Home / Økonomi (page 10)

Økonomi

Eksporten af fiskemel og olie blev øget i 2015 til 3,9 mia. kr.

Marine Ingridients Denmark formand Johannes Palsson  kunne på foreningens generalforsamling konstatere, at råvaretilførslen i 2015 blev forøget med 24 procent i forhold til 2014. Det var især øget tilførsel af brisling og blåhvilling til fabrikkerne. Den øgede tilførsel betød også, ...

Read More »

Norsk fremgang i eksporten på 25 procent

De første seks måneder af 2016 har vist en vældig stor fremgang for den norske fiskeeksport. Sammenlignet med samme periode i 2015 er fremgangen på ikke mindre end 25 procent. Den norske eksport af fisk og skaldyr endte dermed på ...

Read More »

4,9 mio. kroner til projekter om sortmundet kutling

Den har været og er en plage for en række fiskere i de indre farvande. Der er tale om den sortmundende kutling, som er blevet en stor udfordring for det kystnære fiskeri. Derfor har Miljø- og Fødevareministeriet nu givet 4.9 ...

Read More »

Fiskerifondsmidler skal bruges til fiskeri

Europaparlamentsmedlem Alain Cadec, medlem af fiskeriudvalget, har i en rapport omkring brugen af fiskerifondsmidlerne i EU, udtrykt bekymring for, om midlerne anvendes efter hensigten. I en rapport til fiskeriudvalget peger han på, at der kun er begrænsede midler til rådighed ...

Read More »

Hvide Sande havn skal yde service til Horns Rev 3

  Når de 49 nye havmøller skal sættes op på Hiorns Rev 3, så skal mandskabet sejles ud fra Hvide Sande havn. Havnen har netop indgået en aftale med MHI Vestas om at være ”operationshavn” i forbindelse med den 406 ...

Read More »

Bruttoomsætningen er steget seks procent

De danske fiskere kan glæde sig over, at deres indsats det første halve år af 2016 har ført til en fremgang på seks procent i den samlede bruttoomsætning sammenlignet med samme periode sidste år.  Det viser foreløbige tal, som fiskeritidende.dk har ...

Read More »

Bedre priser løfter kulmuleomsætningen

Den velsmagende kulmule har de senere år fyldt mere og mere ikke bare på forbrugernes tallerkner men også i fiskeriets regnskab. Sidste år lød den samlede kulmuleomsætning på 58,7 mio. kroner. I år byder de første fem måneder også på ...

Read More »

Brislingefiskeriet halter efter sidste år

Sidste år var et rigtig godt år for fiskeriet efter brisling, hvor brisling slog tobis som den  økonomisk vigtigste industriart med flere længder. Sidste år var landingsværdien for brisling 563,4 mio. kroner mod 275,6 mio. kroner for tobis. I år kniber det ...

Read More »

Makrel er det nye guld i Grønland

Globale klimaændringer med stigende havtemperaturer får makrel til at søge mod farvandet omkring Østgrønland, og den nyeste forskning viser, at makrellen er kommet for at blive. I de i kommende måneder vil makrel i store stimer svømme til Danmarksstrædet ud ...

Read More »