Home / Fiskeri (page 67)

Fiskeri

DFPO glæder sig over forhøjelse af brislingekvoten

Danmarks Fiskeriforening PO er fortsat kritisk over, at EU-systemet har været unødvendigt langsommeligt i forbindelse med at få sikret den nødvendige forhøjelse af brislingekvoten i Nordsøen. Men samtidig anerkender DFPO den indsats, der er lagt for dagen hos såvel minister ...

Read More »

Brislingekvoten er sikret og fiskeriet kan fortsætte

Der er nu sikkerhed for, at forhøjelsen af brislingekvoten i Nordsøen er på plads, og derfor har NaturErhvervstyrelsen meldt ud, at fartøjer med IOK på brisling kan fortsætte deres fiskeri eller genoptage det øjeblikkeligt. NaturErhvervstyrelsen baserer sin udmelding på, at ...

Read More »

ICES anbefaler stigning for Atlantoskandisk sild

ICES-RÅDGIVNING Fordelingen mellem kyststaterne og EU er  stadig uafklaret Selvom man i en årrække har konstateret en lav tilgang af ungfisk, anbefaler ICES i deres rådgivning for 2016 en kvotestigning for atlantoskandisk sild på 12 procent. Stigningen skyldes en kombination ...

Read More »

ICES: Hestemakrelkvote kan stige

Sidste år skabte de danske fiskefartøjer ifølge NaturErhvervstyrelsens landingsregister en bruttoomsætning for hestemakrel på 40,2 millioner kroner. I år indtil i dag lyder bruttoomsætningen på 24,4 millioner kroner. Derfor er rådgivningen omkring kvoter for 2016 fra ICES omkring hestemakrel ikke ...

Read More »

Iltsvind fortsatte ind i september

Områder syd for Fyn og flere sydjyske fjorde var i september fortsat ramt af iltsvind. Den kraftige blæst i midt i september har dog bremset udviklingen af iltsvind og til med var blæsten formentlig årsag til, at iltforholdene i nogle ...

Read More »

Museum har fundet ny direktør

Det bliver den 40-årige David Mouritzen, der overtager direktørposten på Fiskeri- og Søfartsmuseet efter de Morten Hahn Pedersen. Det meddeler museets formand i en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at den nye direktør dog først tiltræder stillingen i starten af 2016. ...

Read More »

Kommissionen truer med kraftig reduktion i vest

EU-Kommissionen har været langsom med sin melding på TAC / kvote for torsken i den vestlige Østersø for 2016, men nu forslaget langt om længe lagt på bordet. Og det er desværre med en kraftig reduktion af kvoten sammenlignet med ...

Read More »

Så er det tid til at indstille Årets Læreplads

Den 27. november – i forbindelse med overrækkelsen af “Blå Bevis” til de færdiguddannede fiskere fra Fiskeriskolen – bliver Årets Læreplads også hædret. Men det forudsætter, at der kommer indstillinger – og dem efterlyser man nu fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, der ...

Read More »

Bifangst af krabber kan give 100 mio. kr. om året

Bifangst af krabber i fiskeriet er i dag en irritation for mange fiskere, som beholder krabbekløerne, men smider krabbehusene over bord efter knusning. Et nyt projekt vil forsøge at etablere en bæredygtig udnyttelse af krabbebifangsten til gavn for hele fødevarekæden. ...

Read More »

Brislingeforhøjelse bliver på 110.000 tons

Den danske miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen melder nu ud, at de danske fiskere får den ønskede forhøjelse af brislingekvoten for den resterende del af 2015. Forhøjelsen bliver i følge en pressemeddelelse fra ministeren på 110.000 ton, hvor af ...

Read More »