Home / Fiskeri (page 5)

Fiskeri

Så synger tobissæsonen på sidste vers for L 415

Rekordhøje landinger og den største tobiskvote i 10 år. Der har været tryk på, siden tobissæsonen åbnede den 1. april i år. Men alting har en ende – også en god tobissæson, hvilket skipper Finn Christensen, L 415 Stormy erkender, ...

Read More »

Conrad Hviid er godt tilfreds med tobissæsonen

Vejret er dejligt og vandet helt roligt i havnen i Thyborøn tirsdag aften ved 22-tiden, da L 854 Helle Ronny skal have losset omkring 400 tons tobis til TripleNine. Skipper og ejer Conrad Hviid er i godt humør og inviterer ...

Read More »

Tobis landingerne er rekordstore

Tobis landingerne er rekordstore og det er endda ikke helt slut endnu De samlede landinger efter 12 ugers fiskeri var 375.428 tons. På trods af rekordmængderne er der dog stadig et stykke vej til at få opfisket hele kvoten, som ...

Read More »

DFPO stopper oplagringsordning for rødspætter

De seneste år har Danmarks Fiskeriforening haft en åben oplagringsordning, der har været gældende for 4’er rødspætter i kvaliteterne E og A. Det har betydet, at Danmarks Fiskeriforening har haft mulighed for at opkøbe rødspætter, der er landet af foreningens ...

Read More »

Forureningen bliver mærkbar i mange år frem

De kommende otte til 10 år vil havmiljøet i Lillebælt og endnu længere væk være præget af det voldsomme udslip, der skete i februar 2016 fra havnen i Fredericia, da en tank brast sammen og brændte og samtidig lukkede store ...

Read More »

Fiskere går efter erstatning for kvælstofudslip i Fredericia

Fredericia Kommune er nu overbevist om, at det er Dan Gødning, der bærer ansvaret for, at der i februar 2016 blev udledt store mængder kvælstof i Lillebælt. Udledningen skete i forbindelse med storbranden på havnen, hvor mindst 4.000 tons kvælstof ...

Read More »

DTU Aqua gennemgår rådgivning for 2018

ICES rådgivningen for fiskeriet i bl.a. Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er lige på trapperne, og sædvanen tro tilbyder Danmarks Fiskeriforening sammen med DTU Aqua, at fiskerne kan få fremlagt og gennemgået rådgivningen, når den bliver offentliggjort. Det sker på et ...

Read More »

Fiskerne skal rapportere om tab af fiskegrej

Håndteringen af tabte redskaber og de såkaldte ”spøgelsesgarn” kommer jævnligt op i den miljø- og fiskeripolitiske debat. Tidligere i år har WWF bragt emnet på bane, og senest har Enhedslistens miljøordfører Maria Reumert Gjerding stillet spørgsmål til ministeren om, hvordan ...

Read More »

Der er mulighed for erstatning til fiskeriet

I henhold til Fiskeriloven er fiskerne erstatningsberettigede hvis ”foranstaltninger eller indgreb, der kan forårsage ulemper eller hindre fiskeriet i saltvandsområder, gøre bundforholdene uegnede til fiskeri eller i øvrigt påvirke fauna og flora på fiskeriterritoriet”. Energnet.dk er indstillet på, at der ...

Read More »

Energinet laver restriktionszoner omkring Kriegers Flak

De indledende arbejder i forbindelse med opbygningen af en havvindmøllepark på Kriegers Flak er nu i gang. Fra mølleparken vil der blive udlagt 2 stærkstrømskabler til ilandføring lidt sydvest for Rødvig på Stevns. Desuden skal der udlægges et kabel der ...

Read More »