Home / Østersøen (page 5)

Østersøen

Østersøfiskere har ny rapport i støbeskeen

Bælternes Fiskeriforening arbejder hårdt på at få lavet et supplement til en tidligere rapport om konsekvenserne af kvotereduktioner og lukkeperioder i den vestlige Østersø. Den nye rapport skal fortælle om de socio-økonomiske konsekvenser af den rådgivning, som ICES for nylig ...

Read More »

Femerntunnel rykker tættere på

Den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland fra Rødbyhavn til Puttgaarden er kommet et skridt videre. Selskabet bag forbindelsen, Femern A/S, har indgået en kontrakt med intenationale entreprenørkonsortier om opførelsen af den 18 km lange tunnel. Det er en række ...

Read More »

Fiskeriet bliver udraderet i den vestlige Østersø

– Det er en udradering af fiskeriet. Formanden for Bælternes Fiskeriforening, Allan Buch, er meget kontant i sin udmelding om den rådgivning, som ICES offentliggjorde tirsdag middag. Det vil lukke fiskeriet ned i den vestlige Østersø, hvis Ministerrådet følger rådgivningen ...

Read More »

Det er helt hen i vejret at skære torskekvoterne i Østersøen

Formanden for de bornholmske fiskere, Thomas Thomsen, er rystet over de anbefalinger for torskekvoten i såvel den østlige som den vestlige Østersø, som ICES har offentliggjort. Særligt i forhold til den østlige Østersø er han helt uforstående over, at man ...

Read More »

Fiskerne har intet alternativ end at stoppe fiskeriet

Formanden for Klintholm Havn Fiskeriforening på Stevns og næstformand i Danmarks Fiskeriforening PO, Kim Kær Hansen, er fuldstændig uforstående over, at ICES – Det Internationale Havforskningsinstitut – har foreslået en reduktion på helt op til 93 procent af torskekvoten i ...

Read More »

Minister er bekymret over torskebestanden i Østersøen

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har netop modtaget rådgivningen for fiskeriet i Østersøen i 2017, og han udtrykker stor bekymring for torskefiskeriet i Østersøen, fremgår det af en pressemeddelelse fra ministeren. – Det er dybt bekymrende, at det står ...

Read More »

Rådgivning lukker det kystnære fiskeri i den vestlige Østersø i 2017

Den videnskabelige rådgivning for 2017 truer med reelt at lukke for det livsvigtige torskefiskeri i den vestlige Østersø. Forskerne fra ICES – Det Internationale Havforskningsråd – har tirsdag offentliggjort en rådgivning med en årlig samlet kvote på torsk i den ...

Read More »

EU har aftale om Østersøen på plads

EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet er nået til enighed om en ny flerårig forvaltningsplan for Østersøen. Aftalen omfatter tre arter – torsk, sild og brisling – fremgår det af en meget kortfattet melding fra EU-Kommissionen. Aftalen skal være indgået i løbet af ...

Read More »

Torskepriserne stiger svagt i Østersøen

Torskefiskeriet i den vestlige Østersø ligger stille netop nu – og det sker nogenlunde samtidig med, at priserne på torsken fra såvel den vestlige som den østlige Østersø stiger svagt. Derfor rammer fiskestoppet ekstra hårdt for de mange især kystnære ...

Read More »

Minister afviser oplægningsstøtte i Østersøen

De tyskere fiskere har mulighed for oplægningsstøtte, men det kommer ikke til at ske for de danske fiskere i Østersøen, der frem til udgangen af marts måned er bundet til kajen, hvis de ikke har mulighed for at gå i ...

Read More »