Home / Økonomi (page 20)

Økonomi

Bruttoomsætningen er højere end sidste år

Det danske fiskeri har i årets første 10 måneder haft en stigning på 11 procent i bruttoomsætningen sammenlignet med samme periode sidste år. Det viser tal, som Fiskeri Tidende har trukket ud af NaturErhvervstyrelsens afregningsregister. Pr. den 31. oktober 2015 ...

Read More »

OECD-landene fanger færre fisk

De 33 medlemsstater i OECD fisker omkring 30 procent af den samlede mængde fisk, der fanges i verden. Der er tale om et fald i fiskeriet, viser opgørelsen fra OECD. Sidst i 1980´erne lå andelen således på 40 procent. På ...

Read More »

Olieprisen falder fortsat

En god nyhed kan ikke fortælles for tit, og heldigvis er historen om olieprisen en af de historier, der fortsat er værd at lytte til, ihvertfald hvis man er fisker, som typisk har brændstof som en af de helt store poster ...

Read More »

Kulmule fylder mere i bruttoomsætningen

De danske fiskere henter en pæn bid af danske fiskeris samlede bruttoomsætning ved fiskeri efter andre torskefisk. Det er fiskeri af arter som mørksej, kulmule, kuller, lyssej og lange, som for den største dels vedkommende foregår i Nordsøen. Sidste blev der ...

Read More »

Der er landet færre sperling i år

De danske sperling fiskere glæder sig i denne tid, over at den netop offentliggjorte biologiske rådgivning for sperling er positiv for 2016. I år har der indtil nu ikke været så mange landinger af sperling, som det var tilfældet på ...

Read More »

Jomfruhummerfiskeriet er lidt bagefter

Med en årlig bruttoomsætning på omkring 200 millioner kroner hører jomfruhummer til en af de økonomisk tunge arter i det danske fiskeri. Fiskeriet efter jomfruhummer halter i år dog lidt efter det, der var tilfældet sidste år. Det viser tal ...

Read More »

De danske fiskere har landet flere torsk

ØKONOMI Det er især Østersøen, der trækker fremgangen i landinger og bruttoomsætning Torsk er traditionelt en af de arter, som sætter et solidt aftryk i regnskabet, når den samlede bruttoomsætning i konsumfiskeriet skal gøres op. I de senere år har ...

Read More »

Tungereduktion gør ondt i regnskabet

ØKONOMI Fartøjerne i de indre farvande inkasserer en stor nedgang i bruttoomsætningen for tunger på trods af prisstigning Den lækre og eftertragtede spisefisk tunge er for mange mindre fartøjer en vigtig del af omsætningen. Desværre er tungekvoten år efter år ...

Read More »

Sild til konsum viser stor fremgang

Der er meget at glæde sig over for de danske fiskere, der fanger sild til konsum, når de studerer tallene for bruttoomsætningen i årets første tre kvartaler. Der er fremgang over hele linjen. Efter årets første ni måneder lyder bruttoomsætningen ...

Read More »

Bruttoomsætningen er højere end sidste år

ØKONOMI Højere priser holder konsumomsætningen for årets første tre kvartaler et mulehår bedre end samme periode sidste år Bruttoomsætningen ved dansk fiskeri i årets første tre kvartaler viser en fremgang på 8 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Det ...

Read More »