Home / Bilag 6 (page 13)

Bilag 6

Bilag 6: Regulering af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen

Med virkning fra mandag den 1. juli 2013 indføres regulering af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen, således det indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 2.000 kg kulmule pr. kalenderuge. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i ...

Read More »

BILAG 6: Mulighed for tidlig afsejling i forbindelse med starten på tobisfiskeriet i forvaltningsområde 1

Fangstrejser, hvor der medbringes tobisredskaber, kan tidligst indledes fra det tidspunkt, hvor fartøjet er optaget på licensliste nr. 1138 eller licensliste nr. 1238, dog tidligst fra den 1. april 2013. Det vil dog være tilladt for fartøjer at afsejle fra ...

Read More »