Home / Økonomi (page 12)

Økonomi

Der blev landet for små 4 mia. kroner i danske havne

Sidste år blev der i de 266 danske fiskerihavne landet 1,1 mio. tons fisk og skaldyr til en samlet landingsværdi på 3,8 mia. kroner. Det viser NaturErhvervstyrelsens publikation Fiskeriet i 10 udvalgte havne i 2015. Skagen Havn kan bryste sig ...

Read More »

Skagen Havn er den største fiskerihavn

I 2015 blev der  landet fisk for mere end 900 millioner kroner på 5.884 landinger. Det gør Skagen Havn til Danmarks største fiskerihavn efterfulgt af Hanstholm og Thyborøn. Det viser NaturErhvervsstyrelsens statistik for fiskeriet i 10 udvalgte havne i 2015. I ...

Read More »

Nordjyske Bank laver acceptabelt resultat

Når fiskerne skal have finansieret deres virksomheder, er de henvist til den gode håndfuld banker, som opretholder ekspertise på fiskeriområdet. Da de banker således er eneste finasieringskilde for fiskerne, er det vigtigt for erhvervet, at det går dem godt. En ...

Read More »

Oliefesten ebber ud

I januar i år nåede olieprisen et mangeårigt lavpunkt med en pris på Brent referenceolien på under 30 dollars pr. tønde. Det var en større produktion af olie end efterspørgsel, der siden sommeren 2014, hvor prisen var over 100 dollars, ...

Read More »

Bruttoomsætningen stiger i 2016

De danske fiskere har samlet set lagt godt fra land i 2016. I året første fire måneder er der ved det dansk fiskeri realiseret en bruttoomsætning på 1.012,6 mio. kroner. Det er en stigning på 12 procent sammenlignet med samme ...

Read More »

Fødselshjælp har været en succes

Læsø østerby

Sidste år tog Læsø Fiskeindustri tyren ved hornene og gjorde noget ved det finansieringsproblem, unge fiskere oplever, når de går i banken og får nej til at få finansieret ønsket om at få foden på eget dæk. Læsø Fiskeindustri er ...

Read More »

Nyt mindstemål på jomfruhummer har ikke ramt prisen

Ved årsskiftet blev der indført et nyt og mindre mindstemål for jomfruhummerne i Kattegat og Skagerrak. Op til indførslen af det nye mindstemål var der blandt jomfruhummerfiskerne en vis bekymring for, at det ville få negativ indflydelse på prisniveauet. Men ...

Read More »

Muslingefiskerne kom sent i gang

Fiskeriet efter blåmuslinger kom lidt sent i gang i år, og muslingefiskerne må konstatere, at første kvartals bruttoomsætning er 10 procent lavere i år end samme periode sidste år. – Vi kom lidt sent i gang i år. Faktisk var ...

Read More »

Færre kulsøer gav flere penge

Fra januar til april er det normalt sæson for fiskeri efter stenbiderhunner, eller kulsøer som fagfolk benævner dem. Kulsøer lever på 50 til 150 meter vand, men i årets første måneder trækker kulsøerne ind på lavere vand med deres dyrebare ...

Read More »

Rødspættefiskerne har opadgående mundvige

Rødspætten er en af de arter, der vejer tungt i fiskeriets samlede økonomi, og danner rygraden i mange fiskeres indtægtsgrundlag. I de første måneder af 2016 har rødspættefiskerne haft opadgående mundvige. Bedre priser og større mængder har skubbet omsætningen i ...

Read More »