Home / Fiskeri (page 20)

Fiskeri

Aarøsund-fisker fik stjålet fisk fra kølecontainer

  Tirsdag morgen ved 5-tiden i denne uge ville Niels-Gunnar Jensen lige kigge til de otte kasser med fisk, han havde stillet i kølecontaineren søndag for at se, om de havde is nok, inden han skulle ud med sit fartøj ...

Read More »

Esben Lunde Larsen skærper fokus på sælerne

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen øger nu ministeriets fokus på de problemer, som sælerne er årsag til i det kystnære fiskeri. Det handler både om regulering og mulig kompensation. I første omgang er det en kortlægning af problemets omfang ...

Read More »

Tobislandinger er fortsat på rekordniveau

På figurerne herunder fremgår med en rød streg de første 7 ugers tobislandinger (ugerne 14-20) til fiskemelsfabrikkerne  TripleNine i Thyborøn, FF Skagen i Hanstholm og Skagen. I sidste uge – uge 20 – blev der landet 41.251 tons, hvilket er tæt på ...

Read More »

Det er vigtigt at undgå fejl i tobisprøver

Tobisfiskeriet kører på højtryk, og der bliver landet store mængder af den lille industrifisk fra Nordsøen og Skagerrak. Samtidig er de danske fartøjer generelt gode til at indsamle de prøver på fiskepladserne, der skal bruges til den videre vurdering af ...

Read More »

Antallet af fiskefartøjer falder fortsat

Antallet af de store fiskefartøjer over 40 meter er kun øget med fire styk fra 2010 og til 2016, viser en opgørelse som Danmarks Statistik har offentliggjort. Dermed er andelen af fartøjer over 40 meter således øget med en halv ...

Read More »

Så er der penge til den bedste udsmidsidé

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen udlodder nu én millioner kroner til en idékonkurrence i dansk fiskeri. Gevinsten skal gå til den, der kommer med den bedste idé til få nytte ud af de fisk, der er under mindstemål, men ...

Read More »

Tejner kan fange torsk og holde sæler ude

Projektet Seal Safe arbejder med udvikling af sælsikre tejner til torskefiskeriet. Formålet med Seal Safe-projektet er at videreudvikle eksisterende svenske tejner, så de fanger så mange torsk, at det er økonomisk rentabelt for kystfiskernes at bruge dem, samtidig med at ...

Read More »

Samsø kræver stop for havbrug

Kattegat-øen Samsø blander sig i koret af kritikere over de havbrug, som Regeringen er på nippet til at give plads til i bl.a. Kattegat. Ifølge DR Østjylland er øens politikere gået sammen om at skrive et åbent brev til Folketinget, ...

Read More »

Find fisken med dynamiske havkort

Tobis og brisling er to af de økonomisk vigtigste arter i dansk fiskeri, men tobisen fiskes de fleste år hovedsageligt i en begrænset del af Doggerbanke, og det er fx sjældent, at det lykkes at fange alle de brisling, som ...

Read More »

Fabrikkerne holder kapaciteten i højeste gear

Tobis er historisk set den økonomisk mest betydende proteinfisk for de danske fiskere og for de danske producenter af fiskemel og fiskeolie. Fiskeriet efter tobis gik i gang den 1. april og fra førte dag har fiskerne meldt om godt ...

Read More »