Home / Indland (page 20)

Indland

Minister beslutter ny mærkning af garn og ruser

Dan Jørgensen har besluttet, at der skal ske en anden afmærkning af ruser og garn. Det bliver meldt ud i en pressemeddelelse fra NaturErhvervstyrelsen fredag den 20. februar – selv om bl.a. Danmarks Fiskeriforening PO er blevet bedt om at komme ...

Read More »

Lille tungekvote blev fisket på én uges fiskeri

1.200 kilo tunge i Kattegat er ikke nok til at holde fiskefartøjet AS 520 Bjarke i gang i mere end én uge i år, og det er et problem ikke bare for fiskeskipper Morten Hansen fra AS 520, der gerne ...

Read More »

25 nye fartøjer er tilmeldt kystfiskerordningen

Sidste års meget omtalte kystfiskerordning, hvor der er mulighed for at få ekstra fiskerettigheder af torsk, tunge og rødspætter i en række farvande, havde også en indbygget mulighed for ny-tilmelding i årets første måned. For i løbet af januar måned ...

Read More »

DFPO sætter gang i certificering af blåmuslinger

Danmarks Fiskeriforening PO har nu indledt sin egen certificeringsproces for fiskeriet af blåmuslinger og hjertemuslinger i Limfjorden. Fiskeriet på blåmuslinger er allerede certificeret af MSC – Marine Stewardship Council – for virksomheden Vilsund Blue, men i fremtiden vil altså også ...

Read More »

Tobisrådgivning er klar den 23. februar

ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd – har offentliggjort datoerne for, hvornår en lang række af de kommende rådgivninger for forskellige bestand er klar. Den meget omfangsrige kalender – der strækker sig frem til sommerferieperioden i år – fortæller blandt andet, ...

Read More »

Hanstholm Havn ansætter ny mand

Den planlagte udvidelse af Hanstholm Havn har fået ny fart med ansættelsen af den 45-årige Morten Lund. Han skal nemlig fra den 1. marts sætte fornyet fart i den udviklingsplan, der med et mål på 2 milliarder kroner skal udvikle ...

Read More »

Energinet.dk vil undersøge havbunden i Øresund

Første marts går Energinet.dk i gang med et survey, der skal undersøge havbunden forud for nedlægningen af to nye 132 kV-kabler i Øresund. De to nye kabler skal erstatte to eksistrerende kabler i Øresund. Survey´et omfatter en række fysiske og ...

Read More »

Spørgeskema til undersøgelse af sygdomme er udsendt

Center for Maritim Sundhed og Samfund har sendt et spørgeskema til samtlige erhvervsfiskere i Danmark. Det sker for at undersøge om der har været tale om et fald i antallet af erhvervssygdomme for fiskere. Det er Center for Maritim Sundhed ...

Read More »

Øresund: Flertal vil afvente fagfolk

Der er endnu et stykke vej, indtil et eventuelt forbud mod bl.a. sandsugning i Øresund kan blive en realitet. For selv om der i Folketinget er en række miljøordførere, der bakker op om idéen, så udgør de endnu et mindretal ...

Read More »

Venstre vil have flere udvalg ind i Kattegat-sag

Læsø østerby

To nordjyske venstrepolitikere inddrager nu flere af udvalgene i Folketinget i sagen om de fredninger af områder i Kattegat, som miljøminister Kirsten Brosbøl og fødevareminister Dan Jørgensen har fremlagt forslag om. De to er borgmester på Læsø, Tobias B. Johansen, ...

Read More »