Home / Østersøen 2017 (page 2)

Østersøen 2017

Jægere skal kunne nedskyde sæler

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen lægger op til, at andre end erhvervsfiskere skal have lov til at nedskyde sæler, der generer erhvervsfiskere. Altså at der bliver tale om en egentlig regulering af bestanden af gråsæler af hensyn til fiskernes muligheder ...

Read More »

En tredjedel af omsætningen går tabt

  – Jeg er så rasende, udbryder Jan Rasmussen skipper på KR 164 Taja, da Fiskeri Tidende spørger, om hvad lukkeperioden fra 15. februar betyder for den Agersø baserede fisker. Den nye lukkeperiode i den vestlige Østersø betyder, at KR ...

Read More »

Lukkeperiode sender fiskesalgsforening til tælling

Faaborg Fiskesalgsforening har sin gyldne periode i første kvartal. Her skaber fiskesalgsforeningen den omsætning, der skal til for at holde skindet på næsen resten af året. Men i år er der stukket en kæp i hjulet i form af den ...

Read More »

Eva Kjer Hansen vil ændre regler for sæljagt

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen er formentlig på vej til at ændre på kravet om afstand i forbindelse med nedskydning af sæler. Hun mener således, at kravene forhindrer en regulering af sælerne til gavn for de kystnære garnfiskere. Som reglerne er nu, ...

Read More »

Forvaltningsplan for sæler er klar sidst på året

Der bliver lige nu arbejdet på at få en ny forvaltningsplan for sæler i danske farvande gjort færdig. Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen regner med, at den er klar ved udgangen af 2016, og her vil de langsigtede målsætninger ...

Read More »

Minister godkender planer om nyt elkabel i Østersøen

Den danske energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har godkendt Energinet.dk´s ansøgning om et nyt elkabel tværs over Østersøen. Kablet, der skal forbinde det danske og det tyske elnet, kræver godkendelse af den danske minister, inden projekteringen igangsættes. Og ...

Read More »

Ingen dagpenge i lukkeperiode i vestlig Østersø

Når der lukkes for fiskeri den vestlige Østersø fra den 15. februar og frem til den 31. marts, så er der ikke mulighed for fiskerne at få dækket deres tab af indtægt via dagpenge. Det fastslår fagforeningen ASE, hvor en ...

Read More »

Borgmester vil ændre torskestop

Fiskerne i den vestlige Østersø har borgmesterlig opbakning til deres krav om, at den nye lukkeperiode for torskefiskeriet i den vestlige Østersø skal ændres. Det fremgår af en melding fra borgmester Bjarne Nielsen, Langeland Kommune. – Der skal ændres på ...

Read More »

Hans Erik Stærke er sidste mand i Marstal

Siden han var 15 år har Hans Erik Stærke fisket, og det er nu blevet til 36 år som erhvervsfisker. Men han er den sidste fisker i Marstal, og med udsigt til både en lavere kvote på torsk og en ...

Read More »

Fynske fiskerihavne er presset helt i bund

Det er et fælles kendetegn for de fynske fiskerihavne, at de alle er under hårdt pres. Landingerne af fisk er faldet dramatisk over de seneste 20 år, og eftersom havnene får betaling til drift af servicefaciliteterne – fx isværk og ...

Read More »