Home / Østersøen 2017

Østersøen 2017

Dansk formand for Østersø-råd

Det er en dansker, der nu siddder i spidsen for det rådgivende råd for Østersøen, AC´en. På en ekstraordinær generalforsamling, der blev afviklet i Gdynia i Polen, var der ensstemming opbakning bag den danske kandidat, direktør for Danmarks Pelagiske PO, ...

Read More »

EU-Kommissær holdt sig indenfor rammerne i forvaltningen for Østersøen

EU-Kommissær Karmenu Vella var klar over ICES rådgivning for 2018 i den vestlige Østersø, men forvaltningsplanen gjorde det ikke muligt at øge TAC helt op til de 6.066 tons, skriver han i et svar. Det var forvaltningsplanen for Østersøen, der ...

Read More »

EU oplæg truer de små havne og det kystnære fiskeri

Hvis EU-Kommissionens oplæg til TAC for den vestlige Østersø i 2018 kommer til at blive vedtaget af ministrene i oktober, så er udsigterne for det kystnære fiskeri i de indre farvande for alvor dyster. Faktisk er det så skræmmende, at ...

Read More »

Østersøen er lukket land – nu venter Nordsøen

Fra den 1. februar og halvanden måned frem er der lukket for torskefiskeriet i den vestlige Østersø. Og selv om kvoten blev kraftigt beskåret, har det betydet en travl januar for en del fiskere i bestræbelserne på at lande en ...

Read More »

Østersø-borgmestre var i Bruxelles

  En større delegation med borgmestre fra de kommuner, der har fiskerihavne ud til Østersøen, var i denne uge i Bruxelles, hvor de bl.a. havde møde med EU-Kommissionen. Formanden for Bælternes Fiskeriforening, Allan Buch, var med på turen, hvor dagsordenen for den danske ...

Read More »

Borgmestre fortsætter kamp i EU

Selv om det ikke lykkedes at få ændret på det lange torskestop i fiskeriet i den vestlige Østersø i år, så fortsætter en række borgmestre sammen med Danmarks Fiskeriforening PO fortsat kampen for at undgå, at fiskerne havner i den ...

Read More »

Det er sidste udkald for Bagenkop

Da Ministerrådet i efteråret 2015 vedtog en udvidet lukkeperiode for torskefiskeriet i den vestlige Østersø, stod det klart for alle fiskere i området, at det ville give store problemer. Det gjorde fiskerne opmærksom på, og signalet er nået frem til ...

Read More »

Esben Lunde Larsen afviser kompensation

Der er mange fiskere, der har haft håb om, at de kunne få kompensation for, at de under lukkeperioden i den vestlige Østersø, ikke kan fiske. Men miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er på linje med sin forgænger på ...

Read More »

Minister afviser oplægningsstøtte i Østersøen

De tyskere fiskere har mulighed for oplægningsstøtte, men det kommer ikke til at ske for de danske fiskere i Østersøen, der frem til udgangen af marts måned er bundet til kajen, hvis de ikke har mulighed for at gå i ...

Read More »

Lukkeperioden må ikke gentages i 2017

Danmarks Fiskeriforening PO har siden beslutningen om lukkeperioden på Ministerrådsmødet i oktober 2015 kæmpet for at få omgjort beslutningen eller i hvert fald lempet på forholdene. Det er ikke lykkedes at komme igennem med, og det ærgrer næstformand i DFPO, ...

Read More »