Home / Fiskeri (page 57)

Fiskeri

Lønstrup indvier ny kystlandingsplads på lørdag

Nu er de klar med en renoveret udgave af kystlandingspladsen ved Lønstrup. Lørdag i denne uge er der indvielse af den moderniserede udgave fra 13.30 til 15. Arbejdet har været undervejs et stykke tid og har ført til, at der nu ...

Read More »

Fiskerikontrollen er måske klar til droneovervågning

Det skulle egentlig blot have været en testflyvning af en drone ved mundingen af Randers Fjord, men det endte med at bliver til en konfiskation af 56 ulovlige ålefælder – og et ønske om snart at kunne bruge droner til ...

Read More »

WWF manipulerer med tal for fisk i verdenshavene

Den europæiske paraplyorganisation for fiskere i EU-medlemslandene, Europeche, angriber nu miljøaktivisterne i WWV Verdensnaturfonden. Det sker i forlængelse af, at WWF i sidste uge under stor medieopmærksomhed lancerede en rapport, der angiveligt skulle vise, at fiskebestandene er blevet halveret over ...

Read More »

Mågerne skal ikke længere have fiskernes undermålsfisk

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen åbner nu op for, at danske fiskere kan søge om EU-midler til projekter, der kan øge indtjeningen i forbindelse med indførelsen af discard. Ministeren har bl.a. fokus på, at fiskerne skal få mere ud ...

Read More »

Gråsælen yngler i Vadehavet

Selv om man endnu ikke har et 100 procent sikkert bevis for det, så antager sælforskere i Danmark, at gråsælen nu er begyndt at yngle i Vadehavet. Det fortælle JyskeVestkysten, der refererer til en ny rapport fra Fiskeri- og Søfartsmuseet ...

Read More »

Jægere ser positivt på regulering af sæler

De danske jægere vil få en nøglerolle uanset om der bliver vedtaget en kontrolleret regulering af sæler i danske farvande, eller om der bliver indført jagttid på sæler. Og budskabet fra jægerne er, at de gerne medvirker til en egentlig ...

Read More »

Sælregulering er en samfundsopgave

– Det er det offentlige, der har besluttet, at sælen skal fredes, og så må det også være det offentlige, der tager ansvar for at regulere sælen, når der er behov for det – og det er der nu. Formanden ...

Read More »

De danske fiskebestande har det godt

Globalt set er mange fiskebestande truet, lød det fra Verdensnaturfonden tidligere i denne uge. Det dokumenterede de med en rapport – ”Living Blue Planet” – hvor de slog fast, at der er sket en halvering af havenes bestande af fisk ...

Read More »

Mindre fartøjer kan hente hjælp til landingserklæringer hos SIF

  Fiskerne skal, når de lander deres fangst, udfylde en landingserklæring, hvor de samlede landede mængder af alle arter skal fremgå. Mindre fartøjer, der fører papirlogbog, har 48 timer efter landingen er overstået til at udfylde og sende landingserklæringen. Når ...

Read More »

Rationsfiskerne har masser af kuller og kulmule

Der er fortsat en del kvote tilbage til rationsfiskeri på kuller i Skagerrak og Kattegat samt på kulmule i Nordsøen. For begge typer af fiskeri gælder det, at der er fisket under halvdelen af den samlede kvote her midtvejs i ...

Read More »