Home / Fiskeri (page 10)

Fiskeri

Dele af Bratten området er nu lukket for fiskeri 

EU-Kommissionen har nu godkendt beskyttelsen af Bratten-området i Skagerrak. Dermed er det juridiske omkring lukningen af området på plads. Siden midt i februar måned har det således været forbudt at udøve fiskeri i en række områder, der er udpeget af ...

Read More »

Undtagelse i den vestlige Østersø ophæves

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har udsendt en orientering om ophævelse af undtagelse i den vestlige Østersø.  Ophævelsen betyder, at med virkning fra den 7. marts er de tidligere udstukne muligheder for i ”lukkeperioden” at fiske efter fladfisk på vanddybder over 20 ...

Read More »

Ph.d.–afhandling har undersøgt snurrevods påvirkning på økosystemet

Thomas Noack, DTU Aqua skal i næste uge forsvare en ph.d.-afhandling, som har undersøgt snurrevodsfiskeriet påvirkning på økosystemet. I 2014 startede projektet “Snurrevod – Økosystemeffekter af fiskeri” for at etablere en bedre videnskabelig forståelse omkring snurrevodsfiskeriet og dets virkninger på ...

Read More »

Torsk og havpattedyr æder 10 gange  fiskeres fangster

Fiskebåt, som er interesse- og arbejdsgiverorganisation for den norske havgående fiskeflåde, havde i sidste i sidste uge deres årsmøde. Her kom det frem, at torsk og havpattedyr spiser 10 gange mere en norske fiskeres fangster. Anledningen var et indlæg på ...

Read More »

Fiskerikontrollen holder øje med hollændere

De danske fiskere har været ganske irriterede over de hollandske bomtrawlere, der i lange perioder har fisket i Skagerrak. Synspunktet er, at hollænderne har fanget fisken i Skagerrak og afskrevet den på kvoten i Nordsøen. Den hollandske kvote er ikke ...

Read More »

Minister: National undtagelse er ikke en undskyldning for alt høje bifangster af torsk i Østersøen

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har besluttet, at fiskere, der ikke overholder de maksimalt 10 procent bifangst af torsk i Østersøens lukkeområder indtil 31. marts, skal stoppe for alt fiskeri i perioden ud. Der er alt for mange fiskere ...

Read More »

Tobisfiskerne skal i gang den 1. april

Tobisfiskerne skal have lov til at fiske tobis helt fra sæsonstarten den 1. april. Det er ihvertfald den plan som den danske Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen lægger op til, når hans ministerium i den kommende tid presser på ...

Read More »

Tobis-boom venter på de danske industrifiskere

De danske industrifiskere kan formentlig se frem til en rigtig god sæson for det traditionsrige tobisfiskeri. Torsdag offentliggjorde Det Internationale Havundersøgelsesråd; ICES; sin rådgivning for fiskeriet, og det varsler et fiskeri på højde med de seneste gode år i 2010 ...

Read More »

Udsigt til større tobiskvote i norsk zone

Lige nu venter de danske fiskere på nyt – formentlig positivt nyt om rådgivningen for tobis i 2017.  De norske fiskere har allerde fået positivt nyt på den front. De har udsigt til en større tobiskvote til næste år. Det norske havforskningsrinstitut ...

Read More »

Højt saltindhold i Ringkøbing Fjord plager fiskerne

Driften af sluserne i Hvide Sande har stor betydning for de erhvervsfiskere, som driver deres fiskeri i Ringkøbing Fjord. I Hvide Sande er der to sluser. Kammerslusen, som sørger for passage mellem hav og fjord, og benyttes til gennemsejling. Og ...

Read More »