Home / Østersøen (page 5)

Østersøen

Fiskernes argumenter er fejet til side af EU-Kommissionen

Danmarks Fiskeriforening PO er rystet over, at EU-Kommissionen følger den biologiske anbefaling for torskekvoten i den vestlige Østersø uden at skele til fiskernes argumenter – det vil være dødsstødet for fiskeriet, hvis forslaget bliver vedtaget på Ministerrådsmødet i oktober De ...

Read More »

Kommissionen foreslår kæmpe reduktion på torsk i Østersøen

EU-Kommissionen er nu kommet med sine forslag til torskekvoterne i Østersøen for 2017. Og helt som frygtet vælger Kommissionen at følge trop på den rådgivning, som ICES – Det Internationale Havforskningsråd – kom med tidligere på året. Det betyder, at ...

Read More »

Grønne organisationer skærper tonen om Østersøen

Lige nu har de såkaldt grønne organisationer travlt med at markere sig på de sociale medier – som Facebook og Twitter. Det sker i et forsøg på at overbevise beslutningstagere – ministre og embedsfolk – i Østersølandene om, at de ...

Read More »

EU-støtte vil kun være et plaster på såret

  EU-parlamentariker Ole Christensen kalder det ”forrykt”, når den biologiske anbefaling lyder på en reduktion af torskekvoten i den vestlige Østersø på ikke mindre end 88 procent sammenlignet med den nuværende kvote. – Det er helt forrykt, både fordi torsken ...

Read More »

Østersø-udmeldinger slider hårdt på fiskernes psyke

  Den nylige udmelding fra ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd – om en torskekvote på helt ned til 917 tons i den vestlige Østersø tager hårdt på fiskerne i den vestlige Østersø. Det slår formanden for Bælternes Fiskeriforening fast. – ...

Read More »

Østersøfiskere har ny rapport i støbeskeen

Bælternes Fiskeriforening arbejder hårdt på at få lavet et supplement til en tidligere rapport om konsekvenserne af kvotereduktioner og lukkeperioder i den vestlige Østersø. Den nye rapport skal fortælle om de socio-økonomiske konsekvenser af den rådgivning, som ICES for nylig ...

Read More »

Femerntunnel rykker tættere på

Den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland fra Rødbyhavn til Puttgaarden er kommet et skridt videre. Selskabet bag forbindelsen, Femern A/S, har indgået en kontrakt med intenationale entreprenørkonsortier om opførelsen af den 18 km lange tunnel. Det er en række ...

Read More »

Fiskeriet bliver udraderet i den vestlige Østersø

– Det er en udradering af fiskeriet. Formanden for Bælternes Fiskeriforening, Allan Buch, er meget kontant i sin udmelding om den rådgivning, som ICES offentliggjorde tirsdag middag. Det vil lukke fiskeriet ned i den vestlige Østersø, hvis Ministerrådet følger rådgivningen ...

Read More »

Det er helt hen i vejret at skære torskekvoterne i Østersøen

Formanden for de bornholmske fiskere, Thomas Thomsen, er rystet over de anbefalinger for torskekvoten i såvel den østlige som den vestlige Østersø, som ICES har offentliggjort. Særligt i forhold til den østlige Østersø er han helt uforstående over, at man ...

Read More »

Fiskerne har intet alternativ end at stoppe fiskeriet

Formanden for Klintholm Havn Fiskeriforening på Stevns og næstformand i Danmarks Fiskeriforening PO, Kim Kær Hansen, er fuldstændig uforstående over, at ICES – Det Internationale Havforskningsinstitut – har foreslået en reduktion på helt op til 93 procent af torskekvoten i ...

Read More »