Home / Fiskeri

Fiskeri

DTU Aqua gennemgår rådgivning for 2018

ICES rådgivningen for fiskeriet i bl.a. Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er lige på trapperne, og sædvanen tro tilbyder Danmarks Fiskeriforening sammen med DTU Aqua, at fiskerne kan få fremlagt og gennemgået rådgivningen, når den bliver offentliggjort. Det sker på et ...

Read More »

Fiskerne skal rapportere om tab af fiskegrej

Håndteringen af tabte redskaber og de såkaldte ”spøgelsesgarn” kommer jævnligt op i den miljø- og fiskeripolitiske debat. Tidligere i år har WWF bragt emnet på bane, og senest har Enhedslistens miljøordfører Maria Reumert Gjerding stillet spørgsmål til ministeren om, hvordan ...

Read More »

Der er mulighed for erstatning til fiskeriet

I henhold til Fiskeriloven er fiskerne erstatningsberettigede hvis ”foranstaltninger eller indgreb, der kan forårsage ulemper eller hindre fiskeriet i saltvandsområder, gøre bundforholdene uegnede til fiskeri eller i øvrigt påvirke fauna og flora på fiskeriterritoriet”. Energnet.dk er indstillet på, at der ...

Read More »

Energinet laver restriktionszoner omkring Kriegers Flak

De indledende arbejder i forbindelse med opbygningen af en havvindmøllepark på Kriegers Flak er nu i gang. Fra mølleparken vil der blive udlagt 2 stærkstrømskabler til ilandføring lidt sydvest for Rødvig på Stevns. Desuden skal der udlægges et kabel der ...

Read More »

Brev om kompensation til Østersø-fiskere er sendt ud

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har nu sendt en række breve til de fiskere, der ifølge styrelsens beregninger er berettiget til at få del i den ”de minimis” ordning, som i efteråret blev oprettet på baggrund af det store fald i kvoten ...

Read More »

Vattenfall udlægger granit på Horns Rev 3 

Arbejdet med etablering af mølleparken Horns Rev 3 går nu ind i næste fase. Det sker ved udlægning af erosionsbeskyttelse, der skal sikre havbunden omkring de kommende fundamenter til mølleparken. Der er således tale om et fartøj, der arbejder i ...

Read More »

Fiskerne har mulighed for at påvirke ny branchekode

En branchekode, for hvordan de danske fiskefartøjer kan gennemføre en egenkontrol af fangstsammensætning i usorterede fangster, har i et stykke tid været på tegnebrættet hos DFPO og DPPO. Nu er branchekoden klar til for alvor at blive testet i praktisk ...

Read More »