Home / Bilag 6 (page 5)

Bilag 6

BILAG 6 FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Med virkning fra den 4. december 2015 ophæves den hidtil gældende regulering og fiskeriet er fra denne dato ikke mængdemæssigt reguleret. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag ...

Read More »

BILAG 6 Fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige regulering således det på fangstrejser, der er påbegyndt eller påbegyndes den 3. december 2015 eller derefter, er tilladt at lande højst 14.000 kg andre arter fra norsk ...

Read More »

BILAG 6 Forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen

Idet den til ordningen for FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen disponible mængde er opfisket, indføres der forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen fra og med mandag den 30. november 2015. Forbud mod at medbringe og lande rødspætter fra Østersøen ...

Read More »

BILAG 6 Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i vestlige Østersø

Idet den til ordningen for MAF-fiskeri af torsk i vestlige Østersø disponible mængde er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af torsk i vestlige Østersø fra og med tirsdag den 24. november 2015. Forbud mod at medbringe og lande torsk ...

Read More »

BILAG 6: Forbud mod MAF-fiskeri af sild i Østersøen

Idet den til ordningen for MAF-fiskeri af sild i vestlige Østersø disponible mængde er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af sild i vestlige Østersø fra og med lørdag den 21. november 2015. Forbud mod at medbringe og lande sild ...

Read More »

BILAG 6: FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen

Med virkning fra 12. november genåbnes inden for en lille disponibel mængde laks for FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen. Åbningen omfatter fartøjer, hvis ejere senest den fredag den 6. november har ansøgt NaturErhvervstyrelsen om tilladelse til at deltage i fiskeriet, ...

Read More »

BILAG 6: Andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

Regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige regulering således, det på fangstrejser, der påbegyndes den 7. november 2015 eller derefter, er tilladt at ...

Read More »

BILAG 6 Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Nordsøen og Skagerrak

Idet de til ordningerne for MAF-fiskeri af torsk i Nordsøen og Skagerrak disponible mængder er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af torsk i de anførte områder fra og med lørdag den 7. november 2015. Forbud mod at medbringe og ...

Read More »

BILAG 6 Mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2015 til 2016 for visse kvoter

Overførsel af årsmængde fra 2015 til 2016. For fartøjer, der råder over Individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) af følgende kvotebestande gælder følgende øvre grænse for overførsel af uudnyttede årsmængder fra 2015 til 2016: 25 % for sild i østlige Østersø (HER/3D-R30) ...

Read More »