Home / Østersøen (page 5)

Østersøen

EU har aftale om Østersøen på plads

EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet er nået til enighed om en ny flerårig forvaltningsplan for Østersøen. Aftalen omfatter tre arter – torsk, sild og brisling – fremgår det af en meget kortfattet melding fra EU-Kommissionen. Aftalen skal være indgået i løbet af ...

Read More »

Torskepriserne stiger svagt i Østersøen

Torskefiskeriet i den vestlige Østersø ligger stille netop nu – og det sker nogenlunde samtidig med, at priserne på torsken fra såvel den vestlige som den østlige Østersø stiger svagt. Derfor rammer fiskestoppet ekstra hårdt for de mange især kystnære ...

Read More »

Minister afviser oplægningsstøtte i Østersøen

De tyskere fiskere har mulighed for oplægningsstøtte, men det kommer ikke til at ske for de danske fiskere i Østersøen, der frem til udgangen af marts måned er bundet til kajen, hvis de ikke har mulighed for at gå i ...

Read More »

Minister godkender planer om nyt elkabel i Østersøen

Den danske energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har godkendt Energinet.dk´s ansøgning om et nyt elkabel tværs over Østersøen. Kablet, der skal forbinde det danske og det tyske elnet, kræver godkendelse af den danske minister, inden projekteringen igangsættes. Og ...

Read More »

Østersøen er på dagsordenen i Ministerrådet

Ministerrådet vil på dets månedlige møde mandag den 20. april have en ny forvaltningsplan for Østersøen på sin dagsorden. På mødet vil der blive fremlagt et forslag om en fælles tilgang til arbejdet med den nye forvaltningsplan, der vil omfatte ...

Read More »

Minister glæder sig over kvoteresultat

Fødevareminister Dan Jørgensen er tilfreds med det resultat for TAC / kvoter for Østersøen i 2015, som Ministerrådet sent mandag nåede til enighed om. Ministeren var ganske vist draget til forhandlingerne i Luxembourg med en målsætning om at sikre fiskerne uændrede ...

Read More »

Fiskere er skuffede over kvotereduktioner i Østersøen

De danske Østersøfiskere fik ingen gaver fra Ministerrådet, da de fiskeriansvarlige ministre sent mandag aften nåede til enighed om kvoterne for 2015 i Østersøen. Det endte med reduktioner for torskekvoterne i den østlige, henholdsvis den vestlige Østersø. Værst gik det ...

Read More »

Torskekvoterne blev reduceret

De fiskeriansvarlige ministre i EU forhandlede hele mandag i Luxembourg om TAC/kvoter for det kommende år i Østersøen. Og det endte med reduktioner på såvel torsk som brisling og laks, mens der var kvotestigninger på sild. Rødspættekvoten endte på det ...

Read More »

Østersøfiskeres skæbne bliver afgjort mandag

Når de fiskeriansvarlige ministre i EU træder sammen fra mandag formiddag i Luxembourg, har de fremtiden for Østersøfiskerne i deres hænder. Foran ministrene er der et forslag om en halvering af torskekvoten i den vestlige Østersø, mens reduktionen i den ...

Read More »

Ny forvaltningsplan lagt frem af Kommissionen

Tidligere på ugen fremlagde EU-Kommissionen sit forslag til en flerårig forvaltningsplan for torsk, sild og brisling i Østersøen. Det er tanken, at forvaltningsplanen skal erstatte de to eksisterende forvaltningsplaner for torsk i Østersøen. – Denne plan for Østersøen er netop, ...

Read More »