Home / Fiskeri (page 4)

Fiskeri

Det har været hårdt i indre farvande lyder det fra Agersø

Fiskerne i Agersø Fiskeriforening så med bange anelser frem mod 2017 for et år siden, og de bange anelser blev også til virkelighed, mener formanden Jan Rasmusen, når han her et år senere gør status over 2017. – Året har ...

Read More »

Ål og sæler har fyldt meget for de københavnske bundgarnsfiskere

Sælerne bliver flere og flere, og ålestoppet er nu en realitet. Sådan lyder overskriften for 2017, hvis man spørger formanden for København og Omegns Fiskeriforening, Brian Kyed. – Det er noget af det, der har fyldt meget her i vores ...

Read More »

Skagens formand takkede farvel til formandsposten

Der var stort fremmøde i Skagen, da Skagen Fiskeriforening holdt reception for Carl Jesper Hermansen fredag den 5. januar for at takke ham for hans 12 års virke som formand. Efter mere end 30 år som medlem af bestyrelsen i ...

Read More »

Kend din fisker hædret med initiativpris

Det blev projektet ”Kend din fisker”, der blev årets modtager af Thyborøn Havns initiativpris 2017. – Hverken jeg eller priskomitéen var ikke i tvivl om, at Konsumfisk er en særdeles værdig modtager af Thyborøn Havns initiativpris i 2017 for netop ...

Read More »

Thybyrøn Havn er gået igang med byggeri af nyt havnekontor

Omkring den 1. maj 2019 ventes administrationen af Thyborøn Havn at flytte i nyt kontorhus. I 2017 besluttede bestyrelsen at bygget et nyt havnekontor i stedet for en renovering af det eksisterende. En renovering ville blive for dyr, da den ...

Read More »

Lokalforeningsformand tror stadig på bundgarnsfiskeri i Østersøen

På trods af kvotenedskæringer og lukkeperioder er der stadig tiltro til, at bundgarnsfiskeriet i Østersø-området har en fremtid. Således har Allan Buch, som er formand for Bælternes Fiskeriforening, netop investeret i nye bundgarnspæle samtidig med, at han har indhentet tilbud ...

Read More »

Et dårligt år for Lynæs-fiskerne

Det er en undrende og ikke særlig glad formand, som Fiskeri Tidende taler med om det år, vi lige har lagt bag os. I løbet af 2017 har de oplevet ting, de i lokalforeningen undrer sig over, og så har ...

Read More »

Ny formand for Skagen Fiskeriforening

Efter generalforsamlingen i Skagen Fiskeriforening den 22. december på Color Hotel i Skagen konstituerede bestyrelsen sig med en ny mand i spidsen. En enig bestyrelse pegede på John Jakobsen, som det seneste år har været næstformand i Skagen Fiskeriforening. At ...

Read More »

Ål og Østersøen står i kontrast til det øvrige fiskeri i Danmark

Udsigten til kvotestigninger for fiskerne i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat smitter ikke af på fiskerne omkring Østersøen. lyder det fra Danmarks Fiskeriforening PO. Hvor aftalen om fiskerimuligheder giver et godt grundlag for dansk fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i ...

Read More »

Skarp dansk kritik af EU´s plan om lukkeperiode for ålefiskeriet

Dansk fiskeri kritiserer kraftigt EU’s beslutning om at indføre en 3 måneders lukkeperiode for ålefiskeriet EU’s Ministerråd har trods ihærdig indsats fra den danske fiskeriminister her til morgen vedtaget at lukke ålefiskeriet i 3 sammenhængende måneder. Det vil især ramme ...

Read More »