Home / Økonomi (page 12)

Økonomi

Bruttoomsætningen er steget seks procent

De danske fiskere kan glæde sig over, at deres indsats det første halve år af 2016 har ført til en fremgang på seks procent i den samlede bruttoomsætning sammenlignet med samme periode sidste år.  Det viser foreløbige tal, som fiskeritidende.dk har ...

Read More »

Bedre priser løfter kulmuleomsætningen

Den velsmagende kulmule har de senere år fyldt mere og mere ikke bare på forbrugernes tallerkner men også i fiskeriets regnskab. Sidste år lød den samlede kulmuleomsætning på 58,7 mio. kroner. I år byder de første fem måneder også på ...

Read More »

Brislingefiskeriet halter efter sidste år

Sidste år var et rigtig godt år for fiskeriet efter brisling, hvor brisling slog tobis som den  økonomisk vigtigste industriart med flere længder. Sidste år var landingsværdien for brisling 563,4 mio. kroner mod 275,6 mio. kroner for tobis. I år kniber det ...

Read More »

Makrel er det nye guld i Grønland

Globale klimaændringer med stigende havtemperaturer får makrel til at søge mod farvandet omkring Østgrønland, og den nyeste forskning viser, at makrellen er kommet for at blive. I de i kommende måneder vil makrel i store stimer svømme til Danmarksstrædet ud ...

Read More »

Flere deltager i rødspættefiskeriet

Rødspættefiskeriet har i år fået den bedste start i de seneste 10 år, når det gælder bruttoomsætning. Det kan man også mærke på fiskeauktionerne, hvor flere fartøjer tilfører rødspætter. – I maj i år har vi fået tilført cirka 1.300 ...

Read More »

Rødspætterne sætter ny rekord hver måned

    I år er det for alvor igen blevet noget ved at fiske rødspætter, som er en af de økonomisk vigtigste arter i dansk fiskeri. Det kan ses i regnskabet, når bruttoomsætningen for rødspætter gøres op. Marts, april og ...

Read More »

Prisniveauet på konsumfisk giver fremgang

De danske konsumfiskere har opadgående mundvige lige nu. I de første fem måneder af 2016 har de realiseret en bruttoomsætning ved deres fiskeri til konsum på 997,5 mio. kroner. Det er en fremgang på 29 procent sammenlignet med samme periode ...

Read More »

Jomfruhummerfiskerne har næsten fordoblet omsætningen

Jomfruhummerfiskerne kan glæde sig over, at de i årets første fem måneder både har øget mængderne og fået mere for deres jomfruhummer i årets første fem måneder. Sammenlignet med samme tidsrum sidste år er mængderne steget med 60 procent fra ...

Read More »

Thyborøn har den største landingsværdi på industriarter

Landinger af industrifisk fylder godt i regnskabet over landingsværdier i Thyborøn Havn. Sidste år blev der landet industrifisk til en værdi af 510,5 mio. kroner i den store vestjyske fiskerihavn. Det er næste to tredjedele af den samlede landingsværdi i ...

Read More »