Home / Indland (page 10)

Indland

Energistyrelsen udbyder kystnære havvindmøller

Energistyrelsen er nu klar til at udbyde de seks projekter, hvor der skal bygges kystnære havvindmøller på op til 350 MW. De seks områder er Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm. Disse følges nu op af ...

Read More »

Der er tobis på alle pladser

– Der er mange tobis på de fleste fiskepladser. Vi fanger fisk på alle pladser, så det er et godt fiskeri, som vi ikke kan klage over, fortæller Dan Schmidt, der er skipper på L 526 Lonny Hedvig. Da Fiskeri ...

Read More »

Fiskeri Tidende mangler på Sjælland

Der er ingen abonnenter på Sjælland, der har modtaget Fiskeri Tidende uge 18 – altså den udgave af Fiskeri Tidende, der udkom lørdag den 2. maj. Det skyldes, at distributøren af Fiskeri Tidende glemte at aflevere aviserne på fordelingstedet, så ...

Read More »

Op mod 300 tons tobis på en times slæb

Fiskefartøjerne ligger lige nu i kø ved FF Skagens fabrikker i Skagen og Hanstholm for at losse deres last af tobis. Tilgangen af tobis er så stor, at begge fabrikker kører på maksimal kapacitetsudnyttelse, og fiskernes fangstrater er særdeles gode. ...

Read More »

Rapport bakker fiskernes argumenter op

Garnfiskerne har længe peget på, at de vil give store problemer, hvis den nuværende dispensation til fortsat at kunne bruge blyholdige synkeliner bliver inddraget, når den udløber i sommeren 2017. Derfor er der glæde over, at en rapport fra Miljøstyrelsen ...

Read More »

Fartøjsejer kan få indblik i ”scoreliste”

Fiskerikontrollører arbejder med såkaldte ”Scorelister”, hvor fiskefartøjer med mindre god regelefterlevelse scorer højt i forhold til fartøjer med god regelefterlevelse. På den måde kan man målrette kontrollen mod de fartøjer, der har svært ved at overholde reglerne. – Vi har ...

Read More »

Garnfartøjer får alvorlige problemer med blyforbud

De danske garnfartøjer er fortsat fritaget for kravet om, at de ikke må bruge blyholdige fiskeredskaber. Og en ny rapport udarbejdet for Miljøstyrelsen viser, at det får alvorlige konsekvenser for fartøjerne, hvis de tvinges til at bruge fiskeredskaber, der bruger ...

Read More »

Fiskerikontrol: Fiskerne skal også have kredit

Læsø østerby

Selvom NaturErhvervstyrelsens rapport ”Fiskerikontrol 2014” viser, at antallet af overtrædelsessager med godt 300 ligger på niveau med 2013, så er antallet af alvorlige overtrædelser og antallet af alarmer som følge af tilstedeværelse i områder med fiskerirestriktioner faldet massivt. I rapporten ...

Read More »

NaturErhvervstyrelsen har fokus på ensartethed

Fiskeri er i sagens natur ikke et stationært erhverv, og fiskerne lander ofte i forskellige havne. Det betyder også, at de møder forskellige kontrollører på havet og i havnene rundt om i landet. Af og til giver fiskerne udtryk, for ...

Read More »

Lystfisker forsøgte at fuske sig til præmie

Den gamle skrøne om, at lystfiskere har uendelig svært ved at vurdere størrelsen på deres fangst, fik en lidt anderledes drejning under en fiskekonkurrence. Her blev en lystfisker grebet i fusk – fangsten havde han nemlig købt i en fiskehandel ...

Read More »