Home / Fiskeri (page 4)

Fiskeri

Samsø kræver stop for havbrug

Kattegat-øen Samsø blander sig i koret af kritikere over de havbrug, som Regeringen er på nippet til at give plads til i bl.a. Kattegat. Ifølge DR Østjylland er øens politikere gået sammen om at skrive et åbent brev til Folketinget, ...

Read More »

Find fisken med dynamiske havkort

Tobis og brisling er to af de økonomisk vigtigste arter i dansk fiskeri, men tobisen fiskes de fleste år hovedsageligt i en begrænset del af Doggerbanke, og det er fx sjældent, at det lykkes at fange alle de brisling, som ...

Read More »

Fabrikkerne holder kapaciteten i højeste gear

Tobis er historisk set den økonomisk mest betydende proteinfisk for de danske fiskere og for de danske producenter af fiskemel og fiskeolie. Fiskeriet efter tobis gik i gang den 1. april og fra førte dag har fiskerne meldt om godt ...

Read More »

”Årets Fisker” bliver kåret den 24 . november

I lighed med sidste år afholder Vestjysk Bank i samarbejde med Fiskeri Tidende fredag den 24. november 2017 en fiskerikonference på Beach Bowl i Søndervig. Igen i år vil konferencen danne rammen om kåringen af ”Årets Fisker”. Sidste år blev ...

Read More »

Fiskeriskolen havde 1.249 på kursus i 2016

Året 2016 var et travlt år for Fiskeriskolen i Thyborøn, der havde 1.249 personer på kurser i løbet af året. Størst aktivitet var der omkring AMU-kurser, hvor 708 personer deltog. Det som kaldes ”indtægtsdækket virksomhed” samlede 228 kursister til skolen ...

Read More »

Super fiskeri – men savner mulighed for områdeskift

E 727 Jette Christine er et af de mange fartøjer, der lige nu oplever et fantastisk tobisfiskeri, og skipper Niels Arne Hounissen kan melde om et rigtig godt fiskeri både for ham selv og kollegaerne på Nordsøen. – Det har ...

Read More »

Tysk undren over dansk muslingefiskeri

Mens tyske muslingefiskere har forbud mod at fiske muslinger på den tyske side af Flensburg Fjord, så forholder det sig anderledes for de danske fiskere, når det drejer sig om at kunne fortsætte fiskeriet på den danske side af fjorden. ...

Read More »

Tobislandingerne er på rekordniveau

En lang række fartøjer ligger lige nu meget tungt i havnen i Thyborøn.De venter på at blive lettet for deres last af tobis til fiskemelsfabrikken TripleNine, som oplever rekord store mængder af tobis.  De danske fiskere kan i år glæde ...

Read More »

DFPO kræver regulering af sæler

Nu har der været snakket og diskuteret frem og tilbage i tilstrækkelig mange år, uden at det har ført til, at der er sket noget, når det handler om sælernes hærgen mod både fiskebestande og fiskere. Nu skal der handling ...

Read More »

Det har kostet os kassen

Da dette års kvotehug på torsk og en udvidet lukkeperiode i den vestlige Østersø blev offentliggjort sidste år, lød der dystre spådomme. Det var ikke mindst fra dem, indskrænkningerne i særlig grad er gået ud over – de lokale fiskerne ...

Read More »