Home / Fiskeri (page 63)

Fiskeri

Fiskere efterlyser mandsmod hos politikere

De seneste udmeldinger om regulering af sæler og kompensation for sælskader efterlader fiskerne på Bornholm i et tomrum. Det slår formanden for Bornholms & Christianøs Fiskeriforening, Thomas Thomsen, fast over for Bornholms Tidende. Og han efterlyser mandsmod hos politikerne. – ...

Read More »

Muslingefiskeriet i Limfjorden bliver åbnet i dag

Fiskerne i Limfjorden kan igen fiske muslinger i blandt andet Løgstør Bredning og Lovns Bredning. Det er NaturErhvervstyrelsen, der har genåbnet fiskeriet efter den traditionelle sommerlukning, og det sker med en markant kvoteforhøjelse for Løgstør Bredning. I Løgstør Bredning er ...

Read More »

MSC-certificeringer trækker ud

Rødspætterne i Skagerrak må vente nogle måneder på at få det blå stempel af MSC. Det er ventetid på ICES rådgivning for rødspætter i Skagerrak, der er årsag til, at MSC-certificeringen ikke når at blive gjort færdig i september, som ...

Read More »

Brislingekvote er øget med 30.000 tons

  NaturErhvervstyrelsen har netop meddelt, at brislingekvoten i Nordsøen bliver øget med 30.000 tons her og nu. Der er tale om en såkaldt overbooking af kvoten baseret på en positiv rådgivning fra ICES, der formentlig vil munde ud i en ...

Read More »

Socialdemokater er valne over for sælkompensation

Mange fiskere efterlyser en kompensationsordning på grund af sælernes hærgen, men det bliver ikke modtaget med begejstring hos socialdemokraterne. Partiets fiskeriordfører, Simon Kollerup, slår over for Fiskeri Tidende fast, at det ikke er noget, som Socialdemokraterne af egen drift vil ...

Read More »

Venstre vil ikke give kompensation for sæler

De danske fiskere skal ikke forvente, at regeringen kommer med et tilbud om kompensation for de skader, som sæler forvolder på deres fangst og deres redskaber. Thomas Danielsen – partiets fiskeripolitiske ordfører – er nemlig blankt afvisende over for forslaget. ...

Read More »

DFPO: Fiskerne skal have kompensation

De kystnære fiskere har afgørende brug for, at der her og nu bliver iværksat en kompensationsordning. Mange af fiskerne er allerede stoppet som følge af, at de mister indtjening på grund af de skader, som sælerne forvolder på deres fangst, ...

Read More »

Skarven går to procent frem

  Nye tal for bestanden af skarv i Danmark viser en fremgang på to procent fra 2014 til 2015. Det er DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, der hvert år offentliggjør tallene for bestandens støttelse. I 2015 blev ...

Read More »

Iltsvind er kommet tidligere end forventet

Den første årlige iltsvindsrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser, at iltsvindet er kommet tidligt i det nordlige Bælthav. Allerede i juni, hvilket er usædvanligt tidligt for området, blev der registreret iltsvind. Også i ...

Read More »

Fiskeriet efter brisling er i top

En positiv rådgivning fra ICES Det Internationale Havforskningsråd ved halvårsskiftet for brisling i Nordsøen, har fået fiskerierhvervet til at anmode Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen, om aktivt at arbejde for en forhøjelse af brislingekvoten allerede i indeværende år. Forventningen ...

Read More »