Home / Indland (page 10)

Indland

Valg udskyder Marine Ingredient Denmarks temamøde

  Statsminister Helle Thorning-Schmidt havde ikke taget Marine Ingrediens Denmark i ed, da hun udskrev valget til den 18. juni. Det var nemlig lige den dato Marine Ingrediens Denmark havde valgt til deres temamøde ”Fiskeproteiner og fiskeolie – en styrkeposition ...

Read More »

Søstjernefiskeri får GUDP-midler

Det stigende antal søstjerner i danske fjorde og kyster er ødelæggende for muslingebestanden og dermed også muslingefiskeriet. Det er udgangspunktet for projektet STARPRO hos DTU Aqua og Dansk skaldyrscenter, som har til formål at undersøge hele værdikæden fra bæredygtigt fiskeri ...

Read More »

Markant skagbo fylder 60 år

  S 306 Starholm står der på siden af jollen, som står i gårdspladsen på Jens A. Borups ejendom Starholm i Kandestederne. S’et i registreringsnummeret vidner, om at fartøjet hører til i Skagen. Og Skagen har de seneste 45 år ...

Read More »

Sportsfiskere ønsker regulering for skarven

Sportfiskerne har nu bedt miljøminister Kirsten Brosbøl om at regulere for skarvne i Skjern Å og omkring Ringkøbing Fjord. Skarven er nemlig en voksende trussel mod vildlaksen, skriver sportsfiskerforbundet i et brev til ministeren. Ifølge dr.dk siger biolog ved Danmarks ...

Read More »

Hanstholmkutter fik lig i nettet

Hanstholm fartøjet HM 120 Astoria fik tirsdag i denne uge et lig i nettet under fiskeri et par timers sejlads fra Hanstholm. Fartøjet sejlede liget til hanstholm Havn, og det er nu bragt til Retsmedicinsk Institut i Aarhus, hvor man ...

Read More »

Venstre kræver hastesamråd om tobis

Den fiskeripolitiske ordfører for Venstre, Thomas Danielsen, har indkaldt fødevareminister Dan Jørgensen i et hastesamråd i et forsøg på at fastholde tobisfiskeriet i Område 1. Han finder det “helt vanvittigt, at ministerens vilje til et bedre fiskeri ikke er til ...

Read More »

Tobisstop er det glade vanvid

Fødevareministeriet har valgt at stoppe for videre tobisfiskeri på Doggerbanke, der er det store fiskeområde for tobisfiskerne i Danmark. Kvoten er opbrugt, men Danmarks Fiskeriforening PO kalder stoppet – der sker, mens tobissæsonen er på sit højeste – for ”det ...

Read More »

Tobiskvoten bliver ikke forhøjet i 2015

Fiskerisektoren, repræsenteret ved Danmarks Fiskeriforening PO, Danmarks Pelagiske Producentorganisation og Marine Ingredients Denmark, har mandag den 18. maj 2015 afholdt møde med DTU Aqua – den danske forskningsinstitution for fiskeri. Formålet med mødet var at undersøge, om der er mulighed ...

Read More »

Tobisfiskerne ser en anden virkelighed end biologerne

Fødevareminister Dan Jørgensen og biologerne fra DTU Aqua frygter for, at tobisbestanden er truet, og at det derfor ikke kan komme på tale at arbejde for en kvoteforhøjelse, der ellers vil sikre masser af arbejdspladser i de vest- og nordjyske havne. ...

Read More »