Home / Økonomi (page 12)

Økonomi

Her er Danmarks mindste fiskerihavn

Ud af de 266 danske havne, der sidste år havde landinger af fisk, var Skagen den største fiskerihavn med en landingsværdi på næsten en milliard kroner. For den mindste af de 266 havne er der et meget langt spring op ...

Read More »

En tredjedel af fisken i danske havne landes af udenlandske fartøjer

Det er ikke kun danske fiskeres fartøjer, der lander deres fisk i de danske fiskerihavne. Mange udenlandske fartøjer fra mange forskellige nationer lander i danske havne. Sidste år landede de udenlandske fartøjer fisk til en værdi på omkring 1,3 mia. ...

Read More »

Der blev landet for små 4 mia. kroner i danske havne

Sidste år blev der i de 266 danske fiskerihavne landet 1,1 mio. tons fisk og skaldyr til en samlet landingsværdi på 3,8 mia. kroner. Det viser NaturErhvervstyrelsens publikation Fiskeriet i 10 udvalgte havne i 2015. Skagen Havn kan bryste sig ...

Read More »

Skagen Havn er den største fiskerihavn

I 2015 blev der  landet fisk for mere end 900 millioner kroner på 5.884 landinger. Det gør Skagen Havn til Danmarks største fiskerihavn efterfulgt af Hanstholm og Thyborøn. Det viser NaturErhvervsstyrelsens statistik for fiskeriet i 10 udvalgte havne i 2015. I ...

Read More »

Nordjyske Bank laver acceptabelt resultat

Når fiskerne skal have finansieret deres virksomheder, er de henvist til den gode håndfuld banker, som opretholder ekspertise på fiskeriområdet. Da de banker således er eneste finasieringskilde for fiskerne, er det vigtigt for erhvervet, at det går dem godt. En ...

Read More »

Oliefesten ebber ud

I januar i år nåede olieprisen et mangeårigt lavpunkt med en pris på Brent referenceolien på under 30 dollars pr. tønde. Det var en større produktion af olie end efterspørgsel, der siden sommeren 2014, hvor prisen var over 100 dollars, ...

Read More »

Bruttoomsætningen stiger i 2016

De danske fiskere har samlet set lagt godt fra land i 2016. I året første fire måneder er der ved det dansk fiskeri realiseret en bruttoomsætning på 1.012,6 mio. kroner. Det er en stigning på 12 procent sammenlignet med samme ...

Read More »

Fødselshjælp har været en succes

Læsø østerby

Sidste år tog Læsø Fiskeindustri tyren ved hornene og gjorde noget ved det finansieringsproblem, unge fiskere oplever, når de går i banken og får nej til at få finansieret ønsket om at få foden på eget dæk. Læsø Fiskeindustri er ...

Read More »

Nyt mindstemål på jomfruhummer har ikke ramt prisen

Ved årsskiftet blev der indført et nyt og mindre mindstemål for jomfruhummerne i Kattegat og Skagerrak. Op til indførslen af det nye mindstemål var der blandt jomfruhummerfiskerne en vis bekymring for, at det ville få negativ indflydelse på prisniveauet. Men ...

Read More »

Muslingefiskerne kom sent i gang

Fiskeriet efter blåmuslinger kom lidt sent i gang i år, og muslingefiskerne må konstatere, at første kvartals bruttoomsætning er 10 procent lavere i år end samme periode sidste år. – Vi kom lidt sent i gang i år. Faktisk var ...

Read More »