Home / Fiskeri (page 30)

Fiskeri

TV 2 News sætter fokus på retssag om Kattegat

På tirsdag i den kommende uge kommer Højesteret med sin dom i sagen om de lukkede områder i Kattegat, hvor tre fiskere står anklaget for at have fisket ulovligt. En retssag som fiskerne nu har taget hele vejen fra Byret ...

Read More »

HG 333 Isafold har fokus på lederrollen

Med 330 driftsdage om året er det ikke ret tit, at man kan finde det kombinerede not- og trawlfartøj HG 333 Isafold ved kajen i hjembyen Hirtshals. Men denne morgen i det spæde forår er det 76,25 meter lange fartøj ...

Read More »

Hvide Sande drager fordel af en ophævelse af brislingekassen

Det vækker glæde og tilfredshed i Hvide Sande, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu vil gå i brechen for at få ophævet det nuværende forbud mod fiskeri i den såkaldte brislingekasse ud for den jyske vestkyst. Ikke mindst ...

Read More »

Alle kystnære fiskere skal være med på lige vilkår

Fra årsskiftet skal en ny Kystfiskerordning træde i kraft, og i første omgang har de forskellige interessenter haft mulighed for at byde ind med deres respektive bud på, hvad der eventuelt skal justeres på ved den nuværende ordning. Formanden for ...

Read More »

Der falder dom i Kattegat-retssag i næste uge

Anklagemyndigheden og forsvareren har nu afsluttet deres procedurer omkring retssagen i Højesteret, hvor fiskere fra Gilleleje står anklaget for at have fisket i det lukkede område i Kattegat. Tirsdag var sagen omkring det lukkede område i Kattegat igen på retslisten, ...

Read More »

Brislingekasse skal væk

  Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil have ophævet den såkaldte brislingekasse, der forbyder brislingefiskeri i et større område ud for den jyske vestkyst. Der er nemlig ikke længere biologiske argumenter, der taler for en fortsat lukning, mener ministeren. ...

Read More »

Det er sidste udkald for Bagenkop

Da Ministerrådet i efteråret 2015 vedtog en udvidet lukkeperiode for torskefiskeriet i den vestlige Østersø, stod det klart for alle fiskere i området, at det ville give store problemer. Det gjorde fiskerne opmærksom på, og signalet er nået frem til ...

Read More »

Fiskeriet har mistet tilliden til DTU Aquas håndtering af tobis i år

DFPO, DPPO og MID skrider nu til handling med en fælles kontakt til miljø- og fødevareministeren, der skal åbne op for en ny model, der ikke tager hensyn til skrabetogt. Fiskernes organisationer Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske Producentorganisation samt ...

Read More »

Se HG 264 Ruth fra luften

Rederiet Ruth havde den 12. marts åbent skib  på HG 264 Ruth, hvor omkring 5.000 personer så nærmere på det 87,80 meter lange og 16.60 meter brede fartøj   i Hirtshals Havn. I disse dage er  HG 264 Ruth på fisketogt vest for Irland på ...

Read More »

Fejl i DTU Aquas tobisberegninger

En fejl i DTU Aquas beregning kan resultere i en kraftig nedjustering af forventninger til den kvote, som kan komme ud af realtidsmoniteringsfiskeriet i område 1. Fiskeriets organisationer – Danmarks Fiskeriforening PO, Danmarks Pelagiske PO – samt MID har fredag ...

Read More »