Home / Økonomi (page 42)

Økonomi

Bruttoomsætningen lidt større i år end sidste år

I årets første ni måneder var bruttoomsætningen i dansk fiskeri på 2,2 milliarder kroner. Det er en stigning på syv procent sammenlignet med sidste år. Der blev ilandbragt 500.000 tons, hvilket var 51 procent mere end i samme periode sidste ...

Read More »

Statsgaranti ser ikke ud til at blive en mulighed ved finansiering i fiskeriet

Den 31. oktober blev der fremsat lovforslag om Erhvervsobligationer i Folketinget. Det skal give bedre rammer for udstedelse af erhvervsobligationer, og det vil kunne medvirke til at forbedre finansieringsvilkårene for små og mellemstore virksomheder. Det er blandt andet noget, som ...

Read More »

Ingen afgift på forliste og ophuggede skibe

Søfartsstyrelsen har fået nogle henvendelser fra ejere af skibe, der er blevet opkrævet den nye årsafgift for skibe, men som ikke længere er i besiddelse af skibet enten fordi det er hugget op eller forlist. Skibsregistret har i de tilfælde ...

Read More »

Kvoterne udnyttes ikke altid 100 procent

Selvom der er tildelt danske fiskere kvoter for en lang række fiskearter, så er det langt fra alle arter, der opfiskes 100 procent. Det viser tal fra NaturErhvervstyrelsens Fiskeristatistisk Årbog 2012. I 2012 var der fem områder, hvor kvoteudnyttelsen var ...

Read More »

Kvoterne fiskes ikke helt op

Selvom der er tildelt danske fiskere kvoter for en lang række fiskearter, så er det langt fra alle arter, der opfiskes 100 procent. Det viser tal fra NaturErhvervstyrelsens Fiskeristatistisk Årbog 2012. I 2012 var der fem områder, hvor kvoteudnyttelsen var ...

Read More »

Fødevareproduktion er yderområdernes livline

Kommunerne i yderområderne kæmper for at skabe beskæftigelse og holde på de unge mennesker, der har en tendens til at søge mod de større byer. Ungdomsflugt, nedlæggelse af arbejdspladser og høj arbejdsløshed samt svært omsættelige ejendomme er det spor finanskrisen ...

Read More »

Torsk og fladfisk er vigtige eksportvarer

Den samlede danske eksport af fisk og fiskeprodukter beløb sig  i 2012 til 19,8 milliarder kroner. Eksporten af fisk og fiskeprodukter dækker over mange forskellige arter som både er eksporteret som tilvirkede og ikke tilvirkede produkter og som frosne eller ...

Read More »

Kystnære havmøller kan blive dyrere end forventet

Prisen for en række kystnære havmøller, der planlægges at skulle være i drift fra 2016, kan blive langt mere end de 10 milliarder kroner, der er afsat i første omgang. Der er nemlig et ønske om lokalt ejerskab til havmølleparkerne, ...

Read More »

Norsk eksportrekord i oktober måned

Den norske eksport af fisk og fiskerivarer steg i oktober måned med 32 procent, svarende til 1,8 milliarder norske kroner. Dermed endte eksportomsætningen på 7,3 milliarder norske kroner, hvilket er ny rekord, skriver FiskeribladetFiskaren.no. Der er ifølge Norges Sjømatsråd tre ...

Read More »

Eksporten af fisk satte rekord sidste år

Danmark eksporterede sidste år fisk og fiskeprodukter til en værdi af 19,8 mia. kroner. Det er en stigning på 100 millioner kroner i forhold til 2011. Værdien af den danske fiskeeksport har aldrig  tidligere været så høj. Det fremgår af ...

Read More »