Home / Bilag 6 (page 4)

Bilag 6

BILAG 6 Forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen

Den til FKA-rationsfiskeri disponible mængde pighvar og slethvar i Nordsøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar fra og med lørdag den 2. juli 2016. Forbud mod at medbringe og lande pighvar og slethvar ...

Read More »

BILAG 6 Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2

Den disponible mængde tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen skønnes opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2 med virkning fra og med torsdag den 19. maj 2016. Forbud mod at medbringe og lande tobis ...

Read More »

BILAG 6: Forbud mod MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande og forbud mod FKA-rationsfiskeri af tunger i Nordsøen

”Forbud mod MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande og forbud mod FKA-rationsfiskeri af tunger i Nordsøen Idet de til ordningerne for MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande og til FKA-rationsfiskeri af tunger i Nordsøen afsatte mængder er opfisket, indføres der ...

Read More »

BILAG 6: Ændrede generelle vilkår for tobisfiskeri

Ændrede generelle vilkår for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat gældende fra 26. april 2016.  De generelle vilkår for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er følgende: Fartøjet skal være tilmeldt tobisfiskeriet og være opført på enten NaturErhvervstyrelsens licensliste nr. ...

Read More »

BILAG 6: Regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige regulering således, den højst tilladte fangstmængde pr. kalenderuge er 12.000 kg med virkning fra den 11. april 2016. Reguleringsbekendtgørelsens § 130, stk. 2 og 3 finder indtil ...

Read More »

BILAG 6: Vilkår for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april 2016

Fiskerimuligheder for tobis i 2016 og disses fordeling på forvaltningsområder og formål. Danmark forventes i 2016 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på 82.273 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som ...

Read More »

BILAG 6 Ekstra årsmængder til fangstkvotefartøjer

I § 173, stk. 3 og § 175, stk. 5 i Reguleringsbekendtgørelsen[1] er fastsat procentsatser for de ekstra mængder, der kan tildeles et fartøj med fangstkvotetilladelse i det enkelte farvandsområde.   På baggrund heraf meddeles, at procentsatserne for ekstra mængder ...

Read More »