Home / Fiskeri (page 20)

Fiskeri

Skarv, sæler og kutling er med på Folkemødet

Når Folkemødet bliver skudt i gang torsdag i denne uge, vil der i lighed med de foregående år blive afholdt masser af åbne debatter, hvor politikere møder borgere samt erhvervs- samt organisationsfolk. På Folkemødet vil der også blive talt om ...

Read More »

Limfjordsfiskere vil have 175 tons østerskvote

Bestanden af østers vurderes at være vokset med omkring 200 tons fra 2015 til 2016, og det danner grundlag for, at Centralforeningen Limfjorden og Danmarks Fiskeriforening PO ønsker tilladelse til fiskeri af 175 tons østers i Nissum Bredning. Det fremgår ...

Read More »

Fiskere vil fortsætte fiskeri efter søstjerner

I såvel Løgstør Bredning som i Nissum Bredning har muslingefiskerne i Limfjorden et stort ønske om at kunne fortsætte søstjernefiskeriet, så man mindsker de skader, som søstjernerne volder på bestanden af muslinger. Samlet beder fiskerne om tilladelse til at fiske 8.000 ...

Read More »

Ålegræskasser hæmmer muslingefiskeriet

Muslingefiskerne i Lovns Bredning går glip af store mængder muslinger, fordi bufferzonen ved ålegræsforekomster ikke er præcise nok. Derfor foreslår Centralforeningen Limfjorden sammen med Danmarks Fiskeriforening PO, at man i forhold til den forestående nye muslingesæson arbejder med mere præcise ...

Read More »

DPPOs medlemmer landede rekordomsætning

På DPPOs generalforsamling i dag i Hirtshals var det tid til at se tilbage på det forgangne år,  og samlet set var det et fantastisk godt år. Det bedste i foreningens historie. Medlemmerne satte ny omsætningsrekord. -Jeg kan ikke aflægge ...

Read More »

Industriforsøg i Skagerrak og Kattegat er gået i gang

De første industrifartøjer er nu gået i gang med det prøvefiskeri, der skal være på både brisling og sperling i Skagerrak og Kattegat som en forløber for åbningen af et egentligt licensfiskeri. Der er kun gennemført få prøvefiskerier, men forsøgsfiskeriet ...

Read More »

Danske fiskere kan igen lande laks over 5,5 kilo i Danmark

De danske laksefiskere i Østersøen kan fremover igen lande laks over 5,5 kilo i danske havne og til det danske marked. Det bliver formentlig udfaldet, efter at Fødevarestyrelsen har valgt følge en indstilling fra EU-Kommissionen. Ændringen bliver formentlig indarbejdet, så den er ...

Read More »

Reduktion af åleredskaber skal på plads nu

Et af kravene i åleforvaltningsplanen er en reduktion af redskaberne med 50 procent. – Vi skal leve op til forvaltningsplanen, og det gør vi også, men vi har svært ved at dokumentere det, for der er stadig for mange redskaber ...

Read More »

Udsætninger skal give ålebestanden en hånd

Et samarbejde mellem DTU Aqua, danske lystfiskere og åleopdrættere skal forsøge at række den truede fiskeart en hjælpende hånd. I de kommende uger udsættes således halvanden million glasål i danske søer, åer og kystområder. -Vi ved ikke med sikkerhed, om ...

Read More »

Der var fuldt hus til workshop om Østersøen

Fisker Forsker Netværket afholdt sin anden workshop fredag på Slottet i Charlottenlund, og der var fuldt hus til dagen, hvor det var Østersøen, der var i centrum. Hverken vejret eller emnet afholdt de mange deltagere fra stille spørgsmål. Det overordnede ...

Read More »