, der indebærer at Danmark afgiver 100 tons tunge i Nordsøen i bytte for 200 tons torsk i Nordsøen. ...

Read More »

BILAG 6: Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Med virkning fra den 20. oktober 2014, åbnes der for forsøgsfiskeri af østers på Limfjorden. Limfjorden opdeles i to reguleringsområder. Reguleringsområde 1 udgøres af N2000 området (område nr. 65 og Habitatområde H58) i Nissum Bredning muslingeproduktionsområde 1, 2, 3 og ...

Read More »

Bilag 6: Kvotebytter, hvor der er uddelt brisling

Orientering om aktuel fordeling af 2014-kvoter omfattet af FKA- og IOK-ordningerne samt senest opdaterede oversigt over gennemførte kvotebytter  NaturErhvervstyrelsen har på baggrund af en række kvotebytter, hvor Danmark har byttet sig til brisling i Nordsøen, fra Fiskefonden d.d. uddelt 6.190 ...

Read More »

Bilag 6: Ændring af fangstrationer for MAF

Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer Rødspætter i Kattegat Fra den 1. oktober 2014 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætter pr. kvartal:   Fartøjer under 6 meter 1.600 kg Fartøjer ...

Read More »

Bilag 6 Regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige regulering således, det er tilladt at lande højst 22.000 kg andre arter fra norsk fiskerizone i Nordsøen pr. kalenderuge. Reguleringsbekendtgørelsens § 130, stk. 2 og 3 finder ...

Read More »

Bilag 6: Ændring af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen

Ændring af kalendermånedsration for  FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen  Med virkning fra den 1. september 2014 forhøjes den tilladte halve kalendermånedsration således det indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 5.000 kg pr. halve kalendermåned. Denne meddelelse ...

Read More »

Bilag 6: Ændring af FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak

Ændring af kalendermånedsration for FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak   Med virkning fra den 1. september 2014 forhøjes den tilladte kalendermånedsration således det indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 3.500 kg pr. kalendermåned. Denne meddelelse er udsendt ...

Read More »

Bilag 6: Regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige regulering således, det for fangstrejser, der påbegyndes den 1. september 2014 eller derefter er tilladt at lande højst 15.000 kg andre arter fra norsk fiskerizone i Nordsøen ...

Read More »

Bilag 6: Forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen

Den til FKA-rationsfiskeri disponible mængde pighvar og slethvar i Nordsøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar fra og med lørdag den 30. august 2014. Forbud mod at medbringe og lande pighvar og slethvar ...

Read More »

Bilag 6: Forbud mod MAF-fiskeri af sild i vestlige Østersø og af mørksej i alle farvande

Forbud mod MAF-fiskeri af sild i vestlige Østersø og MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande Idet de til ordningerne for MAF-fiskeri af henholdsvis sild i vestlige Østersø og mørksej i alle farvande disponible mængder er opfisket, indføres der forbud mod ...

Read More »