Home / Fiskeri (page 60)

Fiskeri

Tungekvoten risikerer ikke at blive fisket op

Tungefiskerne i Kattegat og Skagerrak er fanget i noget af et paradoks. De har oplevet markante reduktioner på kvoten igennem de seneste år, men samtidig er det et faktum, at en stor del af den reducerede kvote endnu ikke er ...

Read More »

ICES anbefaler fordobling af rejekvoten i 2016

Det Internationale Havforskningsråd – ICES – har midt i denne uge offentliggjort sin rådgivning for 2016 for rejefiskeriet i Skagerrak og Norskerennen. Og der er godt nyt for rejefiskerne – videnskaben anbefaler nemlig en TAC, der er omtrent dobbelt så ...

Read More »

Nordmænd taler om makrel-comeback i norsk zone

Makrellen har de senere år fået en langt større udbredelse mod vest og nord i Atlanterhavet, men nu begynder norske fiskere at tale om, at makrellen har ændret vandringsmønster igen – og denne gang er der tale om et comeback ...

Read More »

DFPO glæder sig over forhøjelse af brislingekvoten

Danmarks Fiskeriforening PO er fortsat kritisk over, at EU-systemet har været unødvendigt langsommeligt i forbindelse med at få sikret den nødvendige forhøjelse af brislingekvoten i Nordsøen. Men samtidig anerkender DFPO den indsats, der er lagt for dagen hos såvel minister ...

Read More »

Brislingekvoten er sikret og fiskeriet kan fortsætte

Der er nu sikkerhed for, at forhøjelsen af brislingekvoten i Nordsøen er på plads, og derfor har NaturErhvervstyrelsen meldt ud, at fartøjer med IOK på brisling kan fortsætte deres fiskeri eller genoptage det øjeblikkeligt. NaturErhvervstyrelsen baserer sin udmelding på, at ...

Read More »

ICES anbefaler stigning for Atlantoskandisk sild

ICES-RÅDGIVNING Fordelingen mellem kyststaterne og EU er  stadig uafklaret Selvom man i en årrække har konstateret en lav tilgang af ungfisk, anbefaler ICES i deres rådgivning for 2016 en kvotestigning for atlantoskandisk sild på 12 procent. Stigningen skyldes en kombination ...

Read More »

ICES: Hestemakrelkvote kan stige

Sidste år skabte de danske fiskefartøjer ifølge NaturErhvervstyrelsens landingsregister en bruttoomsætning for hestemakrel på 40,2 millioner kroner. I år indtil i dag lyder bruttoomsætningen på 24,4 millioner kroner. Derfor er rådgivningen omkring kvoter for 2016 fra ICES omkring hestemakrel ikke ...

Read More »

Iltsvind fortsatte ind i september

Områder syd for Fyn og flere sydjyske fjorde var i september fortsat ramt af iltsvind. Den kraftige blæst i midt i september har dog bremset udviklingen af iltsvind og til med var blæsten formentlig årsag til, at iltforholdene i nogle ...

Read More »

Museum har fundet ny direktør

Det bliver den 40-årige David Mouritzen, der overtager direktørposten på Fiskeri- og Søfartsmuseet efter de Morten Hahn Pedersen. Det meddeler museets formand i en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at den nye direktør dog først tiltræder stillingen i starten af 2016. ...

Read More »

Kommissionen truer med kraftig reduktion i vest

EU-Kommissionen har været langsom med sin melding på TAC / kvote for torsken i den vestlige Østersø for 2016, men nu forslaget langt om længe lagt på bordet. Og det er desværre med en kraftig reduktion af kvoten sammenlignet med ...

Read More »