Home / Økonomi (page 42)

Økonomi

Ulykkesforsikringsforbundet sætter præmien ned

Det bliver billigere for forsikringstagere i Ulykkesforsikringsforbundet i 2014. Bestyrelsen har netop besluttet, at man nedsætter grundpræmien for arbejdsskadeforsikring for medhjælpere, så den fra årsskiftet bliver 79 kroner pr. dag Det er en nedsættelse på ikke mindre end 37 procent ...

Read More »

Forsikringsselskab udvider dækningsområdet

Færre fiskefartøjer og dermed færre kunder har fået Dansk Fartøjsforsikring A/S til at udvide strategien til at tilbyde forsikringer på en række nye områder. Dansk Fartøjsforsikring har således indgået samarbejde med Gjensidige Forsikring om formidling af arbejdsskadesforsikring, ulykkesforsikring samt produktansvarsforsikring. ...

Read More »

Regninger udsendes på ny afgift

Søfartsstyrelsen begynder i denne uge at sende opkrævninger ud for den nye afgift, som alle skibe er pålagt at betale for at være registreret i de danske skibsregistre. Afgiften afhænger af tonnagen på fartøjet, og skibe med en bruttotonnage under ...

Read More »

Ser gerne flere fusioner

De to bestyrelser i De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer og Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, Gensidigt Forbund er blevet enige om at indstille til de to selskabers generalforsamlinger at selskaberne fusioneres. Godkender de to selskabers generalforsamling fusionen, håber bestyrelsesformanden ...

Read More »

Torsten Schack spørger til finansiering

Skatteordfører og medlem af Erhvervsudvalget for Venstre, Thorsten Schack Pedersen, afkræver nu svar fra erhvervsminister Henrik Sass Larsen om finansieringsmulighederne for dansk fiskeri. Det sker blandt andet på baggrund af den omtale, som Fiskeri Tidende har haft af de dårlige ...

Read More »

To forsikringsselskaber i fiskeriet vil fusionere

De to bestyrelser i De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer og Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, Gensidigt Forbund er blevet enige om at indstille til de to selskabers generalforsamlinger at selskaberne fusioneres. – I de to bestyrelser er der enighed ...

Read More »

Fiskere vil have Sass Larsen i tale

Dansk fiskeri er bagud i forhold til dens konkurrenter indenfor fødevareområdet, når det kommer til finansiering. Derfor har Danmarks Fiskeriforening anmodet den ny erhvervsminister, socialdemokraten Henrik Sass Larsen, om et møde for netop at diskutere mulighederne for at få bedre ...

Read More »

Vilkårene er konkurrenceforvridende

– Økonomien er meget presset, og den er lige nu ikke gearet til uforudsete hændelser. Sikkerhedsmargenen er simpelthen ikke eksisterende, siger Henrik Christensen, der investerede i et nyt skib HM 424 Westbank for seks år siden, og blev kåret som ...

Read More »

Tilskudsordning til modernisering åbner 1. september

Seks millioner kroner er parat til at blive delt ud af NaturErhvervstyrelsen, når der åbnes op for en ny ansøgningsrunde til modernisering af fiskefartøjer. Ansøgningsperioden strækker sig fra den 1. september til den 15. oktober 2013. Der kan i ordningen ...

Read More »

Sildeomsætningen ramt af prisfald

Sild er en af de arter, som bidrager mest til den samlede bruttoomsætning i det danske fiskeri til konsum. Det er der ikke ændret ved i første halvår af i år, selvom silden her har oplevet et betydeligt prisfald. Den ...

Read More »