Home / Fiskeri (page 30)

Fiskeri

Algegift stopper fiskeri i Limfjorden

Der er konstateret algegift i muslinger flere steder rundt om i Limfjorden, og det har ført til et stop for fiskeriet i to områder. Der er dog fortsat åbnet for fiskeri i fire områder, lyder det fra Foreningen Muslingeerhvervet. – ...

Read More »

Invasiv art ødelægger fiskeri i de indre farvand

Den sortmundede kutling, som er en invasiv art og oprindeligt stammer fra området omkring Sortehavet, breder sig hastigt og findes nu i store dele af Østdanmark. Hvor den sortmundede kutling findes, rapporteres om ødelagt rejefiskeri, kraftigt fald i ålefiskeriet samt ...

Read More »

Der er ingen algegift i erhvervsfiskernes muslinger

  Selvom Fødevarestyrelsen har udsendt en advarsel til forbrugerne mod at samle muslinger i Limfjorden fra områder ved Hvalpsund, Sønder Bredning og Løgstør Bredning, så er der ingen risiko ved at købe muslinger fanget af erhvervsfiskerne. ”Det er fortsat sikkert ...

Read More »

EU og Norge reducerer rejekvote

Rejefiskerne i Nordsøen og Skagerrak får nu en mindre kvote at fiske på i den resterende del af 2016. Det sker, efter EU og Norge er blevet enige om at reducere årets TAC-kvote med 10 procent – det skriver Fiskeridirektøratet ...

Read More »

Sten- og boblerevs områder udgør en del af Natura 2000 områder

NaturErhvervstyrelsen meldte i sidste uge ud omkring placeringen af sten- og boblerev i Østersøen og Kattegat i Natura 2000 områder. Af det kort, som NaturErhvervstyrelsen offentliggjorde fremgik det, at der var store områder, hvor der skulle beskyttes og dermed lukkes ...

Read More »

Dansk fiskeri har en gunstig position

De danske fiskere oplever lige nu fremgang på mange fronter, men fiskeriformand advarer om, at der fortsat er alvorlige usikkerheder for fiskeriet Der er en positiv stemning i dansk erhvervsfiskeri. Det var meldingen fra formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik ...

Read More »

Fiskeriet kræver nye rådgivningsmodeller for tobis

Fiskeriets organisationer er stærkt utilfredse med, at de danske industrifiskere endnu en gang bliver frataget muligheden for et tobisfiskeri. Derfor hilser man det velkommen, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu åbner for et serviceeftersyn af den rådgivningsmodel, der ...

Read More »

Weekendforbud ophæves i Østersøen

I de seneste 30 år har fiskerne været ramt af et weekendforbud mod fiskeri med snurrevod og trawl i den vestlige Østersø. Nu bliver det ophævet, så fiskerne fra den 20. maj i år igen kan tage på havet på ...

Read More »

Tobiskvoten bliver ikke forhøjet

Det såkaldte realtidsmoniteringsfiskeri giver ikke grundlag for en forhøjelse af den i forvejen meget lave tobiskvote. Det meddeler miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen her til aften, torsdag, i en pressemeddelelse. Ifølge pressemeddelelsen viser analyserne af de i alt tre ...

Read More »

Sten- og boblerev i marine Natura 2000 områder skal beskyttes

  NaturErhvervstyrelsen har indledt dialog med Sverige, Tyskland, Polen og Estland omkring udpegningen af fire områder i Kattegat og tre i den vestlige Østersø, hvor sten- og boblerev skal friholdes for fiskeri. I stenrevene er det bundslæbende redskaber, mens det ...

Read More »