Home / Indland (page 20)

Indland

Agersø Skibsværft bliver til museum

Det gamle træskibsværft på Agersø bliver nu omdannet til museumsværft og søfartshistorisk center. Men det bliver ikke kun udstillinger, der bliver plads til – det gamle værft skal også lægge lokaler til restaurering af gamle træskibe og fungere som aktivitetscenter ...

Read More »

Muslingefiskeri åbner ved Fyn og den jyske østkyst

NaturErhvervstyrelsen har netop åbnet for fiskeri på 8.000 tons blåmuslinger til en anslået værdi af omkring 7,5 mio. kroner i en række områder ved Fyn og langs den jyske østkyst. Tilladelserne er uddelt til i alt seks fartøjer, og den ...

Read More »

Muslingerne er livsnerven for Jegindø Havn

En udvidelse af Jegindø Havn har længe været et stort ønske i det lille samfund på Jegindø, og nu er drømmen ved at blive realiseret. Havneprojektet, der forventes at have en samlet anlægssum et sted mellem 12 og 13 millioner ...

Read More »

Lokal S-formand skælder ud på S-ministre over Kattegat

Den lokale formand for Socialdemokraterne i Frederikshavn er godt og grundigt træt af to af ministrene på Christiansborg – partifællerne Dan Jørgensen og Kirsten Brosbøl. Det gælder de miljøbegrænsninger, som de to socialdemokrater vil have gennemført i Kattegat – for ...

Read More »

Styrelse vil forlænge pinger-dispensation

Hvis det står til NaturErhvervstyrelsen vil visse garnfiskere kunne få forlænget den nuværende dispensation for brug af pingere. Styrelsen har netop sendt et udkast til ny bekendtgørelse i høring, og heraf fremgår det, at man er indstillet på at forlænge ...

Read More »

Thy og Mors får ny Fiskeri-LAG

Torsdag i denne uge er der indkaldt til informations- og opstartsmøde for den ny Fiskeri LAG for Thy og Mors, der skal fungere i perioden fra 2014 til og med 2020. Det er Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter, der ...

Read More »

Vandet er blevet klarere i Kattegat

Målt på sigtdybde var vandet i Kattegat og i andre åbne, indre danske farvande i 2013 det klareste siden 1989. Det fremgår af rapporten ”Vandmiljø og Natur 2013” fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Større ...

Read More »

Nyt fartøj sikrer fremgang for rejefiskere på Rømø

Prisen på hesterejerne faldt i 2014 i forhold til året før. Men der er i øjeblikket tale om gode priser på hesterejer, lød det fra formand Oluf Stenrøjl Kristensen på Rømø Fiskeriforenings generalforsamling. Mens de udenlandske landinger faldt, så øgedes ...

Read More »

Bønnerup-fiskerne er truet af nedskæringer og sæler

Fiskerne i Bønnerup Fiskeriforening er meget afhængige af tungekvoten, fortalte Per Skødt Hansen, formand for fiskeriforeningen, på generalforsamlingen. Derfor er det heller ikke særlig velset, at tungekvoten i indeværende år er nedskrevet med 42 procent. Sælerne er også et af ...

Read More »

Venstre vil have ministre i samråd om Kattegat

Såvel fødevareminister Dan Jørgensen som Kirsten Brosbøl bliver nu bedt om at møde i et fælles samråd mellem Fødevareudvalget og Miljøudvalget for at forklare sig i forhold til de begrænsninger af fiskeriet, som de to ministre ønsker i Kattegat. Det ...

Read More »