Home / EU (page 20)

EU

Fald i fiskeridødelighed må betyde positiv kvoteudvikling i 2014

På EU-Kommissionens seminar i Bruxelles blev det endnu en gang slået fast af Det Internationale Havundersøgelsesråd ICES, at fiskebestandene i farvandene i Nordøst Atlanten er i fremgang, og at fiskeridødeligheden er styrtdykket  det seneste årti. Administrerende direktør i Danmarks Fiskeriforening ...

Read More »

Fiskeritrykket er faldet markant

Den 17. september satte EU-kommisionen på et seminar i Bruxelles fokus på, hvordan status er for fiskebestandene i de Europæiske farvande. Her  redegjorde Dr. Carmen Fernandes, der er næstformand for det rådgivende råd i ICES (Det internationale havundersøgelsesråd), for bestandenes ...

Read More »

Kvoteforvaltning kan ikke fungere med discardforbud

Det ser dystert ud for såvel kvoteforvaltningen som den relative stabilitet, når – eller hvis – EU indfører et forbud mod discard. Det mener den skotske fiskerformand Iain MacSween, der ligefrem erklærer kvoteforvaltningen – fx FKA som vi kender i ...

Read More »

Parlamentet opfordrer til ny ålepolitik

Onsdag stemte et flertal i Europa Parlamentet for en resolution, der opfordrer EU-Kommissionen til at fremlægge en ny forvaltningspolitik for den europæiske ålebestand. Parlamentet ønsker, at forslaget fra Kommissionen blandt andet skal indeholde sanktionsmuligheder mod medlemslande, der ikke lever op ...

Read More »

Sildekrigen fortsætter efter møde i London

Der blev ikke fundet en løsning i den nuværende sildekrig, da Kyststaterne mandag og tirsdag i denne uge mødtes i London. Mødet sluttede sidst på eftermiddagen tirsdag, og Færøerne kom – mod forventning – ikke med konkrete forslag til, hvordan ...

Read More »

Anspændte forhandlinger om sildekvoten i London

Mandag og tirsdag i denne uge er de såkaldte Kyststater til møde i London for at drøfte kvotefordelingen for atlantoskandisk sild i Nordatlanten – og dermed en mulig afslutning på den igangværende sildekrig. Det er Island, der har indkaldt til ...

Read More »

Kommissionen skaber ny usikkerhed om discardforbud

EU-Kommissionen har valgt at trække en anmodning til ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd – tilbage. Anmodningen gik på at få ICES til at vurdere på, hvor stor kvotetilskrivningen kan være, hvis man indfører et discardforbud i Skagerrak fra den 1. ...

Read More »

Minister håber på løsning i sildekrigen i næste uge

Den nytiltrådte fødevareminister, Karen Hækkerup, håber, at der allerede i næste kan komme en løsning på den igangværende sildekrig, hvor EU – og Danmark – har indført handelssanktioner mod Færøerne. Håbet baserer hun på, at de stridende parter – det ...

Read More »

Thorning holder fast i støtte til Færøerne

Danmarks statsminister, Helle Thorning-Schmidt, slår fast, at det er hensynet til Rigsfællesskabet med Færøerne og Grønland, der vejer tungere end medlemsskabet af EU. Det fremgår af et interview, der bliver bragt onsdag i Berlingske i anledning af, at statsministeren i ...

Read More »

EU er klar med TAC-forslag for Østersøen

Torsdag offentliggjorde EU-Kommissionen sit forslag til TAC i 2014 for en lang række arter i Østersøen. Der bliver lagt op til få stigninger i kvoten – bl.a. for østtorsk og sild – mens der for de øvrige bestande bliver foreslået ...

Read More »