Home / Økonomi (page 42)

Økonomi

Bruttoomsætningen falder

Dansk fiskeri mangler omsætning fra norsk farvand i årets første to måneder. Den manglende  fiskeriaftale mellem EU og Norge har sat tydelige spor i bruttoomsætningen ved det danske fiskeri i årets to første måneder.  Siden nytår har de danske fiskere ...

Read More »

Flere mørksej og kulmule landet i 2013

Sidste år landede de danske fiskere 29 procent færre torsk end i 2012. Til gengæld blev der landet flere af andre torskefisk i 2013. Fiskeriet efter anden torskefisk gav i 2013 en samlet bruttoomsætning på 148 millioner kroner, det var ...

Read More »

Færre torsk betød stort fald i bruttoomsætningen

Torsk er traditionelt en af de økonomiske sværvægterne i dansk fiskeri, men i 2013 måtte torskefiskeriet notere sig en tilbagegang i bruttoomsætningen på 21 procent i forhold til 2012. Årsagen til den tilbagegangen er, at der i 2013 blev landet ...

Read More »

Tre fjerdedele kommer fra trawl

I 2013 havde de danske fiskere en samlet bruttoomsætning ved deres fiskeri på 3,0 milliarder kroner. Et kig ind bag tallene fra NaturErhvervstyrelsen over den samlede bruttoomsætning viser, at det er trawlfiskeriet der står for den klart største andel af ...

Read More »

Sild var vigtigste art i 2013

Sild var den ubestridte topscorer i 2013, når det gælder den største bruttoomsætning i dansk fiskeri.  Torsk, som traditionelt har været en af de arter, der har bidraget mest til økonomien i dansk fiskeri, er i 2013 skubbet ned på ...

Read More »

Danske Fiskeres Forsikring har bestyrelsen på plads

Syv mand er nu klar til at gå i gang med arbejdet i den nye bestyrelse i Danske Fiskeres Forsikring, der er en fusion mellem Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri og De Sydlige Farvande gensidige Forsikring for fiskefartøjer. Formand for det ...

Read More »

Ser ikke højere priser i krystalkuglen

Det europæiske marked for fiskeprodukter er stadig præget af afmatning, selvom finanskrisens eftervirkninger er aftagende. Markedet er følsomt og påvirket af pres på priserne, derfor er der ikke udsigt til væsentligt højere priser i det nye år. Det vurderer Carsten ...

Read More »

Massivt prisfald på konsumfisk

De danske konsumfiskere har de seneste to år lagt ryg til et massivt fald i den gennemsnitlige kilopris, de får for deres fisk. i 2011 fik fiskerne en gennemsnitspris på 11,20 kroner kiloet, den pris er i dag faldet til ...

Read More »

2013 gav lidt større omsætning

Kalenderen siger nu 2014, og dansk fiskeri kan så småt gøre status over resultatet af anstrengelserne i 2013. Målt på bruttoomsætningen er der fremgang at spore i 2013 i forhold til 2012. Ifølge de foreløbige tal fra Naturstyrelsens Afregningsregister bliver ...

Read More »

Fald i omsætningen på jomfruhummer

Bruttoomsætningen på jomfruhummer faldt med 19 procent i årets første ni måneder sammenlignet med samme periode sidste år. Bruttoomsætningen har i 2013 været på 138,4 millioner kroner. I de første ni måneder i fjor lød bruttoomsætningen på jomfruhummer til sammenligning ...

Read More »