Home / Fiskeri (page 30)

Fiskeri

Fiskeriet er ikke en del af Landbrugspakken

Landbruget er i søgelyset i forbindelse med sagen om Landbrugs- og fødevarepakken. Der har især været fokus på miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, men selv om fiskeriet hører til Eva Kjer Hansens ministerområde er fiskeriet på ingen måde involveret i ...

Read More »

Fiskere og forskere styrker dialogen

Fiskere og forskere har gennem mange år været i en tæt dialog om en lang række af konkrete projekter. Men nu bliver samarbejdet og dialogen mellem videnskaben og fiskernes praktiske viden og erfaring styrket gennem et fælles projekt, hvor man ...

Read More »

Eva Kjer Hansen skal i samråd tirsdag

En række politikere har stillet Eva Kjer Hansen et såkaldt samrådsspørgsmål i forbindelse med striden om Landbrugs- og fødevarepakken. Det betyder, at ministeren skal stille til møde med medlemmerne af Miljø- og Fødevareudvalget for at forklare sig i sagen – samrådet ...

Read More »

Stillehavsøsters truer andre skaldyr

Stillehavsøster – eller Gigasøsters som den også kaldes – breder sig stadigt mere i de danske farvande, og den truer dermed at fortrænge både den europæiske østers og blåmuslinger fra de danske kyster. I Vadehavet har man allerede oplevet, hvordan den har ...

Read More »

Affald fylder på strandene

Der bliver smidt mere og mere affald i havene, og en stor del af det ender på de danske strande. Ifølge en rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi – har man overvåget fire stande i Danmark, ...

Read More »

Danmark og Sverige drøfter åbning i Kattegat

Mandag mødtes den danske Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen med sin svenske kollega på fiskeriområdet, Svend-Erik Bucht, i Bruxelles i forbindelse med ministerrådsmødet for landbrug- og fiskeri. Udover at mødet var et sædvanligt ministerrådsmøde så benyttede Eva Kjer Hansen ...

Read More »

Fisker oplever mange flere torsk i Kattegat

Hvem er klogest. Ham der har læst mange bøger om det, eller ham der har prøvet det selv? Det findes der nok ikke et endegyldigt svar på det spørgsmål, men på workshoppen om torsk i Kattegat i Charlottenlund var i ...

Read More »

Der er brug for nytænkning

”Der er brug for, at vi tænker ud af boksen, og finder en ny model for forvaltningen af fiskeriet i Kattegat i fremtiden”, så klart lød budskabet fra Michael Andersen, chefkonsulent og biolog i Danmarks Fiskeriforening, da han gav fiskerierhvervets ...

Read More »

Blåhvilling får det blå MSC stempel

To tredjedele af den samlede fangst fra det nordøstlige Atlanterhavs blåhvilling fiskeri er nu certificeret for bæredygtige fangstmetoder af Marine Stewardship Council (MSC). Det er fiskere fra Danmark, Holland, Irland, Skotland og Frankrig som i samarbejde har opnået MSC-certificering. Hos Danmarks ...

Read More »

Pointsystemer giver anledning til spørgsmål

På Gilleleje Fiskeriforenings generalforsamling forrige lørdag gav flere fiskere udtryk for, at der var stor usikkerhed omkring forskellige systemer ved regelovertrædelser under fiskeri. Det er EU-systemet med strafpoint, og at der sideløbende er et risikobaseret system i den danske kontrol med klassificering ...

Read More »