Home / Økonomi (page 20)

Økonomi

Norsk nedgang for pelagisk eksport i første halvår

  I første halvår af 2015 eksporterede den norske pelagiske industri fisk til en værdi på 2,4 milliarder norske kroner. I modsætning til andre områder, hvor det bare går opad, så er eksporten nedadgående for sild og makrel. Det er ...

Read More »

Bedre priser gav rødspætterne et løft

Halvdelen af 2015 er gået, og rødspættefiskerne kan glæde sig over, at de første seks måneder af året har budt på et meget tiltrængt løft i priserne set i forhold til sidste år. I år har rødspætterne opnået en gennemsnitlig ...

Read More »

Torskeomsætningen viser stor fremgang

I de første seks måneder af 2015 kan de danske torskefiskere glæde sig over en stor fremgang i bruttoomsætningen. Det viser tal, som Fiskeri Tidende har trukket ud fra NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister. Sidste år den 30. juni lød den samlede bruttoomsætning ...

Read More »

Norsk rekordeksport af hvidfisk igen

  I første halvår af 2015 har norsk fiskeindustri eksporteret for 896 millioner norske kroner mere end samme periode sidste år for torsk, sej, kuller og anden hvidfisk. Der er dermed tale om et værdiløft på 16 procent, og det ...

Read More »

Sildefiskeriet dominerer i første halvår

De pelagiske fartøjer har øget deres fangster af sild i første halvår sammenlignet med de første seks måneder af 2014. Sidste år lød landingerne den 30. juni på 30.542 tons. I år er landingerne øget til 43.753 tons. En stigning ...

Read More »

Konsumfiskerne landede færre mængder

I første halvår af 2015 har de danske konsumfiskere landet lidt færre mængder end det var tilfældet sidste år. Det viser tal, som Fiskeri Tidende har trukket ud fra NaturErhvervstyrelsens afregningsregister. Den 30. juni lød de samlede konsumlandinger på 114.719 ...

Read More »

Industrifiskeriet trækker omsætningen op

De danske fiskere kunne i første halvår notere sig en stigning i fiskeriets samlede bruttoomsætning på 7 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Det er en stor fremgang i industrifiskeriets landinger og bruttoomsætning i årets første 6 måneder, der ...

Read More »

Bruttoomsætningen er steget i første halvår

Det danske fiskeri har i første halvår 2015 haft en stigning på 7 procent i bruttoomsætningen. Det viser tal, som Fiskeri Tidende har trukket ud af NaturErhvervsstyrelsens afregningsregister. I årets første seks måneder har de danske fiskere haft en bruttoomsætning ...

Read More »

Hanstholm Havn er på rette vej

Der er lys forude. Sådan lyder meldingen fra bestyrelsen bag Hanstholm Havn, der nu erklærer sig klar til at gå i gang med de planlagte millioninvesteringer, der har været snakket og talt om gennem længere tid. -Havnen har været gennem ...

Read More »

Blåhvilling er en vigtig art for dansk fiskeri

De såkaldte kyststater har ikke kunnet blive enige om en fordeling af kvoten på blåhvilling. En uenighed som især udspringer af, at Norge i år har tildelt sig selv en væsentlig større kvoteandel uden for rammerne af den videnskabelige rådgivning. ...

Read More »