Home / Fiskeri (page 30)

Fiskeri

Minister glæder sig over gode fangstmeldinger

De første meldinger fra de industrifiskere, der er på realtidsmoniteringsfiskeri i Område 1, lyder positive, og det vækker glæde hos miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der har stærk fokus på det moniteringsfiskeri, der er åbnet op for, og som ...

Read More »

Der er mange tobis

Realtidsmoniteringsfiskeriet efter tobis er begyndt, og meget tyder på, at der er flere tobis, end antaget af biologerne. I hvert fald er de tildelte mængder hurtigt blevet fisket af nogle af de 18 fartøjer, der deltager i moniteringsfiskeriet i år. ...

Read More »

Plastik finder også vej til de fisk, vi spiser

  100 mio. tons plastik, er den ufattelige mængde af plastik, som er anslået til at flyde rundt i verdenshavene. – Vægtmæssigt er der tæt på at være mere plastik i havene end der er fisk, lød den tankevækkende besked ...

Read More »

Fiskeriet går i rette med minister

Fiskerierhvervets organisationer – Danmarks Fiskeriforening PO, Danmarks Pelagiske PO samt Marine Ingredients Denmark – har tidligere skrevet til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen for at få ham til at gå ind i sagen om dataanalyser til brug for rådgivningen ...

Read More »

Der blev kun uddelt strafpoint i to sager sidste år

Den 1. december 2012 implementerede NaturErhvervstyrelsen EU-regler om pointtildeling ved en række alvorlige overtrædelser på fiskeriområdet. I 2015 har der kun været 2 sager, hvor der er tildelt point. Det fremgår af NaturErhvervstyrelsens rapport “Fiskeri Kontrol 2015”. Heraf fremgår det ...

Read More »

Workshop efterlyser idéer fra fiskerne

Torsdag den 21. april fra kl. 9.00 til 16.00 afholder Fisker-Forsker Netværket en workshop i Nordsøcentret i Hirtshals om det demersale fiskeri. Formålet med workshoppen er at give en introduktion til begreber og temaer, som vil være centrale i fiskeriforvaltningen ...

Read More »

Få fartøjer er i gang med tobis

Årets tobisfiskeri er indledt den 1. april, selvom der indtil videre kun er en meget små kvoter at fiske på i de forskellige forvaltningsområder sammenlignet med sidste år. Der er kun få fartøjer, der på dette meget tidlige tidspunkt af ...

Read More »

Fiskeriet mangler tobissvar fra minister

    Danmarks Fiskeriforening PO, Danmarks Pelagiske Producentorganisation samt Marine Ingrediens Denmark tog den 21. marts 2016 en fælles kontakt til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, fordi fiskeriets organisationer havde mistet tilliden til DTU Aquas evne til selvstændigt at ...

Read More »

Fiskerne er gode til at overholde reglerne

Fiskerne var gode til at overholde reglerne sidste år. Det viser den årlige rapport fra Fiskeri Kontrollen. Der blev i 2015 konstateret meget få alvorlige overtrædelser. –  Ingen fiskere er endnu tildelt så mange point, at suspension eller inddragelse af ...

Read More »

Nu kan du få mere viden om fremtidens fiskefartøj

  Der bliver hele tiden udviklet på fiskefartøjer, men det kan være svært at følge med i, hvad der er det seneste nye. Det råder Fiskeriets Servicefag bod på, når de senere i april afholder et seminar, hvor der bliver sat ...

Read More »