Home / Fiskeri (page 10)

Fiskeri

Sillerslev Fiskeriforening fejrer 100 år og fejrer jubilæet lørdag

Det er 100 år siden, at fiskerne omkring Sillerslev Havn slog sig sammen og dannede en lokal fiskeriforening. De første fortællinger om foreningen er fra foreningens ældste protokol, der i forbindelse med generalforsamlingen 12. januar 1918 nævner, at Peder Stoffer ...

Read More »

Kalundborg Havn vil klappe i Storebælt

  I et område fra nordspidsen af Røsnæs og et stykke ned igennem Storebælt til omkring en position ud for Mullerup vil materiale fra Kalundborg Havns udvidelse i forbindelse med anlæggelsen af en Ny Vesthavn blive spredt. Havnen har således ...

Read More »

Politisk underudvalg er nedlagt igen

Et nyt fiskeriudvalg under Miljø- og Fødevareudvalgt fik kun en kort levetid. Onsdag nedlagde politikerne i Miljø- og Fødevareudvalget, skriver Ekstrabladet.dk I september blev udvalget nedsat som et underudvalg af Miljø- og Fødevareudvalget, men et flertal bestående af Regeringspartierne og ...

Read More »

Kulturbanker må ikke stå i vejen for fiskeri

Det er vigtigt, at det fiskeri, der foregår efter muslinger i Limfjorden, ikke bliver berørt, hvis det tillades at lave kulturbanker af muslinger og østers i Limfjorden, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening i et høringsbrev til Udenrigsministeriet. Der er tale ...

Read More »

Vindmøller giver penge til oprensning af havne

To af de største fiskerihavne, Hanstholm og Thyborøn, får nu en ekstra bevilling til oprensning af havneområderne på samlet 9 mio. kr. De fem mio. kr. er målrettet Hanstholm Havn og fire mio. kr. går til Thyborøn Havn. Det er ...

Read More »

Restriktioner overholdes ikke ved Kriegers Flak

Det er fortsat forbudt at fiske med bundslæbende redskaber eller benytte ankre i de restriktionszoner, der er udlagt for at beskytte arbejdet med de søkabler, der skal forbinde havmølleparken ved Kriegers Flak med det danske elnet. Det er Energinet.dk, der ...

Read More »

Kommissionen følger ikke ICES igen

Det ser ud til, at der er en tendens for de oplæg, som EU-Kommissionen har leveret til ministerrådet. Og det gælder både for oplægget til Østersøen og til Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. – Det er gennemgående for dette års TAC ...

Read More »

Søhest fra de varme lande fundet ved Kalundborg

Der er blevet fundet en søhest i Kalundborg Fjord. Det sensationelle fund er blevet rapporteret til Fiskeatlasset ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Det var en lokal mand fra Kalundborg, David Jensen, der var på udkig efter rav, der fandt ...

Read More »

Fiskeriområde lukket i norsk område i Nordsøen

Det norske fiskeridirektorat har lukket et område for fiskeri med trawl og snurrevod i den norske del af Nordsøen for at begrænse fangsten af småfisk og yngel. Lukkeområdet er iværksat fra 7. november og varer frem til den 20. november. ...

Read More »