Home / Fiskeri (page 5)

Fiskeri

Hesterejerne gør endnu mere af dansk fiskeri bæredygtigt

Hesterejefiskeriet i Nordsøen er blevet MSC-certificeret. MSC er en internationalt mærkningsordning for bæredygtigt fiskeri. – Det har været en udfordrende opgave at opnå enighed blandt 400 fartøjsejere fra tre forskellige lande med tre meget forskellige kulturer. Vi er derfor særligt ...

Read More »

HM 635 Karbak blev Årets praktikplads 2017

ÅRETS PRAKTIKPLADS  Simpelthen en fantastisk arbejds- og læreplads, så jeg er så glad for at have været en del af, skrev Bo Malling i sin indstilling til prisen Skrevet af René Dandanell Den 26-årige fiskerilærling Bo Malling er på skolebænken ...

Read More »

Sillerslev Fiskeriforening fejrer 100 år og fejrer jubilæet lørdag

Det er 100 år siden, at fiskerne omkring Sillerslev Havn slog sig sammen og dannede en lokal fiskeriforening. De første fortællinger om foreningen er fra foreningens ældste protokol, der i forbindelse med generalforsamlingen 12. januar 1918 nævner, at Peder Stoffer ...

Read More »

Kalundborg Havn vil klappe i Storebælt

  I et område fra nordspidsen af Røsnæs og et stykke ned igennem Storebælt til omkring en position ud for Mullerup vil materiale fra Kalundborg Havns udvidelse i forbindelse med anlæggelsen af en Ny Vesthavn blive spredt. Havnen har således ...

Read More »

Politisk underudvalg er nedlagt igen

Et nyt fiskeriudvalg under Miljø- og Fødevareudvalgt fik kun en kort levetid. Onsdag nedlagde politikerne i Miljø- og Fødevareudvalget, skriver Ekstrabladet.dk I september blev udvalget nedsat som et underudvalg af Miljø- og Fødevareudvalget, men et flertal bestående af Regeringspartierne og ...

Read More »

Kulturbanker må ikke stå i vejen for fiskeri

Det er vigtigt, at det fiskeri, der foregår efter muslinger i Limfjorden, ikke bliver berørt, hvis det tillades at lave kulturbanker af muslinger og østers i Limfjorden, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening i et høringsbrev til Udenrigsministeriet. Der er tale ...

Read More »

Vindmøller giver penge til oprensning af havne

To af de største fiskerihavne, Hanstholm og Thyborøn, får nu en ekstra bevilling til oprensning af havneområderne på samlet 9 mio. kr. De fem mio. kr. er målrettet Hanstholm Havn og fire mio. kr. går til Thyborøn Havn. Det er ...

Read More »

Restriktioner overholdes ikke ved Kriegers Flak

Det er fortsat forbudt at fiske med bundslæbende redskaber eller benytte ankre i de restriktionszoner, der er udlagt for at beskytte arbejdet med de søkabler, der skal forbinde havmølleparken ved Kriegers Flak med det danske elnet. Det er Energinet.dk, der ...

Read More »

Kommissionen følger ikke ICES igen

Det ser ud til, at der er en tendens for de oplæg, som EU-Kommissionen har leveret til ministerrådet. Og det gælder både for oplægget til Østersøen og til Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. – Det er gennemgående for dette års TAC ...

Read More »