Home / Økonomi (page 30)

Økonomi

Nordjylland mister arbejdspladser i fiskeriet

Over de seneste 12 år har Nordjylland sagt farvel til mere end 30 procent af sine industrielle arbejdspladser – og det tæller også arbejdspladser i fiskeriet og de tilhørende erhverv. Tallet er et gennemsnit for de 12 nordjyske kommuner, hvor ...

Read More »

Kystfiskermærke vil ikke kunne betale sig

De kystnære fiskere vil kun få en meget beskeden meromsætning, hvis man indfører et såkaldt kystfiskermærke på fisk, der skal gøre forbrugerne opmærksomme på den type fangst. Tilmeld vil der være meget store udgifter forbundet med at indføre og markedsføre ...

Read More »

Fiskeriet efter sperling er på niveau med sidste år

Når kalenderen er nået til efterårsmånederne, er det sæson for, at  fiskeriet efter sperling for alvor går i gang.  Fiskeriet har nu været i gang i godt et par måneder og landingerne ligger på niveau med sidste års landinger på samme ...

Read More »

De danske makrelfartøjer har været flittige

De danske fartøjer, der fisker efter makrel, har været flittige i den første del af 2014.  I de første ni måneder af i år er der landet 21.123 tusinde tons makrel, det er en stigning på hele 16.150 tons i ...

Read More »

Rejefiskeriet fik større omsætning

Når bruttoomsætningen i det danske fiskeri efter dybvandsrejer gøres op, kan den stort set deles i to. Dels i omsætningen der hentes oversøisk primært i det nordvestlige Atlanterhav, og dels omsætningen der hentes i Skagerrak. Udtræk fra NaturErhvervstyrelsens landingsregister, som ...

Read More »

Færre sild til lavere priser

Prisfald præger resultatet, når den samlede bruttoomsætning i det danske fiskeri efter sild skal gøres op.  I de første tre kvartaler af i år fylder sildeomsætningen derfor knap så meget, som det var tilfældet sidste år. Indtil den 30. september ...

Read More »

Færre mørksej bragt i land

I de første ni måneder af 2014 har de danske fiskere ilandbragt en tredjedel færre mørksej end det var tilfældet i samme periode i sidste år. Fiskeriet fik en svær start, da de danske fiskere i årets første måneder på ...

Read More »

Svagt fald i 2015 for hvidfisk

Det bliver næsten ikke mærkbart, når produktionen af hvidfisk går ned i 2015. Det er “Groundfish Forum”, der forudsiger en lille nedgang i mængden på en promille. Der er dog tale om en fremgang for visse sej-arter og en nedgang ...

Read More »

Jomfruhummerfiskeriet gik frem

Årets første ni måneder har givet fremgang i både mængder og omsætning i Jomfruhummerfiskeriet.  Fiskeriet efter jomfruhummer var i begyndelsen af 2013 præget af et usædvanligt koldt forår. I år har foråret ikke været så koldt , og det har ...

Read More »

Bruttoomsætningen for rødspætter faldt

Færre rødspætter er landet i år end sidste år De danske rødspættefiskere må notere sig et fald i omsætningen på 10 procent i årets første ni måneder. Den samlede bruttoomsætning er pr. den 30. september 2014 148,6 millioner kroner, hvilket ...

Read More »