Home / Indland (page 20)

Indland

Tegn på at torsk er i bedre kondition

Magre torsk uden en kødfyldt filet har ofte været det triste syn for de bornholmske fiskere, når de hev deres grej, og det er ikke gunstigt for prisen.  Men nu er der tegn på, at torskene er ved at komme ...

Read More »

Ferskvandsfiskeriforening efterlyser et sagligt og videnskabeligt grundlag

Optimismen og forventningerne omkring det oplæg til en visionsplan for det rekreative fiskeri, som fødevareminister Dan Jørgensen i efteråret lagde frem, var stor hos de fire organisationer på området, Danmarks Sportfiskerforbund, Dansk Amatørfiskeriforening, Danske Fritidsfiskeriforening og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, da ...

Read More »

Dan Jørgensen bestiller rapport om lystfiskerøkonomi

Fødevareminister har bestilt en rapport, der skal fortælle “om den samfundsøkonomiske betydning af lystfiskeriet”, som det hedder i en pressemeddelelse fra NaturErhvervstyrelsen fra fredag den 20. februar. I alt bliver der afsat 200.000 kroner til rapporten. I pressemeddelelsen hedder det videre: ...

Read More »

Minister beslutter ny mærkning af garn og ruser

Dan Jørgensen har besluttet, at der skal ske en anden afmærkning af ruser og garn. Det bliver meldt ud i en pressemeddelelse fra NaturErhvervstyrelsen fredag den 20. februar – selv om bl.a. Danmarks Fiskeriforening PO er blevet bedt om at komme ...

Read More »

Lille tungekvote blev fisket på én uges fiskeri

1.200 kilo tunge i Kattegat er ikke nok til at holde fiskefartøjet AS 520 Bjarke i gang i mere end én uge i år, og det er et problem ikke bare for fiskeskipper Morten Hansen fra AS 520, der gerne ...

Read More »

25 nye fartøjer er tilmeldt kystfiskerordningen

Sidste års meget omtalte kystfiskerordning, hvor der er mulighed for at få ekstra fiskerettigheder af torsk, tunge og rødspætter i en række farvande, havde også en indbygget mulighed for ny-tilmelding i årets første måned. For i løbet af januar måned ...

Read More »

DFPO sætter gang i certificering af blåmuslinger

Danmarks Fiskeriforening PO har nu indledt sin egen certificeringsproces for fiskeriet af blåmuslinger og hjertemuslinger i Limfjorden. Fiskeriet på blåmuslinger er allerede certificeret af MSC – Marine Stewardship Council – for virksomheden Vilsund Blue, men i fremtiden vil altså også ...

Read More »

Tobisrådgivning er klar den 23. februar

ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd – har offentliggjort datoerne for, hvornår en lang række af de kommende rådgivninger for forskellige bestand er klar. Den meget omfangsrige kalender – der strækker sig frem til sommerferieperioden i år – fortæller blandt andet, ...

Read More »

Hanstholm Havn ansætter ny mand

Den planlagte udvidelse af Hanstholm Havn har fået ny fart med ansættelsen af den 45-årige Morten Lund. Han skal nemlig fra den 1. marts sætte fornyet fart i den udviklingsplan, der med et mål på 2 milliarder kroner skal udvikle ...

Read More »

Energinet.dk vil undersøge havbunden i Øresund

Første marts går Energinet.dk i gang med et survey, der skal undersøge havbunden forud for nedlægningen af to nye 132 kV-kabler i Øresund. De to nye kabler skal erstatte to eksistrerende kabler i Øresund. Survey´et omfatter en række fysiske og ...

Read More »