Home / Bilag 6 (page 13)

Bilag 6

Bilag 6: Forbud mod MAF-fiskeri af sild i vestlige Østersø og af mørksej i alle farvande

Forbud mod MAF-fiskeri af sild i vestlige Østersø og MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande Idet de til ordningerne for MAF-fiskeri af henholdsvis sild i vestlige Østersø og mørksej i alle farvande disponible mængder er opfisket, indføres der forbud mod ...

Read More »

Bilag 6: Bytte af rødspætter i Nordsøen og Skagerrak

Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med rødspætte i Skagerrak.  Der er mellem Nederlandene og Danmark gennemført kvotebytter, der indebærer at Danmark afgiver 554 tons rødspætte i Nordsøen i bytte for 616 tons rødspætte i Skagerrak. Meddelelse ...

Read More »

Bilag 6: Regulering af bifangst af mørksej i Østersøen og Bælterne

For fartøjer, der ikke har FartøjsKvoteAndele af mørksej eller er MAF-fartøjer, indføres med virkning fra mandag den 16. juni 2014 regulering af bifangst af mørksej i Østersøen og Bælterne. Det vi herefter  være tilladt for sådanne fartøjer  at fiske, medbringe og ...

Read More »

Bilag 6: Regulering af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen

NaturErhvervstyrelsen meddeler i en bilag 6 meddelelse at der med virkning fra mandag den 16. juni 2014 indføres regulering af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen. Indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande højst 5.000 kg kulmule pr. ...

Read More »

BILAG 6: Rationstobis er næsten fisket op

Forbud mod rationsfiskeri af tobis. NaturErhverstyrelsen meddeler idag i en bilag 6 meddelelse, at den til fiskeri af tobis på rationsvilkår disponible mængde for forvaltningsområderne 1, 2 og 3 på i alt 15.000 tons skønnes nært opfisket. Der indføres derfor med ...

Read More »

BILAG 6: Forbud mod fiskeri af tobis i område 2

Den disponible mængde tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen med virkning fra og med torsdag den 22. maj 2014. Forbud mod at medbringe og ...

Read More »

Bilag 6: Torsk i Nordsøen for MAF

Ændring af tilladte fangstrationer på torsk i Nordsøen for Mindre Aktive Fartøjer Fra den 1. januar 2014 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: Fartøjer under 6 meter         ...

Read More »

Bilag 6: Fleksibel adgang til visse redskabskategorier i kW-dage ordningen

1. Udvidelse af tilladelsen for fartøjer, som har kW-dage tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen (3 AN/4) med redskaber af kategorien TR 1 eller TR 2. Vilkårene for kW-dage tilladelse udvides for forvaltningsperioden 1. februar 2014 til 31. ...

Read More »

Forbud mod rationsfiskeri af sperling

NaturErhvervstyrelsen har udsendt meddelelse om, at den til rationsfiskeri disponible mængde sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er opfisket. Der indføres derfor forbud mod rationsfiskeri af sperling fra og med lørdag den 7. december 2013. Forbud mod at medbringe og ...

Read More »

Bilag 6: Midlertidig lukning af område i Skagerrak

I perioden fra og med lørdag den 5. oktober 2013 til og med fredag 25. oktober 2013 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende 4 ...

Read More »