Home / Fiskeri (page 59)

Fiskeri

De danske fiskebestande har det godt

Globalt set er mange fiskebestande truet, lød det fra Verdensnaturfonden tidligere i denne uge. Det dokumenterede de med en rapport – ”Living Blue Planet” – hvor de slog fast, at der er sket en halvering af havenes bestande af fisk ...

Read More »

Mindre fartøjer kan hente hjælp til landingserklæringer hos SIF

  Fiskerne skal, når de lander deres fangst, udfylde en landingserklæring, hvor de samlede landede mængder af alle arter skal fremgå. Mindre fartøjer, der fører papirlogbog, har 48 timer efter landingen er overstået til at udfylde og sende landingserklæringen. Når ...

Read More »

Rationsfiskerne har masser af kuller og kulmule

Der er fortsat en del kvote tilbage til rationsfiskeri på kuller i Skagerrak og Kattegat samt på kulmule i Nordsøen. For begge typer af fiskeri gælder det, at der er fisket under halvdelen af den samlede kvote her midtvejs i ...

Read More »

Dana er taget på togt i Østersøen

Onsdag i denne uge var der afgang for forskningsskibet Dana fra København med retning mod Østersøen. De kommende to uger skal forskerne om bord på Dana forsøge at blive klogere på, om den markante indstrømning af iltrigt vand fra Nordsøen ...

Read More »

600 fiskeriforskere mødes i København

Hvordan sætter man fiskenes fordeling i havet på formel? Det er et af de mange spørgsmål, som biologer, forskere og andre med interesse for fiskeribiologi stiller hinanden og forsøger at finde svar på, når de i næste uge mødes i ...

Read More »

Fiskeriskolen håber på ekstra uddannelse

Uddannelsen til fiskeriinspektør varer to år, og Fiskeriskolen lægger allerede lokaler til enkelte elementer af uddannelsen. Men på Fiskeriskolen i Thyborøn håber man på, at man kan få hovedansvaret for uddannelsen, fortæller forstander Søren Hyllen Nielsen. – Vi mener selv, ...

Read More »

Sæler: Fiskere efterlyser politisk ansvar

To lokalforeningsformænd er godt trætte af de seneste politiske udmeldinger om regulering af sæler og midlertidig kompensation til de fiskere, der lider under sælernes hærgen. De mener, at politikerne er gået i intern “pudekamp”, og at de svigter fiskerne ved ...

Read More »

Muslingefiskere ser frem til god sæson

Siden mandag har muslingefiskerne været tilbage på fangst i Limfjorden, og de første meldinger er positive, lyder det fra formanden for Centralforeningen Limfjorden. – Jeg har personligt ikke været rundt i andet end to områder, så det er lidt svært lige ...

Read More »

Tre fiskeriafdelinger flytter

NaturErhvervstyrelsen har valgt at nedlægge og flytte tre af sine fiskeriafdelinger i provinsen. Det drejer sig om afdelingerne i Fredericia, Esbjerg og Roskilde, hvor fiskerne – og andre – fremover skal henvende sig i enten Kolding eller Ringsted. De tre ...

Read More »

Vestjyske havne holder fast i fiskeriet

De traditionelle fiskerihavne på den jyske vestkyst holder fast i fiskeriet som fundamenterne for havnenes eksistens og vækst, men supplerer med nye nicheforretninger, der skal sikre yderligere udvikling og vækst for havnene og de omgivende samfund. Dette var de tydelige ...

Read More »