Home / Økonomi (page 42)

Økonomi

Kan blive solgt i stumper

Vestjysk Bank, der er en væsentlig finansieringskilde for fiskeriet, offentliggjorde i sidste uge endnu et regnskab med røde tal på bundlinjen. Et underskud på 62,1 millioner kroner blev resultatet i tredje kvartal. Staten ejer i dag 67,5 procent af banken, ...

Read More »

Vestjysk Bank har fortsat røde tal

Den trængte Vestjysk Bank, som er bankforbindelse for en del af dansk fiskeri, offentliggjorde i sidste uge endnu et kvartalsregnskab, der viste røde tal på bundlinjen. I tredje kvartal kom banken ud med et underskud på 62,1 millioner kroner, og ...

Read More »

Bruttoomsætningen lidt større i år end sidste år

I årets første ni måneder var bruttoomsætningen i dansk fiskeri på 2,2 milliarder kroner. Det er en stigning på syv procent sammenlignet med sidste år. Der blev ilandbragt 500.000 tons, hvilket var 51 procent mere end i samme periode sidste ...

Read More »

Statsgaranti ser ikke ud til at blive en mulighed ved finansiering i fiskeriet

Den 31. oktober blev der fremsat lovforslag om Erhvervsobligationer i Folketinget. Det skal give bedre rammer for udstedelse af erhvervsobligationer, og det vil kunne medvirke til at forbedre finansieringsvilkårene for små og mellemstore virksomheder. Det er blandt andet noget, som ...

Read More »

Ingen afgift på forliste og ophuggede skibe

Søfartsstyrelsen har fået nogle henvendelser fra ejere af skibe, der er blevet opkrævet den nye årsafgift for skibe, men som ikke længere er i besiddelse af skibet enten fordi det er hugget op eller forlist. Skibsregistret har i de tilfælde ...

Read More »

Kvoterne udnyttes ikke altid 100 procent

Selvom der er tildelt danske fiskere kvoter for en lang række fiskearter, så er det langt fra alle arter, der opfiskes 100 procent. Det viser tal fra NaturErhvervstyrelsens Fiskeristatistisk Årbog 2012. I 2012 var der fem områder, hvor kvoteudnyttelsen var ...

Read More »

Kvoterne fiskes ikke helt op

Selvom der er tildelt danske fiskere kvoter for en lang række fiskearter, så er det langt fra alle arter, der opfiskes 100 procent. Det viser tal fra NaturErhvervstyrelsens Fiskeristatistisk Årbog 2012. I 2012 var der fem områder, hvor kvoteudnyttelsen var ...

Read More »

Fødevareproduktion er yderområdernes livline

Kommunerne i yderområderne kæmper for at skabe beskæftigelse og holde på de unge mennesker, der har en tendens til at søge mod de større byer. Ungdomsflugt, nedlæggelse af arbejdspladser og høj arbejdsløshed samt svært omsættelige ejendomme er det spor finanskrisen ...

Read More »

Torsk og fladfisk er vigtige eksportvarer

Den samlede danske eksport af fisk og fiskeprodukter beløb sig  i 2012 til 19,8 milliarder kroner. Eksporten af fisk og fiskeprodukter dækker over mange forskellige arter som både er eksporteret som tilvirkede og ikke tilvirkede produkter og som frosne eller ...

Read More »

Kystnære havmøller kan blive dyrere end forventet

Prisen for en række kystnære havmøller, der planlægges at skulle være i drift fra 2016, kan blive langt mere end de 10 milliarder kroner, der er afsat i første omgang. Der er nemlig et ønske om lokalt ejerskab til havmølleparkerne, ...

Read More »