Home / Østersøen (page 3)

Østersøen

Esben Lunde Larsen er alene med danske krav

Den danske miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, er i disse timer til Ministerrådsmøde i Luxembourg for at forhandle fiskerimulighederne for Østersøen i 2017 på plads. Men det er langt fra en minister, der er på bølgelængde med sine ministerkollegaer. ...

Read More »

Jeg har fisket siden jeg var 15

De har alle sammen kendingsbogstavet D på nummerpladen. På trods af det sene tidspunkt på sæsonen er der fortsat en del tyske turister i Bagenkop, og en vigtig del af ferieoplevelsen er at komme ned og mærke stemningen i fiskerihavnen. ...

Read More »

Ministerrådet har Østersøens fremtid i sine hænder

ØSTERSØEN Fiskerimulighederne for torskefiskerne i den vestlige Østersø er altafgørende for erhvervsfiskeriets fremtid, når Ministerrådet træder sammen i næste uge Det er langt fra hverdag for Ministerrådet, at de skal tage stilling til fiskerimulighederne i et kommende år, og at ...

Read More »

Den lange vej mod kvotefastsættelsen

Efteråret 2015 Bælternes Fiskeriforening får lavet rapport, der beskriver konsekvenserne af den udvidede lukkeperiode, som Ministerrådet på deres samling i oktober 2015 vedtager med ikrafttræden fra midt i februar til udgangen af marts i 2017. Juni 2016 ICES fremlægger deres ...

Read More »

DTU Aqua: Torskebestanden er ikke i krise

De danske biologer er ikke i tvivl, når det handler om, hvordan torskebestanden i den vestlige Østersø har det: Den har det ikke godt, men der er langt fra tale om, at bestanden er i krise endsige i fare for ...

Read More »

LIFE støtter stor reduktion i Østersøen

Den fælleseuropæiske organisation for kystnære fiskerier har valgt at følge trop med såvel ICES som EU-Kommissionen i forhold til TAC-fastsættelsen for torskefiskeriet i den vestlige Østersø for 2017. Det betyder, at organisationen – der bryster sig af at understøtte det ...

Read More »

Fiskere er rystet over reduktion i den østlige Østersø

  Det er ikke kun torskefiskeriet i den vestlige Østersø, der står til at blive reduceret i 2017. Det gælder også for fiskeriet i den østlige Østersø – det vil sige fiskeriet syd, øst og nord for Bornholm. Her foreslår ...

Read More »

Bælternes Fiskeriforening: Omsætningen falder voldsomt

  Kommissionens forslag skærer den samlede torskekvote – TAC i fagsprog – fra 12.720 tons i år til 1.588 tons i den vestlige Østersø i 2017. Heraf vil den danske andel af kvoten i den vestlige Østersø blive på knap ...

Read More »

Fiskernes argumenter er fejet til side af EU-Kommissionen

Danmarks Fiskeriforening PO er rystet over, at EU-Kommissionen følger den biologiske anbefaling for torskekvoten i den vestlige Østersø uden at skele til fiskernes argumenter – det vil være dødsstødet for fiskeriet, hvis forslaget bliver vedtaget på Ministerrådsmødet i oktober De ...

Read More »

Kommissionen foreslår kæmpe reduktion på torsk i Østersøen

EU-Kommissionen er nu kommet med sine forslag til torskekvoterne i Østersøen for 2017. Og helt som frygtet vælger Kommissionen at følge trop på den rådgivning, som ICES – Det Internationale Havforskningsråd – kom med tidligere på året. Det betyder, at ...

Read More »