Home / Bilag 6 (page 5)

Bilag 6

BILAG 6 Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i vestlige Østersø

Idet den til ordningen for MAF-fiskeri af torsk i vestlige Østersø disponible mængde er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af torsk i vestlige Østersø fra og med tirsdag den 24. november 2015. Forbud mod at medbringe og lande torsk ...

Read More »

BILAG 6: Forbud mod MAF-fiskeri af sild i Østersøen

Idet den til ordningen for MAF-fiskeri af sild i vestlige Østersø disponible mængde er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af sild i vestlige Østersø fra og med lørdag den 21. november 2015. Forbud mod at medbringe og lande sild ...

Read More »

BILAG 6: FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen

Med virkning fra 12. november genåbnes inden for en lille disponibel mængde laks for FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen. Åbningen omfatter fartøjer, hvis ejere senest den fredag den 6. november har ansøgt NaturErhvervstyrelsen om tilladelse til at deltage i fiskeriet, ...

Read More »

BILAG 6: Andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

Regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige regulering således, det på fangstrejser, der påbegyndes den 7. november 2015 eller derefter, er tilladt at ...

Read More »

BILAG 6 Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Nordsøen og Skagerrak

Idet de til ordningerne for MAF-fiskeri af torsk i Nordsøen og Skagerrak disponible mængder er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af torsk i de anførte områder fra og med lørdag den 7. november 2015. Forbud mod at medbringe og ...

Read More »

BILAG 6 Mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2015 til 2016 for visse kvoter

Overførsel af årsmængde fra 2015 til 2016. For fartøjer, der råder over Individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) af følgende kvotebestande gælder følgende øvre grænse for overførsel af uudnyttede årsmængder fra 2015 til 2016: 25 % for sild i østlige Østersø (HER/3D-R30) ...

Read More »

BILAG 6 Åbning for FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen

Til ordningen for FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen resterer der en mindre mængde laks på i alt 1.025 stk. Ovennævnte antal laks vil blive ligeligt fordelt blandt de fartøjer, hvis ejere senest den fredag den 6. november har ansøgt NaturErhvervstyrelsen ...

Read More »

BILAG 6: Forbud mod MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak

Idet den til ordningen for MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak disponible mængde er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak fra og med onsdag den 4. november 2015. Forbud mod at medbringe og lande rødspætter far Skagerrak ...

Read More »

BILAG 6 Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Kattegat

Idet den til ordningen for MAF-fiskeri af torsk i Kattegat disponible mængde er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Kattegat fra og med fredag den 16. oktober 2015. Forbud mod at medbringe og lande torsk fra Kattegat ...

Read More »

BILAG 6 Midlertidig lukning af område i Skagerrak

I perioden fra og med tirsdag den 29. september 2015 til og med mandag 19. oktober 2015 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende 4 ...

Read More »